شعر

شعر وضو برای کودکان

یکی از سرگرمی های بسیار مفید برای کودکان آموزش دادن انواع شعرها به آن ها توسط والدین و مربیان مهدکودک می باشد. در ادامه شما می توانید مجموعه ای جالب از انواع شعرهای وضو را مشاهده کنید که با کمک این اشعار به راحتی می توانید وضو را به کودکان خود بیاموزید.

اشعار وضو کودکانه

ای کودک خوش خبر

ای دختر و گل پسر

وقت نماز خوندنه

بگو الله اکبر

وقت نماز رسیده

گوشات چه خوب شنیده

صدای بانگ اذان

لباس بپوش پاکیزه

خبر بده به دوستات

با شادی و با نشاط

برو به سمت مسجد

تا مستجاب شه دعات

****

با نام خدا، می گیرم وضو

نیت می کنم، از برای او

دست و پاهایم، صورت و مویم

می کنم تمیز، پیش از وضویم

گردی صورت، الان می شویم

بالا به پایین، از زیر مویم

اکنون کار ما، شستن دستهاست

اول، کدام دست؟ اول، دست راست

از روی آرنج، تا سر انگشت

می شویم با آب، یک مشت و دو مشت

مثل دست راست، دست چپم را

بالا به پایین، می شویم حالا

می کشم یک بار، مسح سرم را

بر جلوی سر، دست ترم را

بعد از مسح سر، مسح هر دو پاست

اما به ترتیب، اول، پای راست

جای مسح پا، انگشت تا مچ است

پایین تا بالا، می کشم با دست

وقت مسح پاست، می کشم حالا

روی پای راست، دست راستم را

اکنون می کشم، دست چپم را

روی پای چپ، پایین به بالا

آماده هستم، برای نماز

با یاد خدا، می کنم آغاز

****

کودک خوب وخنده رو

بیا جلو کنار من

رسیده نوبت وضو

نگاه بکن به کار من

اول با مشت دست راست

آب رابریز بالای رو

 تمام صورتت را خوب

از بالا تا پایین بشو

 حالا با مشت دست چپ

آب رو آرنج راست بریز

 تا نوک انگشت های آن

دست رابکش خوب وتمیز

 حالا با مشت دست راست

آب رو آرنج چپ بریز

 تا نوک انگشت های آن

دست را بکش خوب و تمیز

دوستان خوب و خشرو ——- گل‌های شاد خوشبو
با هم بریم به اردو ——- اسم قشنگش وضو
آب می ریزی رو صورت ——- دست می کشی با دقت
از پیشونی تا چونه ——- شسته میشه به سرعت
نوبت رسید به دستا ——- رو دست راست ابتدا
از روی آرنج بریز ——- به سمت پایین بیا
تا سر انگشت بشور ——- دست چپم همین جور
خدای خوب و دانا ——- این طوری داده دستور
وقتی رسید با آخر ——- حالا با یک دست تر
قبل از، مسح پاها ——- باید کشید مسح سر
می شوییم ما دست و رو ——- با آب می گیریم وضو
تمیز و پاکیزه باش ——- می ریم سر جانماز

شعرهای ناب و کودکانه برای وضو

به سمت قبله بایست   /   صف نماز دیدنیست
نیت و تکبیر بگوی / برتر از او کسی نیست
سوره ی حمدو بخوان   /   با نام پاک رحمان
بعدش بخوان یه سوره   /    ای کودک مسلمان
الله اکبر بگو   /   برو به سمت رکوع
سبحان ربی بگو   /   بعدش بایست با خشوع
حالا برو به سجده   /   که جات توی بهشته
خدا چه نزدیک شده   /   ثواب برات نوشته
حالا باید بشینی /   تا آرامش ببینی
بعدش سجده ی دوم   /   ببین تو بهترینی
رکعت اول تمام   /   برو به سوی قیام
رکعت دومین را   /   ادا بکن با امام
حالا تشهد بخوان   /   دو رکعتت شد تمام
صل علی محمد   /   نیت بکن با سلام
چه خوب و با شکوهه   /   خورشید که پشت کوهه
نماز صبح بخونیم   /  حالا وقت طلوعه

****

اتل متل توتوله

بگو وضو چه جوره

نیت اول کاره

گل فصل بهاره

تی تاب تی تاب آب بریز

یک بار دو بار آب بریز

از پیشونی تا چونه

قرص صورت همونه

اتل ومتل چی خواسته

نوبت دست راسته

تی تاب تی تاب آب بریز

یک بار دو بار آب بریز

رو به پایین نه بالا

بچه خوب و دانا

اتل و متل چی خواسته

هر چی طرف راسته

چپم همونو خواسته

مسح سرو کشیدم

تا پیشونی دویدم

اتل ومتل چی خواسته

نوبت پای راسته

دستو رو پا می زارم

مسح رو به جا میارم

اتل و متل چی خواسته

هر چی طرف راسته

چپم همونو خواسته

اتل ومتل همینه

نماز ستون دینه

سلام، سلام، ای بچه ها!

سلامی از یک آشنا

سلامی گرم و با صفا

به روی خندان شما

دسته گلی آورده ام

گلی به رنگ سفید، به رنگ زندگانی

گلی به رنگ آبی، به رنگ مهربانی

گلی به رنگ قرمز، به رنگ شادمانی

گلم که از باغ خداست

شبیه آب چشمه هاست

روشنی چشم شماست

چه خوشگل و چه با صفاست

دسته گلم را بو کنید

مثل گلی وضو کنید

به سوی قبله رو کنید

با خدا گفت و گو کنید

****

پیش از طلوع خورشید

وقتی سپیده سر زد
وقتی پرنده‌ی شب

از بام خانه پر زد
بر خواستم من از خواب

رفتم وضو گرفتم
دست دعا گشودم

یاری از او گرفتم
از پشت بام مسجد

آمد ندای توحید
بار دگر به دلها

نور نشاط بخشید
من جانماز خود را

آهسته باز کردم
آنگاه با خدایم

راز و نیاز کردم

شعر گل وضو

اول درس می گویم:                   “بچه ها! آی غنچه ها !

    هر که وضو گرفته                        دست را بگیره بالا

    هر که وضو ندارد                     وضو بگیرد این اینجا

    سریع سریع سریع تر                    هزار هزار  ماشالا

    گل های ناز وخندان                         اگر وضو ندارید

    رو آیه های قرآن                       بی وضو دست نذارید”

    بچه خوب بچه ها                            وقتی وضو ندارد

    رو نام های پیامبر (ص)             دست را نمی گذارد

****

پسر های امام علی (ع)          رد می شدند از لب رود

 یک پیر مرد نزدیکشان            کنار آبی نشسته بود

 آنها دیدند که پیر مرد               آب می پاشد به دست ورو

 آب می ریزد بر روی پا                انگار بلد نبود وضو

 هردو تا گفتند (بابا جان)        وضو می گیریم ما دو تا

  ببین کدام درست تر است            شما بشو داور ما

 وضویشان را دید وگفت :             چه عالی بود کار شما!

 چه قدر قشنگ یادم دادید!                  هزار ما شالا بچه ها

****

می رسد از سر گلدسته بگوش

صوت زیبای اذان

یعنی ای بندۀ سر زندۀ مؤمن تو بدان

شده هنگام دعا

شده هنگام نیاز

شده هنگام مناجات ونماز

یعنی ای بندۀ پاک

بوده این صوت اذن ، دعوت او

شده هنگام نیایش

شده هنگام وضو

شاد و خوشحال منم

می نشینم لب حوض

تا بگیرم لب این آب ، وضو

تا از این موج زلال

دو سه مشتی بزنم بر سر و رو

اتل و متل حوض آب
آبیه زیر آفتاب
شب که بیاد دوباره
عکس ستاره داره
می خوام وضو بگیرم
از خدا نور بگیرم
با دست راست آهسته
آب رو صورت نشسته
با دست چپ آهسته
آب روی دست راسته
از بالای آرنجم
تا انگشت های دستم
من می شویم با دقت
هم تمیز و مرتب
دست چپ هم همینه
آب روی دست می شینه
از بالای آرنجم
تا انگشت های دستم
من می شویم با دقت
هم تمیز و مرتب
با دست راست ترم
مسح می کشم رو سرم
از فرق سر تا پیشونی
باید اینُ بدونی
با دست راست ، مسح می کشم رو پای راست
با دست چپ ، مسح می کشم رو پای چپ
یک بچه قرآنی
حالا شده نورانی

****

آی بچه جون در وضو
صورتو اول بشو
بعدش بشو دست راست
ای گل خوش رنگ و بو
دست چپت رو عزیز
بشو تو خوب و تمیز
برای مسح سرت
آب دیگه رودست نریز
حالا بکش مسح پا
ای گل ناز و زیبا
حالا وقت نماز
وقت راز و نیاز
رو بال هر فرشته
آی بچه ها نوشته
هرکی نماز بخونه
دیگه اهل بهشته

شعر با موضوع وضو برای کودک

با پاکی و تمیزی
باید که خو بگیری
قبل از نماز خواندن
باید وضو بگیری

رفتم به سوی باغی
یک باغ سبز و خرم
دیدم که گل در آن باغ
روییده دسته دسته
دیدم کنار گل‌ها
یک شاپرک نشسته
آن شاپرک مرا دید
پر زد به سویم آمد
او با خودش گل آورد
گل را به چادرم زد
گفتم: به شاپرک جان
این گل چه خوب و ناز است
او شادمان شد و گفت:
این گل، گل نماز است

****

سپیده زد، سپیده /وقت سحر رسیده

خاموش شده ستاره /صبح اومده دوباره

خروس پر طلایی /با پاهای حنایی

قوقولی قوقو میخونه /تو کوچه و تو خونه

اذان میگن دوباره /از مسجد و مناره

بابام پامیشه از خواب /میره لب حوض اب

می شوید او دست و رو/با اب میگیره وضو

تمیز و پاکیزه باز /میاد سر جا نماز

من هم کنار بابا /نماز می خوانم حالا

****

وقتی وضو گرفتی
وقتی که پاک هستی
آن وقت راضی از توست
پروردگار هستی

شعر مذهبی نماز و وضوی کودکانه

دست من ، صورت من ،

پای من پاک و تمیز

بوده هنگام وضو

بوده این لازم و هست

****

از باغ جانمازم
آهسته پر کشیدم

رفتم به سوی باغی
یک باغ سبز و خرم

دیدم که گل در آن باغ
روییده دسته دسته

دیدم کنار گل‌ها
یک شاپرک نشسته

آن شاپرک مرا دید
پر زد به سویم آمد

او با خودش گل آورد
گل را به چادرم زد

گفتم: به شاپرک جان
این گل چه خوب و ناز است

او شادمان شد و گفت:
این گل، گل نماز است

****

شده ام نه ساله
جشن تکلیف من است

جا نماز و چادر
همه در کیف من است

دین من اسلام است
من مسلمان هستم

می‌رسد صوت اذان
شاد و خندان هستم

چادری داده به من
هدیه مادر من

مثل تاجی از گل
چادرم بر سر من

شده ام نه ساله
بعد از این خوشحالم

چون فرشته شده است
دست‌هایم، بالم

می‌پرم رو به خدا
لحظه سبز نماز

پنج نوبت هر روز
می‌کنم راز و نیاز

مثل گل می‌شکفم
باز در سایه دین

ای خدا! شکر! شدم
زود همسایه دین

****

به مادرم گفتم :‌‌ آخر این خدا کیست؟
که هم در خانه ما هست و هم نیست

تو گفتی مهربان تر از خدا نیست
دمی از بندگان خود جدا نیست

چرا هرگز نمی آید به خوام؟
چرا هرگز نمی گوید جوابم؟

نماز صبحگاهت را شنیدم
تو را دیدم،خدایت را ندیدم

به من آهسته مادر گفت: فرزند!
خدا را در دل خود جوی یک چند

خدا در رنگ وبوی گل نهان است
بهار و باغ و گل از او نشان است

خدا در پاکی و نیکی است فرزند!
بود در روشنایی ها خداوند

شعر کوتاه در مورد وضو و قران

جزء احکام وضو

نیست از خون و نجاست به تَنَم

نیست بر لایۀ پوست ،

لاک و روغن که بچسبد به بدن

که هر آن چیز چون این

مانع آب وضوست

صبح است، صبح است الله اکبر
برخیز از جا یک بار دیگر

پیش از تو برخواست از خواب بلبل
بیدار گشته هم غنچه هم گل

با جیک جیکش گنجشک زیبا
پیش از تو گفته شکر خدا را

شب را سپیده بر خاک افکند
وقت نماز است برخیز فرزند

****

شعرهای وضو با ریتم دلنشین و جذاب

اتل متل پروانه

نشسته روی شانه
صدا میاد چه نازه

می­گه وقت نمازه
به این صدا چی می­گن

اذان و اقامه می­گن
شیطونه ناراحته

دنبال یه فرصته
می­گه آهای مسلمون

نماز رو بعدا بخون
هر کسی که زرنگه

با شیطونه می جنگه
وقت نماز که می­شه

هر کاری تعطیل می­شه
نماز چه قدر شیرینه

اول وقت همینه

****

****

من می‌دانم خداوند
رحمان است و رحیم است

همیشه مهربان است
بخشنده و کریم است

من می‌دانم محمد(ص)
پیغمبری امین است

او رسولِ خداوند
بر روی این زمین است

برای ما آورده
کتابِ خوبِ قرآن

آیات آن کلامِ
خداوندِ مهربان

اسلام دینِ پاکِ
محمد مصطفی(ص)

پیرو دین اسلام
مسلمان است بچه ها

از دستورات اسلام
یکی نماز باشد

سخن گفتن با خدا
راز و نیاز باشد

مسلمان باید هر روز
نمازش را بخواند

اصول دین را حتماً
باید که او بداند

****

شعر با موضوع وضو برای کودک

می کشم از همۀ آب وضو

روی این صورت و دست

نیست این آب ، نجس

پاک ، چون آینه است

صاحب آب وضو

هست راضی ّ و فقط برده ثواب

گشته این آب ، مباح

رفته از صورت من حالت خواب

نیست این آب ، گل آلوده و تار

نیست این شربت شیرین و گلاب

نیست این آب مضاف

هست پاکیزه و صاف

بده این آب وضو پاک و قراح

بوده این آب خنک ، خوب و مباح

****

اتل متل توتینه

نماز ستون دینه

بیا تا نیت کنیم

بعدش وضو بگیریم

وضو بگیر،چگونه؟

ازپیشونی تا چونه

آب بریز وآب بپاش

البته یک کم یواش

آب را بریز از بالا

پاک میشی مثل گلها

اتل متل چی با ماست؟

دست چپ ودست راست

مسح سرو می کشیم

تا پیشونی می رسیم

بعد می کشیم روی پا

وضو گرفتیم حالا

شعر وضو کوتاه

وقت اذان است
گلها می‌خندند

پشت سر سرو
قامت می‌بندند

سنبل می‌گوید
الله اکــــــــــــبر

لاله می‌خواند
سوره را از بر

نرگس در رکوع
گل می‌دهد باز

کوکب در سجده
غرق در نیاز

دستان سوسن
رو به قنوت است

وقت تشهد
بر سمت توت است

هنگام سلام
گلها یکـــــرنگند

وقت اذان است
گلها می‌خندند

***

اول بگیر قدری
از آب شیر در مشت
رویت بشوی و آنگاه
آریش تا سرانگشت
دیگر زمان مسح است
با دست راست، حالا
مسحی بکش تو بر سر
آن وقت بر دو تا پا
دیگر تمام شد کار
این شد وضوی کامل
حالا شدی تو چون گل
پاک و تمیز و خوشگل
حالا تو غیر یک مهر
از هرچه بی نیازی
دیگر وضو گرفتی،
آماده ی نمازی

****

می برم نام خدا را لب حوض

اسم آن خالق پاک

ذکر ما بوده و بر روی لب است

چونکه هنگام وضو

بردن نام خدا مستحب است

می برم دست در این آب زلال

لحظۀ پاک وضو آمده است

لحظۀ شستن رو آمده است

هست دارای ثواب

می برد از همۀ صورت ما حالت خواب

روی این صورت خود

میزنم آب وضو

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا