متن و جملات

کپشن انگلیسی اینستاگرام | جملات انگلیسی برای بیو

با توجه به اینکه تعداد کاراکترهای موجود در بخش های مختلف اینستاگرام محدود است باید یک جمله کوتاه و پر مغز را انتخاب کنید. می توانید جملات قصار بزرگان و متن های زیبا را انتخاب کنید. در این بخش کپشن انگلیسی اینستاگرام را با موضوعات مختلف تهیه کرده ایم و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

کپشن خاص انگلیسی اینستاگرام

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

جملات کپشن انگلیسی اینستاگرام

Feeling like a boss, and staring at the stars, it doesn’t matter the cost, ’cause everybody wants to be famous.”

“احساس، مانند یک رئیس است که به ستاره­ها خیره شده است.

هزینه آن مهم نیست؛ زیرا همه دوست دارند معروف شوند”

***

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……

عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

جملات انگلیسی کوتاه

You are like the sunshine so warm,

you are like sugar, so sweet…

you are like you…

and that’s the reason why I love you!

تو مثل درخشش خورشید گرمی

مثل شکر خیلی شیرینی

تو مثل خودت هستی

و بخاطر همینه که من دوست دارم!

جملات کپشن انگلیسی اینستاگرام

For every negative
there is a positive

برای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

***

“Birthdays are good for you.

Statistics show that the people who have the most live the longest.”

“تولدها برای شما خوب هستند. چرا که به واسطه آن، آمارها نشان می­دهند

که در بین مردم چه کسانی عمر طولانی دارند”.

***

True friendship is never serene. My best friend is the one who brings out the best in me
دوستی واقعی هرگز بی سر و صدا نیست، بهترین دوست من کسی است که بهترین‌ها را برای من به ارمغان می‌آورد.

***

Silence is the most powerful scream

سکوت قوی ترین فریاد است.

جملات کپشن انگلیسی اینستاگرام

Friendship is born at that moment when one person says to another: ‘What! You too? I. thought I was the only one
دوستی در آن لحظه‌ای متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: چی! تو هم؟ فکر کردم من تنها هستم.

انگلیسی در مورد دوستی

Push yourself, no one else is going to do it for you
برای هر کاری خودتان را تحت فشار قرار دهید؛ چراکه هیچ کس دیگری این کار را برای شما انجام نخواهد داد.

***

The kites always rise with adverse winds

بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

***

The best time to be happy is always now
بهترین زمان برای شادی لحظه حال است

جملات زیبا برای کپشن

Think Before You Speak, Words Can Hurt
قبل از حرف زدن فکر کنید، کلمات می توانند آسیب بزنند

جملات کپشن انگلیسی اینستاگرام

Always the huge blaze is from small spunkie

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”

***

Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing.

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم

متن در مورد رفیق

.Look at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته

***

You make me happy in a. way no one else can
تو مرا به گونه‌ای خوشحال می‌کنی که هیچ کس دیگری قادر به این کار نیست.

جملات کپشن انگلیسی اینستاگرام

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……

عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

No matter what you are experiencing, fear not! You cannot lose because God knows what you need and help is already on the way

مهم نیست چه چیز‌هایی را تجربه می‌کنی، نترس! تو شکست‌ نخواهی خورد، چون خدا می‌داند که به چه چیزی نیاز داری و کمک در راه است.

***

.When you look at me, when you think of me, I am in paradise
وقتی به من نگاه می‌کنی، وقتی به من فکر می‌کنی، من در بهشت هستم.

جملات کپشن انگلیسی اینستاگرام

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

True friends never apart. Maybe in distance, but never in heart
دوستان واقعی هرگز از هم جدا نیستند. شاید از راه دور باشد، اما در قلب هرگز !

***

The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen

راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرادهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به انها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است

***

All moments are beautiful; you should accept and be ready to deference. All moments are full of gifts, you should see…all moments are full of invocation, if you accept all with a deep thank, there will be no problem

تمام لحظه ها زیبا هستنداین تو هستی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم… تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی که باید توانایی دیدن داشته باشی….. تمام لحظه ها با نیایش همراهند. اگر همه را باسپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. اوشو.

کپشن های زیبای انگلیسی با معنی فارسی

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

جملات کپشن انگلیسی اینستاگرام

Every day may not be good but there’s good in every day.”

“هر روز ممکن است خوب نباشد ولی خوبی در هر روز وجود دارد”

***

.Things I learnt in school: Texting without looking, sleeping without getting caught and team-work on tests
چیز‌هایی که من در مدرسه آموخته‌ام این‌ها هستند: ارسال پیامک بدون نگاه کردن، خوابیدن بدون گرفتار شدن و کار تیمی در امتحان‌ها!

متن انگلیسی بامزه برای اینستاگرام

I don’t want to earn my living; I want to live.

-Oscar Wilde

من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

جملات کپشن انگلیسی اینستاگرام

In real love you want the other person’s good.

In romantic love, you want the other person.

در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید

در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

***

“I never make the same mistake twice.

 I make it like five or six times, you know, just to be sure.”

“من هرگز یک اشتباه را دو بار مرتکب نمی­شوم؛

 بلکه پنج یا شش بار انجام می­دهم صرفا به این دلیلی که مطمئن شوم”

متن های زیبا در مورد زندگی برای کپشن انگلیسی

“Forget the butterflies, I feel the whole zoo when I’m with you.”

“زمانیکه با شما هستم پروانه ­ها را فراموش می­کنم،

چرا که در این زمان کل باغ وحش را احساس می­کنم”

جملات کپشن انگلیسی اینستاگرام

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

***

“F.R.I.E.N.D.S. Fight for you. Respect you.

 Include you. Encourage you. Need you. Deserve you. Stand by you.”

“مفهوم کلمه دوست در حقیقت به معنی مدافع شما، احترام به شما، مشوق شما، نیاز شما و حامی شماست”

کپشن انگلیسی اینستاگرام انگلیسی بامزه

I don’t care what people think of me. Mosquitos find me attractive
من اهمیتی نمی‌دهم که مردم درباره من چه فکر می‌کنند. پشه‌ها مرا جذاب می‌دانند!

***

.For me, math class is like watching a foreign movie without subtitles
برای من کلاس ریاضی مثل تماشای یک فیلم خارجی بدون زیرنویس است.

***

Pretending that you’re happy is the worth sadness in the world

وانمود کردن به اینکه خوشحالی بدترین ناراحتی دنیاست

متن خنده دار انگلیسی برای کپشن

Knowing is not enough we should do what we know

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل

جملات کپشن انگلیسی اینستاگرام

Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

***

Dear sleep: thanks for trying, but you can’t beat surfing the net
خواب عزیز: از تلاش شما متشکرم، اما نمی‌توانی گشت و گذار در شبکه را محروم کنی.

***

لبخند روشن تو تمام آن چیزی است که من برای شروع روزم به آن نیاز دارم
اما مزه کردن قهوه با تو در این صبح
روز من را روشن تر می کند

متن های کوتاه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

Always the huge blaze is from small spunkie

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”

جملات کپشن انگلیسی اینستاگرام

Life is short
appreciate each day like it was your last

زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

***

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم!

***

Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye
هرگز سرت را خم نکن، همیشه آن را بالا نگه دار و مستقیم به چشم های دنیا نگاه کن

***

!!!… Love of a FAMILY is life’s greatest blessing
عشق به خانواده بزرگ ترین نعمت زندگی است!

***

The Future Belongs To The Competent. Get Good, Get Better, Be The Best
آینده به افراد لایق تعلق دارد. پس خوب شو، بهتر شو، بهترین باش

جملات خاص کپشن انگلیسی

Be the type of person you want to meet
آدمی باشد که دوست داری باهاش ملاقات داشته باشی

جملات کپشن انگلیسی اینستاگرام

.You never know what you have until you have cleaned your house
تا زمانی که خانه‌ خود را تمیز نکرده‌اید، هرگز نمی‌دانید که چه چیز‌هایی در خانه دارید.

***

Optimism is a happiness magnet. Positivity attracts good fortune, good vibes, and good people
خوش بینی آهنربای شادی است؛ مثبت اندیشی خوش شانسی، احساسات خوب و افراد خوب را جذب می کند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا