متن و جملات

متن در مورد قضاوت

اطراف هر انسانی هستند کسانیکه بی دلیل، و بدون دانستن شرایط و علت های فرد، او را قضاوت میکنند. و این تنها یکی از خصلت های بد ادمی است که باعث اسیب ذیگران میشود. خواندن و به اشتراک گذاری متن درمورد قضاوت، کمک میکند تا رفته رفته، قبح و زشتی این عمل را به دیگران یاداوری کنیم.

جملات سنگین در مورد قضاوت کردن و قضاوت شدن توسط دیگران

با نگاه کردن به زندگی کسی، او را قضاوت نکنید، ما دلایل انتخاب‌های او را نمی‌دانیم.

****

می دانم اگر:

قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم

دنیا تمام تلاشش را می کند تا

مرا در شرایط او قرار دهد تا

به من ثابت کند

در تاریکی،همه ی ما شبیه یکدیگریم.

****

A man’s conscience and his judgment is the same thing; and as the judgment, so also the conscience, may be erroneous.

قضاوت کردن و وجدان شبیه به یکدیگر هستند. همانطور که یک قضاوت میتواند اشتباه باشد، وجدان انسان نیز ممکن است اشتباه کند.

متن درمورد قضاوت

قضاوت بزرگترین مسئولیت را در زندگی هر شخص ایجاد کرده و سخت‌ترین عهده دنیاست.

جملات و متن های زیبا در مورد قضاوت کردن و قضاوت شدن

قضاوت و پیش داوری درباره

یک شخص،

مشخص نمی کند

او کیست؛

مشخص می کند

شما کیستید…!

****

A hasty judgment is a first step to recantation.

یک قضاوت شتابزده اولین گام برای تکذیب است.

متن درمورد قضاوت

اشتباهات من، اشتباهات منن تو نمیتونی منو قضاوت کنی.

****

هیچ کس اونقدر بی گناه نیست

که بتونه زندگی دیگران رو قضاوت کنه

پس سکوت لطفا…

جملات در مورد قضاوت شدن

Stop judging how far people still have to go. Start celebrating how far they’ve come.

قضاوت کردن در مورد این که آدم ها چه مسیری پیش رو دارند را متوقف کن و آن ها را به خاطر مسیری که تا اینجا پیموده اند، تشویق کن.

****

فکر کردن دشوار است
به همین خاطر است که بیشتر مردم قضاوت می کنند.

****

انسان ها برای اینکه خود

قضاوت نشوند

در قضاوت دیگران عجله میکنند.

متن درمورد قضاوت

Stop judging by mere appearances, and make a right judgement.

قضاوت کردن با توجه به ظاهر را متوقف کن و درست قضاوت کن.

****

هر قدیسی گذشته‌ای دارد

و هر گناهکاری آینده‌ای

شاید آن قدیس روزی گناهکار

و آن گناهکار روزی قدیس باشد

پس ندانسته،

هیچ یک را قضاوت مکن …

متن کوتاه برای قضاوت شدن از سوی آدم های فضول

شخصی در ڪاباره میمیرد

و شخصی دیگر در مسجد

شاید اولی برای نصیحت داخل رفته بود

و دومی برای دزدیدن ڪفشها

پس انسانها را به میل خود قضاوت نڪنیم…

متن درمورد قضاوت

In our judgment of human transactions, the law of optics is reversed, we see most dimly the objects which are close around us.

در قضاوت های ما در مورد انسان ها از برعکس قانون اپتیک استفاده میکنیم. همیشه به کم نورترین چیزهایی که در نزدیک ما قرار دارند توجه میکنیم.

****

از قضاوت مردم دلگیر نشو،
مهم تویی
مهم خودتی که
میفهمی دارن اشتباه میکنن
مهم اینه که
الان میفهمی کی لیاقت تو رو داره
اینکه میفهمی نباید برای همه
از خودت مایه بذاری
از برداشت مردم نترس…

****

بچه که بودیم

قضاوت نمی کردیم

و همه یکسان بودیم

بزرگ که شدیم

قضاوت های درست و غلط

باعث شد که اندازه

دوست داشتنمون تغییر کنه…

کاش هنوز همه رو

به اندازه بچگی دوست داشتیم…

متن درمورد قضاوت

It is with our judgments as with our watches: no two goes just alike, yet each believes his own.

باید این موضوع را در دیدگاه ها و قضاوت هایمان در نظر بگیریم. هیچ دو نفری شبیه به هم نیستند، هر کدام از آن ها خودشان را باور دارند.

جملات انگیزشی

اگه آدما رو قضاوت کنی، وقتی نمیمونه برای این که دوستشون داشته باشی…

****

وقتی دیگران را قضاوت میکنی

آنها را نه، بلکه خودت را تعریف میکنی…!

****

Make no judgements where you have no compassion.

جایی که هیچ رحم و شفقتی ندارید، قضاوت نکنید

****

هر وقت خودت عالی بودی
اون موقع قضاوتم کن…

****

انسانها را از روی عکس هایشان

قضاوت نکنید

هیچ انسانی از

دلتنگی هایش عکس نمیگیرد…

متن و جملات برای قضاوت افراد

Never judge others. You both know good and well how unexpected events can change who a person is. Always keep that in mind. You never know what someone else is experiencing within their own life.

هرگز دیگران را قضاوت نکن. شما خوب میدانید که یک حادثه غیرمنتظره میتواند یک انسان را عوض کند. همیشه این موضوع را در ذهن خود نگه دارید. شما هرگز نمیدانید که افراد چه چیزهایی را در زندگی تجربه کرده اند.

متن درمورد قضاوت

هیچکس نمیتونه زندگی تو رو #قضاوت کنه
هیچکس نمیتونه بهت بگه #چطور_زندگی_کنی
چون هیچکس #جای_تو نیست.
هیچکس لحظه ای جای تو‌ زندگی‌ نکرده.

****

چقدر دردآور است میخواهی خوب باشی

که میخواهی با همه مهربان باشی

اما بد فهمیده شوی و بد قضاوت شود

اما با تمام این قضاوت ها مهم نیست

من برای خودم زندگی میکنم

****

A mistake in judgment isn’t fatal, but too much anxiety about judgment is.

اشتباه قضاوت کردن کشنده نیست، اما با نگرانی و تشویش قضاوت کردن، کشنده است.

****

از زندگی آموختم تا با کفش کسی راه نرفتم؛رفتنش را قضاوت نکنم….

متن و جملاتی در باب قضاوت کردن

It is not for me to judge another man’s life. I must judge, I must choose, I must spurn, purely for myself. For myself, alone.

قضاوت کردن زندگی دیگران برای من نیست. من باید خودم را قضاوت کنم، برای خودم انتخاب کنم و خودم را رد کنم. فقط خودم را!

****

متن درمورد قضاوت

Judgment traps you within the limitations of your comparisons. It inhibits freedom.

قضاوت کردن شما را در تله محدودیت های مقایسه گرفتار میکند و آزادی را از شما میگیرد.

****

این جمله رو باید با طلا نوشت:

کسی رو قضاوت نکنید

فقط برای اینکه گناهانش با

گناه های شما فرق داره…

****

We are all hypocrites. We cannot see ourselves or judge ourselves the way we see and judge others.

همه ما منافق هستیم؛ چرا که نمیتوانیم همانگونه که دیگران را قضاوت میکنیم خودمان را نیز قضاوت کنیم.

****

A negative judgment gives you more satisfaction than praise, provided it smacks of jealousy.

اگر  قضاوت منفی حس رضایت بیشتری نسبت به تحسین و تمجید به شما میدهد، شما مزه حسادت را میچشید!

جملات سنگین درباره قضاوت نکردن

خدایا صدای افکار مرا خاموش کن

تاصدای تو را بشنوم

خدایا مرا ببخش

آن قدر

غرق در قضاوت هستم

که فراموش کردم

قاضی تویی

****

I ask you to judge me by the enemies I have made.

من از شما میخواهم مرا از روی دشمنانی که دارم قضاوت کنید.

****

A negative judgment gives you more satisfaction than praise, provided it smacks of jealousy.

اگر  قضاوت منفی حس رضایت بیشتری نسبت به تحسین و تمجید به شما میدهد، شما مزه حسادت را میچشید!

متن درمورد قضاوت

براى شاد بودن کافیست …

کمتر فکر کنید،بیشتر احساس کنید

کمتر اخم کنید،بیشتر لبخند بزنید

کمتر قضاوت کنید ،بیشتر بپذیرید

کمتر گلایه کنید

بیشتر سپاسگزار باشید!

متن جاج و قضاوت شدن 

I love when things are transparent, free and clear of all inhibition and judgement.

من عاشق زمان هایی هستم که همه چیز واضح و روشن و بدون هرگونه قضاوت است.

***

قدرت داشتن و بر مسند قدرت بودن واقعا میتواند توانایی قضاوت کردن شما را تضعیف کند. البته همیشه این موضوع واضح نیست!

****

انسان نشده ایم که

خون یکدیگر را در شیشه کنیم

انسان نشده ایم که قضاوت کنیم

انسان شده ایم که مهربان باشیم

که عشق بورزیم

مرگ ، در میکوبد… مهربان‌ باشیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا