متن و جملات

متن های وطن پرستی; جملات زیبا برای میهن پرستی

در این مقاله سعی کردیم مجموعه متن جملات وطن دوستی را براتون آماده کنیم و از این متنها استفاده کنید از بهترین متن های وطن پرستی است.

جملات زیبا در مورد وطن پرستی

مهم است که به وجود کشورمان افتخار کنیم ؛

ولی مهمتر از آن این است که :

“کاری کنیم” کشورمان به وجودمان افتخار کند …

***

وطن، ای باشکوه‌ترین خاک زمین، در راه تو از جان خویش می‌گذرم و اجازه تعدی دشمنان به حریمت را نخواهم داد.

***

مهم است که به وجود کشورمان افتخار کنیم ؛

ولی مهمتر از آن این است که :

“کاری کنیم” کشورمان به وجودمان افتخار کند …

جملات وطن دوستی

جمله زیبا درباره وطن و کشور ایران

دین عقیده مقدس، وطن خانه مقدس و امید زندگی مقدس ملت هاست.

***

علاقه ای در دنیا شدید تر از عشق به وطن نیست.

زندگی انسان های فعال ، خاک وطن را بارور می سازد.

خانه ات را حاضری از دست بدهی ، ولی  وطن را هرگز .

***

بزرگی و عظمت یک مملکت
منوط به وسعت خاک آن نیست
بلکه مربوط به اخلاق
و روحیات اهالی آن است

جملات زیبا در مورد وطن

وطن با حضور نوابغ زندگی می کند و با خون شهدا زنده می ماند.

جملات وطن دوستی

علاقه ای در دنیا شدید تر از عشق به وطن نیست.

زندگی انسان های فعال ، خاک وطن را بارور می سازد.

خانه ات را حاضری از دست بدهی ، ولی  وطن را هرگز .

***

وطن  تنها میراثی است که هرگز نمی توان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت.

جملات دلنشین میهن پرستی

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند.

جملات وطن دوستی

دین عقیده مقدس، وطن خانه مقدس و امید زندگی مقدس ملت هاست.

***

وطن با حضور نوابغ زندگی می کند و با خون شهدا زنده می ماند.

***

وطن
تنها میراثی است که هرگز نمی توان آن را خرج کرد،
هدیه داد و یا فروخت.

***

دنیا محل زندگی همه مردم جهان است و ما تنها به قسمتی کوچک از آن به نام  دل بسته ایم.

جملات وطن دوستی

من به کشورم با تاریخ کهن و فرهنگ اصیل خود افتخار می‌کنم و خود را سرباز وطن می‌دانم.

متن زیبا درباره فرهنگ وطن

فرهنگ باید در برگیرنده انسان دوستی،  آزادی خواهی و مهر به گیتی باشد.

***

وطن  تنها میراثی است که هرگز نمی توان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت.

***

وطن با حضور نوابغ زندگی می کند و با خون شهدا زنده می ماند.

سخنان بزرگان در مورد عشق به وطن

علاقه ای در دنیا شدید تر از عشق به وطن نیست.

زندگی انسان های فعال ، خاک وطن را بارور می سازد.

خانه ات را حاضری از دست بدهی ، ولی  وطن را هرگز .

جملات وطن دوستی

وطن هم برای زنده ماندن نیاز به آبیاری دارد که شهیدان عهده دار آن هستند.

***

ای مادرم ایران‌ زمین
آغاز تو، پایان تویی
بر دشت من، باران تویی
در چشم من، تابان تویی
ایران من ایران من
آن مهر جاویدان تویی
ای در رگانم خون وطن
ای پرچمت ما را کفن
دور از تو بادا اهرمن
ایران من ایران من

متن زیبا درباره وطن و شهیدان در راه حفظ میهن

وطن هم برای زنده ماندن نیاز به آبیاری دارد که شهیدان عهده دار آن هستند.

***

مبارز وطن
پرنده سینه چاکی است
که با خون خود
دنیایی از آرامش و آسایس
فراهم می سازد
تا دیگران آسوده و راحت
در آن زندگی کنند.

جملات وطن دوستی

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند.

جملات دلنشین میهن پرستی

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند.

***

وطن با حضور نوابغ زندگی می کند و با خون شهدا زنده می ماند.

***

هیچ گرایشی شدیدتر و مقدس‌تر از علاقه به خاک وطن نیست و من این عشق را در سینه‌ام می‌پرورانم.

متن زیبا درباره وطن و کشورم

مبارز وطن می گوید اگر کسی نتواند به هر دلیلی به وطن خدمت کند، بهتر است مرده باشد.

جملات وطن دوستی

مهم است که به وجود کشورمان افتخار کنیم ؛

ولی مهمتر از آن این است که :

“کاری کنیم” کشورمان به وجودمان افتخار کند …

***

بزرگی و عظمت یک مملکت منوط به وسعت خاک آن نیست بلکه مربوط به اخلاق و روحیات اهالی آن است.

متن زیبا درباره وطن

مبارز وطن می گوید اگر کسی نتواند به هر دلیلی به وطن خدمت کند، بهتر است مرده باشد.

***

بوی بهار و سپیدی زمستان وطن، در هیچ جای دیگر جهان پیدا نمی‌شود و یک مشت از خاک بایرترین کویرهای ایران را با حاصلخیزترین مناطق جهان، عوض نمی‌کنم.

جملات وطن دوستی

یکی از دل مشغولی هایی که خداوند به انسان عطا می کند، عشق به وطن است.

متن و جملات جالب در مورد وطن

بزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است، مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه داشت.

***

شهید شدن در راه وطن، کار آزادگان است. آزادگانی که ارزش میهن را شناخته و آن را از آرزوهای خویش، بزرگتر دانسته‌اند.

***

مبارز وطن سرسخت ترین،  دلیرترین و فداکارترین مبارزی است که برای آزادی و استقلال وطن تا آخرین قطره خون خود مبارزه می کند.

جمله زیبا درباره عشق به وطن

یکی از دل مشغولی هایی که خداوند به انسان عطا می کند، عشق به وطن است.

جملات وطن دوستی

بارز  وطن سرسخت ترین،  دلیر ترین و فداکارترین مبارزی است که برای آزادی و استقلال وطن تا آخرین قطره خون خود مبارزه می کند.

***

عشق به وطن و وطن پرستی،
مانند عشق به فرزند،
مقدس و جاودانه است
و نمی توان هرگز از آن دست کشید

متن زیبا برای وطن و کشور عزیزمان ایران

ای وطن ای مادر تاریخ ساز ای مرا بر خاک تو روی نیاز ای کویر تو بهشت جان من عشق جاویدان من ایران من ای ز تو هستی گرفته ریشه ام نیست جز اندیشه ات اندیشه ام آرشی داری به تیر انداختن دست بهرامی به شیر انداختن کاوه آهنگری ضحاک کش پتک دشمن افکنی ناپاک کش رخشی و رستم بر او پا در رکاب تا نبیند دشمنت هرگز به خواب مرزداران دلیرت جان به کف سرفرازان سپاهت صف به صفوطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همین جا یعنی ایران

جملات وطن دوستی

بزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است، مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه داشت.

***

بزرگی و عظمت یک مملکت منوط به وسعت خاک آن نیست بلکه مربوط به اخلاق و روحیات اهالی آن است.

جملات جالب در مورد وطن

بزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است، مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه داشت.

***

حس میهن‌پرستی در قلب من، یکی از باارزش‌ترین گنج‌های وجودم است که حاضرم برای نگه داشتن آن، از هر آن چه دارم بگذرم.

جملات وطن دوستی

علاقه ای در دنیا شدید تر از عشق به وطن نیست.

زندگی انسان های فعال ، خاک وطن را بارور می سازد.

خانه ات را حاضری از دست بدهی ، ولی  وطن را هرگز .

عکس نوشته وطن

میهن دوستی، در ساده ترین، واضح ترین و بدیهی ترین مفهوم خود چیزی نیست بجز: ابزار جاه طلبی حکام، تمایلات حریصانه، و گذشتن از عقل، وجدان و کرامت انسانی کسانی که برده وار اسیر قدرتند.

***

وطن میراث الهی ماست و نمی‌توانیم آن را با هیچ چیزی معاوضه کنیم.

***

کافی نیست که انسان برای وطنش خدمت انجام داده باشد بلکه هرگز از خدمتگزاری خودداری ننماید.

جمله ناب و زیبا درباره وطن

دنیا محل زندگی همه مردم جهان است و ما تنها به قسمتی کوچک از آن به نام  دل بسته ایم.

جملات وطن دوستی

فرهنگ باید در بر گیرنده انسان دوستی،
آزادی خواهی و مهر به گیتی باشد…

***

مبارز وطن سرسخت ترین،  دلیرترین و فداکارترین مبارزی است که برای آزادی و استقلال وطن تا آخرین قطره خون خود مبارزه می کند.

جملات زیبا درباره وطن و شهیدان در راه حفظ میهن

وطن هم برای زنده ماندن نیاز به آبیاری دارد که شهیدان عهده دار آن هستند.

***

میهن دوستی، در ساده ترین، واضح ترین و بدیهی ترین مفهوم خود چیزی نیست بجز: ابزار جاه طلبی حکام، تمایلات حریصانه، و گذشتن از عقل، وجدان و کرامت انسانی کسانی که برده وار اسیر قدرتند.

***

جهان شما هرگز روی آرامش بخود نخواهد دید، تا زمانیکه وطن گرائی و میهن دوستی را از نژاد بشر طرد نکنید.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. سلام خسته نباشید
    من عکس ها و نوشته های سایتتون رو برای ساخت کلیپ استفاده میکنم امیدوارم راضی باشید چون اسم سایتتون رو تو کلیپم اضافه نمیکنم چون کلیپ میخوام بسازم برای مسابقه امیدارم راضی باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا