متن و جملات

کپشن فلسفی جملات کوتاه و بلند

کپشن فلسفی جملات کوتاه و بلند، چیزهایی هستند که ما برای نوشتن به دنبال آن ها هستیم. چه به دنبال یک کپشن اینستاگرامی باشیم یا بیوی پروفایل و چیزهای دیگر. این پست کوشیده است این مهم را برای شما فراهم آورد. موفق و شاد باشید.

کپشن فلسفی جملات کوتاه و بلند

مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان انداختند و پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم! این دیگر چه دنیایی است؟

ویکتور هوگو

****

اگر نمیتوانی شاه راه باشی ، کوره راه باش

اگر نمیتوانی خورشید باشی ، ستاره باش

با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند

هر آنچه که هستی ، بهترینش باش

****

اگر تو ثروتمند باشی، سرما یک نوع تفریح می شود تا پالتو پوست بخری، خودت را گرم کنی و به اسکی بروی… اگر فقیر باشی برعکس، سرما بدبختی می شود و آن وقت یاد می گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی. کودک من! تساوی فقط در آن جایی که تو هستی وجود دارد مثل آزادی. ما تنها توی رَحِم مادر برابر هستیم.

اوریانا فالاچی

کپشن فلسفی جملات کوتاه و بلند

گذشته تجربه است
زمان حال امتحان است
و آینده انتظار
از تجربیات خود در امتحانات استفاده کنید تا به انتظارات خود برسید

متن و جملات فلسفی زیبا و پر معنی

من از رنگ قرمز آسمان می ترسم من از قهر پروردگار می ترسم

از واژه های تلخ از واژهای پوچ وسبک و ارزان قیمت هراسی ندارم

ترس من از رنگ سیاه ترانه هاست ترس من از طو فانیست که در راه

است من آخرین دکه این بازاره ور شکسته

****

اگر تو ثروتمند باشی، سرما یک نوع تفریح می شود تا پالتو پوست بخری، خودت را گرم کنی و به اسکی بروی… اگر فقیر باشی برعکس، سرما بدبختی می شود و آن وقت یاد می گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی. کودک من! تساوی فقط در آن جایی که تو هستی وجود دارد مثل آزادی. ما تنها توی رَحِم مادر برابر هستیم.

اوریانا فالاچی

کپشن فلسفی جملات کوتاه و بلند

برام از خاطره سنگری بساز

بید بی ریشه رو شن باد میبره

نسل بی گذشته رو خاک غریب

مثل شخم کهنه از یاد میبره

****

اگر نمیتوانی شاه راه باشی ، کوره راه باش

اگر نمیتوانی خورشید باشی ، ستاره باش

با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند

هر آنچه که هستی ، بهترینش باش

متن و جملات کپشن فلسفی

اگر تو ثروتمند باشی، سرما یک نوع تفریح می شود تا پالتو پوست بخری، خودت را گرم کنی و به اسکی بروی… اگر فقیر باشی برعکس، سرما بدبختی می شود و آن وقت یاد می گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی. کودک من! تساوی فقط در آن جایی که تو هستی وجود دارد مثل آزادی. ما تنها توی رَحِم مادر برابر هستیم.

اوریانا فالاچی

****

آدمی را آزمودن به کردار باید کرد نه به گفتار؛ چه بیشتر مردم، زشت کردار و نیکو گفتارند.

فیثاغورث

****

کامپیوتر همان انسان توسعه یافته است:هوشمند، اما بدون اخلاق.

جان ازبورن

کپشن فلسفی جملات کوتاه و بلند

واژه های بیهوده و ناقص
در انعکاس آینه های بی اعتنا
در سایه سار درختان بی عبور
سنگینی سینه گفتار من را ادراک نیست
می دانی ..
حرف از نسل کلافه واژه های بی صداست

****

مردم از من می پرسند چه زمان قصد بازنشستگی دارم. من به آنها می گویم هم اکنون هم بازنشسته هستم. من آن چیزی را که سرگرم انجامش هستم کار نمی دانم.

نورمن برودسکی

متن فلسفی در مورد امید

اکنون که قناری ها
را سر می برند
اکنون که باز
سودازدگانی   کباب جگر چکاوک    را خوش   دادند
کودکانمان را چه گونه فرا یاد آریم
که
پرنده ای بوده و آوازی

کپشن فلسفی جملات کوتاه و بلند

هیچ کس نمی تواند به تنهایی از زیبایی ای که درک می کند لذت ببرد.

جبران خلیل جبران

****

کامپیوتر همان انسان توسعه یافته است:هوشمند، اما بدون اخلاق.

جان ازبورن

****

گذشته تجربه است
زمان حال امتحان است
و آینده انتظار
از تجربیات خود در امتحانات استفاده کنید تا به انتظارات خود برسید

کپشن فلسفی جملات کوتاه و بلند

چشمه ی پیری است
در انتهای راه کویر
باید گذشت از این راه ؟
این مرد راه
صبوری و تسلیم
جاری ست
در رگش
بر هوتیان کلافه ی تنهایی
باید ز راه مانده ، گذشتن
با
ید که سرافراز به چشمه رسیدن
این چشمه در انتظارچشمه ی پیری است
در انتهای راه کویر
باید گذشت از این راه ؟
این مرد راه
صبوری و تسلیم
جاری ست
در رگش
بر هوتیان کلافه ی تنهایی
باید ز راه مانده ، گذشتن
باید که سرافراز به چشمه رسیدن
این چشمه در انتظار عبث نیست عبث نیست

متن فلسفی در مورد زندگی کردن و حسرت نخوردن

هر روز که از خواب بیدار میشین به خودتون و وجدان تون قول بدین آدم خوبی باشین
شاید اینجوری دنیا جای قشنگ تری شد

****

در قبول دست های مهربان تردید نکنید

گاهی همین دست ها تا آخر عمر برایتان گرم می مانند . . .

****

قضاوت و پیش داوری درباره یک شخص مشخص نمی کند او کیست
مشخص می کند که شما چه کسی هستید

****

یک قاصدک کوچک صلح هم اگر باشید

ماموریتتان ارزشمدنتر از یک سفیر کبیر جنگ است . . .

****

مهم نیست
چقدر تحصیل کرده‌ای
چقدر با استعدادی
یا چقدر ثروتمندی
نحوه رفتارت با دیگران
خودش همه چیز را
راجع به تو می‌گوید

متن زیبا فلسفی و کوتاه برای کپشن اینستاگرام

آرامش یعنی …
میان صدها مشکل …
خیالت نباشد
لبخند بزنی چون می‌ دانی
خدایی داری که هوایت را دارد …
که با بودنش هم چیز حل می‌شود …

کپشن فلسفی جملات کوتاه و بلند

کسی که امروز از دیروز آگاه‌تر نباشد
انسان خردمندی نیست
“آبراهام لینکلن”

****

با شناختن مردم همیشه یک کمی دلمان برایشان می سوزد.

برای همین است که با بیگانگان راحت تر هستیم

چون هنوز آن لحظه دلسوزی و تنفر شروع نشده است…!

میلکه عزیز – ناتالیا گینزبرگ

****

مردن چیزی نیست ، این زندگی نکردن است که وحشتناک است . . .

ویکتور هوگو

****

زندگی کامل نیست بنابراین به گونه ای رفتار نکن که گویا کامل است …
فقط زندگی کن

متن کپشن در مورد انسانیت

انسان بیشتر از پول به اعتبار نیاز دارد . . .

****

کپشن فلسفی جملات کوتاه و بلند

لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز به آشیانه باز نخواهند گشت

****

دو چیز را هرگز به دیگران نشان ندهید:
اولی آن چیزی که نیستید
دومی همه آن چیزی که هستید

****

یک فردِ خوب
همیشه در ذهنِ تو می مانَد
یک فردِ بهتر
همیشه در رویای تو می مانَد
اما
یک فرد راستگو
همیشه در قلب تو می مانَد.

****

بشر با مقداری سوالات دشوار رو‌برو‌ست که برای آنها جواب قانع‌ کننده‌ای ندارد .
خب، دو کار می‌توان کرد: یا می‌توانیم خودمان و بقیه جهان را گول بزنیم و وانمود کنیم که آن‌ چه را باید بدانیم می دانیم ، یا می توان تا ابد چشم بر مسائل مهم بست
و از پیشرفت باز‌ ایستاد . بشریت از این بابت به دو دسته تقسیم شده‌ است .
مردم به طور کلی یا صد‌در‌صد مطمئن‌اند یا صد‌در‌صد بی‌تفاوت.
مثل آن است که یک دست ورق بازی را دو قسمت کنی . خال‌های سیاه را یک‌ سو و خال‌های قرمز را سوی دیگری روی هم گذاری .
ولی ناگهان در این میان ژوکری سر‌ بر‌‌‌‌‌ می‌آورد که نه خشت و نه دل است نه خاج و پیک .
سقراط در آتن همین ژوکر بود .
نه مطمئن بود نه بی تفاوت . تنها می‌دانست که هیچ نمی‌داند و این آزارش می‌داد .
پس فیلسوف شد…!

دنیای سوفی – یوستین گردر

جملات و سخنان فلسفی از فلاسفه

من فکر می کنم هیچ احساسی، رهایی و آزادی بیشتری را به کسی نخواهد داد، زمانی که جرأت کنی در زندگی مانند یک اتومبیل بچرخی و دور بزنی.

ماریه بونه ویس

****

تنها یک چراغ است که مرا هدایت می کند و آن چراغ تجربه است.

پاتریک هانری

****

جایی به من بدهید
دورترین دلتنگی آدمی با من است
گفته بودم
روزی باران دریا را خیس خواهد کرد
و تلخ ترین روز ماه خواهدرسید
و تلخ ترین
تبخیر
آسمان را سیاه خواهد کرد

کپشن فلسفی جملات کوتاه و بلند

کفشی که مناسب پای یک نفر است،
برای شخص دیگری آزار دهنده است
به همین ترتیب هیچ دستور العملی
برای زندگی وجود ندارد که
برای همه ی افراد مناسب باشد

سخن فلسفی از بزرگان

تنها زمانى “صبور”خواهى شد،
که “صبر”را یک”قدرت”
بدانی نه یک “ضعف”…
آنچه “ویران مان” مى کند
“روزگار” نیست !
حوصله ی “کوچک”
براى “آرزوهاى بزرگ” ماست …

***

قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز بر نمی گردد و آینده شاید نیاید . . .

گالیله

****

عادت کنید که به دیگران کمک کنید، خواهید دید که نمی توانید از این کار دست بکشید.

جان ماکسول

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا