متن و جملات

متن در مورد وجدان

در این پست مجموعه ای از بهترین متن در مورد وجدان را براتون آوردیم. امیدواریم از این متنها خوشتون بیاد و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

جملات و سخنان بزرگان در مورد وجدان

ما با عذاب وجدان خود بهتر کنار می آییم تا با سابقه و شهرت بد خود.

فریدریش نیچه

***

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺏ، ﮐﺘﺎب‌ هاﯼ ﺧﻮﺏ
ﻭ ﯾﮏ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺁﺳﻮﺩﻩ،
این‌ ها ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ…

***

دعوا کن، ولی با کاغذت!
اگر از کسی ناراحتی
یک کاغذ بردار و یک مداد.
هر چه خواستی به او بگویی
روی کاغذ بنویس
خواستی هم داد بکشی
تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه
صدایت را…
آرام که شدی برگرد و کاغذت را نگاه کن،
آنوقت خودت قضاوت کن؛
حالا می‌توانی تمام خشم نوشته‌هایت را
با پاک کن عزیزت پاک کنی.
دلی را هم نشکانده‌ای
و وجدانت را هم نیازرده‌ای،
خرجش همان مداد و پاک کن بود،
نه بغض و پشیمانی؛
گاهی می‌توان از کوره‌ی خشم
پخته‌تر بیرون آمد…!

متن در مورد وجدان

بر سر دوراهی های زندگی گاهی اتفاق می افتد که عاطفه و وظیفه با هم تماس پیدا می کنند؛
کسانی که از عاطفه پیروی کنند، همیشه از خود شادمانند،
اما مردمی که در این گونه از مراحل، تبعیت عقل و وجدان را ترجیح داده و انجام وظیفه نمایند،
غالبأ از کرده ی خود پشیمان هستند
فرانسوا ولتر

***

به احتمال زیاد، دانش طی هزاران سال اسیر وجدان کاذب بوده است و زندگی متفکران بزرگ با تحقیر خود و عقده های پنهانی بسیار همراه بوده است.

فریدریش نیچه

***

تو زندگی مجبور نیستی به هیچکسی

راجع به چیزی جواب پس بدی

به غیر از وجدانت

اینو هیچوقت یادت نره!

***

چراغ ها را خاموش کن
من از تصویر خودم
در آیینه وجدان می ترسم

متن در مورد وجدان

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش.

ارسطو

***

کمر آهم زیر نفرین وجدانم شکسته !
صدایش به گوش بغضم نرسد خوب است

متن فاز سنگین درباره وجدان به همراه عکس نوشته

از دل برود هرآنکه از دیده برفت….
از دیده رفت از دل هم همینطور،
پس خدایا این وجدان چیست؟!!!

متن در مورد وجدان

ولی لانگ دینستنس هر بدی که داره این حسن رو هم داره که دادن دنگ کافه اون وجدانت رو اذیت نمیکنه

***

وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید.

جرج واشنگتن

***

در دنیا دو چیز از همه زیباتر است؛ آسمان پرستاره و وجدان آسوده
ایمانوئل کانت

***

تو زندگی مجبور نیستی به هیچکسی
راجع به چیزی جواب پس بدی
به غیر از وجدانت
اینو هیچوقت یادت نره!

متن در مورد وجدان

ای وجدان، تو عامل بزرگی وجود انسان و اخلاقی بودن کارهای او هستی و بدون تو چیزی در وجود خود احساس نمی کنم که مرا در جهانی برتر از حیوانات قرار دهد.

ژان-ژاک روسو

سخن بزرگان در مورد وجدان انسان

ما در این سرزمین از وجود سه چیز برخورداریم: وجدان بیدار، آزادی بیان و احتیاط لازم برای اینکه از دوتای اول هرگز استفاده نکنیم!

مارک توی

***

تو زندگی مجبور نیستی به هیچ کسی
راجع به چیزی جواب پس بدی
به غیر از وجدانت
اینو هیچ وقت یادت نره!

***

تو زندگی مجبور نیستی به هیچکسی
راجع به چیزی جواب پس بدی
به غیر از وجدانت
اینو هیچوقت یادت نره!

***

هیچی با ارزش تر از این نیست که

آدم پیش وجدان خودش سربلند باشه…..

متن در مورد وجدان

اگر وجدان خویش را همانند اسبان آموزش داده باشیم، به هنگام گاز گرفتن، بوسه ای نیز بر ما خواهد زد.

فریدریش نیچه

***

هیـــــــــس!
کــــــمی آرامـــــــتـــــر
تنـــــــــها شـــــــو
بی صـــــــــــدا تـــــــــــــر بــــشـــــکـــــــن
آهســـــتــــه تــــــر سراغـــــــش را بگــــــیـــــر

ممکن است بیدار شود وجدان نداشته اش!

***

‏حتی اگه مطمئن شدی که هیچوقت دستت رو نمیشه بازم خیانت نکن هیچی با ارزش تر از این نیست که آدم پیش وجدان خودش سربلند باشه

***

اگر شما دقیقتر فکر کرده بودید، اگر بهتر مشاهده کرده بودید و بیشتر فهمیده بودید، دیگر در تمام شرایط، فلان کار را “وظیفه” و فلان چیز را “وجدان” نمی خواندید.

فریدریش نیچه

متن در مورد وجدان

این مردم ایمان مرا از من گرفتند
عشق مرا جان مرا از من گرفتند
هریک نقابی را به صورت دارد اینک
اینها که وجدان مرا از من گرفتند

***

وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید.

جرج واشنگتن

***

‏حتی اگه مطمئن شدی که هیچوقت، دستت رو نمیشه بازم خیانت نکن هیچی با ارزش تر از این نیست که آدم پیش وجدان خودش سربلند باشه…

***

ما در این سرزمین از وجود سه چیز برخورداریم: وجدان بیدار، آزادی بیان و احتیاط لازم برای اینکه از دوتای اول هرگز استفاده نکنیم!

مارک توین

***

اگر شما دقیقتر فکر کرده بودید، اگر بهتر مشاهده کرده بودید و بیشتر فهمیده بودید، دیگر در تمام شرایط، فلان کار را “وظیفه” و فلان چیز را “وجدان” نمی خواندید.

فریدریش نیچه

متن در مورد وجدان

در عالم دو چیز از همه زیباتر است:
آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده..

***

یه جایی تو زندگی هست
که از اونجا به بعد آدم ها رو رها میکنی ؛
می سپری به وجدانشون ، می سپریشون به خودشون !
‏جایی دورتر می ایستی و نگاه میکنی …

***

جنگ چنان بی عدالتی ای است که همه ی آنهایی که آن را به راه می اندازند، می بایست صدای وجدان را در درون خود خفه کرده باشند.

لئو تولستوی

***

من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم
که اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم،
دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن، وجدان و قلب من است
آبراهام لینکلن

متن در مورد وجدان

وقتی دارید دروغ میگید که دوسش دارید

اونی که باور میکنه،که هیچ،

خودتون عذاب وجدان نمی‌گیرید؟

***

وجدان بیدار من
بخواب
ساعتم را برایت کوک کرده ام
روزی زنگ خواهد زد
اگر خودش نخوابد !!

***

چراغ ها را خاموش کن
من از تصویر خودم
در آیینه وجدان می ترسم…

***

وجدان بیدار من
بخواب
ساعتم را برایت کوک کرده ام
روزی زنگ خواهد زد
اگر خودش نخوابد !

جملات زیبا و خاص در مورد وجدان و معرفت

بر سر دوراهی های زندگی گاهی اتفاق می افتد که عاطفه و وظیفه با هم تماس پیدا می کنند؛ کسانی که از عاطفه پیروی کنند، همیشه از خود شادمانند، اما مردمی که در این گونه از مراحل، تبعیت عقل و وجدان را ترجیح داده و انجام وظیفه نمایند، غالبأ از کرده ی خود پشیمان هستند.

ولتر

متن در مورد وجدان

بر سر دوراهی های زندگی گاهی اتفاق می افتد که عاطفه و وظیفه با هم تماس پیدا می کنند؛ کسانی که از عاطفه پیروی کنند، همیشه از خود شادمانند، اما مردمی که در این گونه از مراحل، تبعیت عقل و وجدان را ترجیح داده و انجام وظیفه نمایند، غالبأ از کرده ی خود پشیمان هستند.

ولتر

***

ما با عذاب وجدان خود بهتر کنار می آییم تا با سابقه و شهرت بد خود !
نیچه

***

نه گلایه ای دارم

نه شاکیم ازت

فقط ازت میخام

متن در مورد وجدان

باید در کارها وجدان خود را راهنما قرار دهیم

و همان راهی را که وجدان به ما نشان می دهد، در پیش بگیریم

***

راست میگفت خورشید
مدتی است که دل زندان است !
راست میگفت آن دوست
ما که دنیامان دگر ویران است !
راست میگفت پدر
ترس و وحشت همه جا در جان است !
راست میگفت مادر
گاه این انسان چه بی وجدان است !
راست میگفت بی بی
راه ما بیراه است !
راست میگفت دلبرش
همه مشکل نان است !
راست میگفت مرشد
پیر ما گمراه است !
راست میگفت زندگی
مرگ است میخندد، او فقط خندان است !

***

آدمیزاد بی غذا دو ماه دوام می آورد

بی آب، دو هفته

بی هوا، چند دقیقه

بی “وجدان” خیلی…

متأسفانه خیلی!

***

من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم، دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن، وجدان و قلب من است.

آبراهام لینکلن

متن در مورد وجدان

مهم ترین چیزی کِه یاد گرفتم
اینه کِه هر کَسی
ممکنِ قلب داشته باشه
ولی وجدان
نصیبِ هر کَسی نمیشه..!!

***

به غیر از وجدانت
مجبور نیستی تو زندگی
به هیچ کس راجع به چیزی
جواب پس بدی
حواست هست؟ به جز وجدانت…

***

ای وجدان، تو عامل بزرگی وجود انسان و اخلاقی بودن کارهای او هستی
و بدون تو چیزی در وجود خود احساس نمی کنم که مرا در جهانی برتر از حیوانات قرار دهد
ژان ژاک روسو

***

حتی اگه مطمئن شدی که هیچوقت دستت رو نمیشه بازم خیانت نکن هیچی با ارزش تر از این نیست که آدم پیش وجدان خودش سربلند باشه.

متن زیبا در مورد وجدان انسان

اغلب مردم فاقد وجدان فکری هستند.

فریدریش نیچه

متن در مورد وجدان

یه جایی تو زندگی هست
که از اونجا به بعد آدم ها رو رها میکنی؛
می سپری به وجدانشون، می سپریشون به خودشون!
‏جایی دورتر می ایستی و نگاه میکنی…

***

من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم، دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن، وجدان و قلب من است.

آبراهام لینکلن

***

اغلب مردم فاقد وجدان فکری هستند.

فریدریش نیچه

***

از این پس چاره ای جزاین برایم نیست
ملاک اعتمادم دین انسان نیست وجدان است
که در این عصر…
” وجدان” دین انسان است!!؟

***

هنر خوب است، اگر احساسات خوب را ترویج کند. احساسات هنگامی خوب است که شعور جداکننده ی نیک و بد به خوبی آنها حکم دهد و این شعور در میان مردم یک عصر مشترک است. هنر جهانی یک محک درونی دارد که پا برجا و بی خطاست و آن هم وجدان پاک نام دارد.

لئو تولستوی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا