متن و جملات

متن دلم گرفته

انسان با شناخت احساساتش به کمال می رسد و زندگیش راحت تر می شود. متن دلم گرفته در این قسمت برای به اشتراک گذاری در فضای مجازی آماده شده است.

جملات غمگین دلم گرفته

ﺩﻟــــــــــــــﯽ ﮐﻪ ﺑﺸــــــﮑﻨﺪ
“فریـــــادش”
ﺭﺍ ﻧﻤﯿـــــــﻔﻬﻤﯽ
ﻭﻟﯽ
“ﻧـــــــــﻔﺮﯾــﻧﺶ”
ﺑﻪ ﺯﻣﯿــــــــــــــنت ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯد!!
شــــک نکن!

****

ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻴﺰ ﻋﺠﻴﺒﺴﺖ
می دود
ﺟﻠﻮ می رود.
ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺭﺍ ﻳﺎ ﻛﻬﻨﻪ می کند ﻳﺎ ﻋﻮﺽ!!
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ می کنند ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺭﻭﻧﺸﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺمی شود!!
ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﺮ ﻳﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻣﺸﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻛﺪﺍﻣﺸﺎﻥ
ﺭﻓﺘﻨﻰ !!!
ﻣﻦ ﺩﻋﺎ می کنم ﺯﻣﺎﻥ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻯ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺯﻣﻴﻦ !

****

ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ؟
ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺩﺷﺖ ﻭ ﺩﻣﻦ؟
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻭ ﭼﻤﻦ؟
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻠﻮﺕ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻣﻦ
ﺩﻝم ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ؟
ﭘﯿﺮﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﮑﻮﺳﺖ،
و ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ
ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺟﺎﯾﮕﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺗﻮ
ﺳﺨﻨﺶ ﺭﺍﻩ ﮔﺸﺎ

جملات غمگین دلم گرفته

ﺍﺯ ﻋﺎﺩﺕ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻴﺰﺍﺭﻡ
ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺩﺗﻤﺎﻥ ﺷﻮﺩ. ﻋﺎﺩﺕ
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ،
ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼﻕ ﺭﺍ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺟﻮﺷﺎﻥ ﺭﺍ.
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ، ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ!

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭیست ﭼﻪ ﺑﺪ،
ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻼﻡ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﺎنه ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ

ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻥ

جملات عاشقانه و غمگین دلم گرفته

نه چتر با خود داشت نه روزنامه ، نه چمدان

عاشقش شدم!

از کجا باید می دانستم مسافر است؟

دلم گرفته از خودم

****

 گاه گاهی که دلم می گیرد
پیش خود می گویم
آنکه جانم را سوخت
یاد می آرد از این بنده هنوز

جملات عاشقانه و غمگین دلم گرفته

دلم گرفته ای رفیق
لبریز بغضم این روزا
هیشکی نمیفهمه منو
خستم از این حال و هوا

****

دلم گرفته اما سکوت می کنم

بگذار حرفها آنقدر یکدیگر را بزنند تا بمیرند

جملات زیبا و غمگین دلم گرفته

دلم که می گیرد به آسمان نگاه می کنم

آنوقت با خود می گوییم این همان آسمانیست که بقیه ی آدم هایی که غمگینند به آن نگاه می کنند

حس خوبیست

 تازه می فهمی که تنها نیستی

****

دلم گرفت ای نازنین
نفس دیگه نفس نیست
آه این زمین و سرزمین
واسم بجز قفس نیست
تو ای عزیزترین کسم
پشت و پناه من باش
یه تکیه گاه مهربون
رفیق راه من باش

****

گفتم غم تو دارم
چیزی نگفت و بگذشت
حافظ خوشا به حالت
یارم گذشت و یارت
گفتا غمت سرآید

گفتم غم تو دارم چیزی نگفت و بگذشت

دلتنگــی هايــــَم را زير بغـل زده اَم
نشسته اَم در انتظار ِ روز هاي ِ مبـادا !
سهم ِ من از تــو
همـين دلتنگـی ها ييست
که بی دعوت می آينـد

****

گاهی دلت از زنانگی می گیرد

می خواهی کودک باشی

دختر بچه ای که

به هر بهانه ای به آغوشی پناه می برد

و آسوده اشک می ریزد

زن که باشی

باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی

عکس نوشته و جملات دلم گرفته ناراحتی

آرزو دارم
ناخواسته به دست آوری
آن چیزهایی را که خواسته هایت هستند
آن گونه که با خود بیاندیش :
آیا کسی برایم آرزویی کرده است؟!
هی پاک می کنم
هی می نویسم
املایم بد نیست!
از تکرار اسمت لذت می برم

از تکرار اسمت لذت می برم

عجب وفایی دارد این دلتنگی!
تنهاش که می ذاری،میری تو جمع وکلی میگی و می خندی، بعد از همه جدا شدی.
از کنج تاریکی میاد بیرون می ایسته بغل دستت
دست گرمشو می ذاره رو شونت
برمی گرده در گوشت میگه
خوبی رفیق؟؟
بازم خودمم و خودت

****

هنوز خیره شدن در چشمان تو
شبیه لذت بردن ازشمردن ستاره
در یک شب صحرای یست
و هنوز اسم تو تنها اسمی است
در زندگی من
که هیچ کسی نمی تواند چیزی در موردش بگوید

****

هنوز هم، حوالی خواب های
شبانه ام پرسه میزنی
لعنتی !!
دیر وقت است، آرام بگـــــــیر
بُگذار یک امشب را آسوده بخوابم

بُگذار یک امشب را آسوده بخوابم

مثل سرطان شدی واسه من که میکشونه
منو هر لحظه دائمن پیش تو
پیش خاطراتمون
پیش وقتایی که بودی فقط واسه من
دلم گرفته خدایا

متن زیبا در مورد دلم گرفته

آدما گاهی لازمه چند وقت
کرکرشونو بکشن پایین یه پارچه سیاه بزنن درش
و بنویسن : کسی نمرده. فقط دلم گرفته

****

دلم یک بغل می خواهد

گرم باشد

و

صمیمی

نه زن باشد نه مرد

خدایا بغلم نمی کنی؟؟؟؟

دلم خیلی گرفته خدا جونم

****

دلم گرفته ای خدا
تو دل گشایی کن
من آمده ام به امیدم
تو هم خدایی کن

****

اگه وقت نداري حالم را بپرسي، درکت مي کنم!

و اگر وقت نداري با من صحبت کني، درکت مي کنم!

 حتی اگر وقت نداري مرا ببيني، درکت مي کنم!

اما اگر بعد از تمام اينها، ديگر دوستت نداشتم

اين بار نوبت توست که درکم کني!

****

تو مرا نادیده بگیر
و من
بدنم روز به روز کبودتر می شود
از بس
خودم را می زنم،
به نفهمی!

متن در مورد دلتنگی وتنهایی

همیشه از همان ابتدای آشناییمان در هراس چنین روزی بودم و کابوس خداحافظی

را می دیدم اکنون شد آنچه نباید می شد

خداحافظ دلیل بودنم خداحافظ

****

متن در مورد دلتنگی وتنهایی

دلتنگ ها بهتر می دانند

که خواب یک نیاز نیست

تنها یک بهانه است!

تا آدمی به شب پناه ببرد

****

دلتنگ که باشی آدم دیگری می شوی

خشن تر

عصبی تر

کلافه تر

و تلختر

با اطراف هم کاری نداری

همه اش را نگه می داری

دقیقا سر همان کسی خالی می کنی که دلتنگش هستی

****

وقتی دل تنها کالاییست که خدا شکسته آن را می خرد، پس چرا من
به دست کسی که دلم را شکسته بوسه نزنم

****

اونایی که شما رو به وعده های پوچ استند بای نگه می دارند و می رند

هرگز بر نمی گردند، تا با تلنگری شما رو از تنهایی در بیاورند

گفتم که همیشه روشن باشید

متن احساسی دلم گرفته

باید جای من باشی تا بفهمی

وقتی باران می ‌بارد

تنهایی پشت یک پنجره

چقدر عمیق می ‌شود!

****

متن احساسی دلم گرفته

شکل فنجان چایی ‌ام شده است

کوچک، غمگین، کم‌رنگ

اما همیشه داغ

اما همیشه تازه

****

تنهایی خیابانی است

که با تو از آن عبور می کنم

اما در میانِ راه

دستم را رها می کنی

و من می مانم وُ بوق ممتدی که

گوشِ زندگی ام را کر می کند!

****

به دلم پناه می ‌برم

از شر تنهایی!

پای حرف‌ هایش می ‌نشینم

همه بوی سوختگی می ‌دهند

بوی سال ‌ها دوری

بوی تنهایی

کاش بودی

ای مرهم بی تابی من

تا باران عاشقانه نبارد

تا نبودن تو را به رخ دلم نکشد

****

بیا تا برایت بگویم چه اندازه

تنهایی من بزرگ است و تنهایی من

شبیخون حجمِ تو را پیش‌بینی نمی‌کرد

و خاصیت عشق این است

متن خاص در مورد دلتنگی

کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود !

****

چه رابطه ای است بین گلوی تو و چشمان من ؟
تو بغض میکنی ، چشمان من خیس می شوند

****

تو دور می شوی و من در همین دور می مانم
پشیمان که شدی برنگرد ، لاشه ی یک دل که دیدن ندارد!

تو دور می شوی و من در همین دور می مانم 

به یک معتاد نیازمندم جهت کشیدن دردهایم!

متن دل نوشته غمگین دلم گرفته

روزها یکی پس از دیگری می گذرند و من هنوز منتظر فردا هستم تا تو بیایی!

***

یه وقتایی دلت می خواد
یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه:
اگه گفتی من کی ام؟
تو هم دستاش رو بگیری و بگی:
هر کی هستی فقط بمون

****

دیریست اسیرم
اسیر انتظار
و دلواپسی
گرفتار هر آنچه مرا به یاد تو می اندازد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا