متن و جملات

ضرب المثل انگلیسی در مورد تلاش و کوشش با معنی فارسی

در این بخش مجموعه ای زیبا و جالب از ضرب المثل انگلیسی در مورد تلاش و کوشش با معنی فارسی تهیه شده که مناسب برای استفاده در فضای مجازی است.

ضرب المثل انگلیسی  زیبا در مورد تلاش و کوشش با معنی فارسی

When hard work goes out of the door, poverty comes in at the window.

وقتی پشتکار و تلاش از در بیرون می رود، فقر از پنجره وارد می شود!

****

With hard work, you can get fire out of a stone.

با کار و تلاش می توانید از سنگ، آتش درست کنید.

****

Without effort no harvest will be abundant.

بدون تلاش، محصول فراوانی نخواهی داشت.

ضرب المثل انگلیسی  زیبا در مورد تلاش و کوشش با معنی فارسی

You, yourself, must make the effort. The buddhas are only teachers

تو، خودت، باید تلاش کنی. بوداها فقط آموزگار هستند.

ضرب المثل انگلیسی کوتاه در مورد تلاش و کوشش با معنی فارسی

Your dreams will take time. It will take endeavor and require dedication and sacrifice. But in the end it WILL be worth it .

رویاهای شما زمان می برد برای رسیدن به هدفتان بایستی تلاش و فداکاری کنید. اما در نهایت ارزش آن را خواهد داشت.

****

Putting forth the effort to succeed is tantamount to your success.

تلاش و کوشش برای دستیابی به موفقیت، مساوی است با موفقیت شما.

ضرب المثل انگلیسی کوتاه در مورد تلاش و کوشش با معنی فارسی

Efforts and courage are not enough without purpose and direction.

تلاش و شجاعت بدون هدف و جهت کافی نیست.

****

“Continuous endeavor – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential”.

تلاش و کوشش مداوم – نه قدرت و هوش – کلید باز کردن پتانسیل و توانایی بالقوه ماست.

ضرب المثل انگلیسی جالب در مورد تلاش و کوشش با معنی فارسی

Effort will not counter faith.

تلاش با ایمان مقابله نمی کنه.

****

Even pulling a fish out of the pond requires some effort.

حتی بیرون کشیدن ماهی از حوضچه نیاز به کمی تلاش داره.

****

One should try to get enormously benefited by a small effort.

انسان باید سعی کنه تا با تلاشی کوچیک، سود فراوانی به دست بیاره.

ضرب المثل انگلیسی جالب در مورد تلاش و کوشش با معنی فارسی

For the lazy and the poor, everything always takes twice the effort.

برای افراد تنبل و فقیر، همه چیز همیشه دو برابر تلاش می خواد.

****

You, yourself, must make the effort.

شما، خود شما، باید تلاش کنید.

متن انگلیسی در مورد تلاش و کوشش

Don’t bother just to be better than others

Try to be better than yourself

فقط برای بهتر بودن از دیگران تلاش نکن!

سعی کن بهتر از (گذشته ی) خودت باشی.

ویلیام فاکنر

Try to be better than yourself

You never know how strong you are until

being strong is your only choice

هیچوقت نمی فهمی چقدر قوی هستی،

تا وقتی که چاره ای نداری جز قوی بودن.

****

In order to succeed, your desire for success

should be greater than your fear of failure

برای رسیدن به موفقیت، میل به موفقیت

در شما باید بزرگ‌تر از ترس از شکست باشد.

****

“The person without a purpose is

like a ship without a rudder.” – Thomas Carlyle

انسان بدون هدف

مانند کشتی بدون سکان است

انسان بدون هدف  مانند کشتی بدون سکان است

“The mystery of human existence lies not in just staying alive

but in finding something to live for.” – Fyodor Dostoyevsky

راز وجود انسان نه تنها در زنده ماندن

بلکه در یافتن هدفی برای زنده ماندن نهفته است -فئودور داستایوسکی

متن در مورد تلاش و موفقیت

قانون برنده شدن در بازی زندگی این است: قبل از تسلیم شدن تلاش کن.

****

همیشه بهتر است که سعی کنید کاری بزرگ انجام دهید و شکست بخورید تا اینکه هیچ کاری انجام ندهید و موفق شوید. تلاش کنید، تغییر ایجاد کنید و هیچ‌وقت به عقب نگاه نکنید.

****

از دوباره بلند شدن از زمین نترسید، از دوباره تلاش کردن، دوباره زندگی کردن و دوباره آرزو کردن. بهترین درس‌های زندگی را معمولاً در سخت‌ترین شرایط و از بدترین اشتباهاتتان یاد می‌گیرید.

ضرب المثل انگلیسی تلاش و پشتکار

Hard work is the key to success.

کار سخت و تلاش کلید موفقیته.

****

Hard work brings prosperity; playing around brings poverty.

تلاش رفاه به ارمغان میاره؛ هدر دادن وقت فقر به ارمغان میاره.

***

The difference between possible and impossible is hard work and commitment.

تفاوت بین ممکن و غیر ممکن کار سخت و تعهد هست.

***

For every two minutes of glamour, there are eight hours of hard work.

برای هر دو دقیقه زرق و برق، هشت ساعت کار سخت وجود داره.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا