متن و جملات

متن در مورد ریاکاری و فریب کاری

ریاکاری و فریب کاری از بدترین گناهان بوده و از لحاظ انسانی نیز بسیار ناپسند است. مجموعه متن در مورد ریاکاری و فریب کاری جملاتی از بزرگان و همچنین متن هایی جذاب و جالب در مورد این رفتار زشت و ناپسند است. امیدوارم از ادامه این مطلب لذت ببرید.

متن در مورد ریاکاری و فریب کاری

امام علی علیه السلام:

بدون هیچ ظاهر سازی و فریب کاری، کارهایتان را انجام دهید. چرا که هرکس برای غیر خدا کار کند، خداوند او را به همان کس وا می گذارد.

****

اصولاً حالتها، رفتار و شور و شوق فلاسفه همیشه فریبنده ترین عنصر اندیشه آنها بوده است.

فریدریش نیچه

****

آدم های دورو و ریاکار را

اگر از زندگیتان حذف نکنید،

طولی نمی کشد که آنها

زندگی شما را به جهنم تبدیل خواهند کرد

متن در مورد ریاکاری و فریب کاری

ز بی‌خودی نفسی بی‌ریا برآوردن

به از ریاضت صد سالهٔ ریاکارست

دل شکسته دلیلست بر درستی صدق

کمال مرغ شکاری ‌کجی منقارست

جملات زیبا در مورد حقه و فریب

حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام:

ریاکار را سه نشانه است: وقتى چشمش به مردم مى افتد کوشا مى شود، وقتى تنهاست سستى و تنبلى مى ورزد، و دوست دارد که در هر کارى ستایش شود.

****

خطرناک ترین خوردنی دنیا ,
گول ظاهر آدماست هرچند ظاهرشونم داغونه.

متن در مورد ریاکاری و فریب کاری

یه عده دور خودمون جمع کردیم که

آینه ی ریاکاری و الهه ی پررویی اند.

****

اندکی از مردم را می توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می توان برای مدت اندکی فریب داد. اما نمی توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.

آبراهام لینکلن

متن مفهومی درباره ریاکاری

گوئیش: مرد ریاکاری بود

اهل مشرب را به دل باری بود

ور ز قید شرع بینی وا شده

لاابالی گشته، بی پروا شده

****

“ماسک” واسه بعضیا خیلی قدمت داره

فقط مختص دوران کرونا نیست.

****

آدم دورو دیر یا زود دستش روو می شه پس کمتر نقش بازی کن شترمرغ

متن در مورد ریاکاری و فریب کاری

یک‌جای سادگی و جوانمردی

یک‌جای گریزی و ریاکاری

یک‌جای چشم‌پوشی و بی‌باکی

یک چای بیمناکی و بیداری

در دفع خصم آنچه سزا بیند

بایدش کار بست به ناچاری

لیکن حذر ببایدش از این سه

بخل و دروغگویی و غداری

****

بسیار روشن است که همه ی نویسندگان مایلند این گونه به نظر بیایند که حرفی برای گفتن دارند، در حالی که هیچ چیز در چنته ندارند. این روش را فیلسوفان موذی و دغل دانشگاهی رواج داده اند و هم اکنون در همه جا به چشم می خورد.

آرتور شوپنهاور

پیام برای افراد دورو و ریاکار و فریبکار

به زرق مرد ریاکار خوب می‌نشود

که زشت هرگز زیبا نگردد از زیور

چو هر چه‌ گفت زبان دل بود مخالف آن

مسیست تیره‌ که اندود کرده‌اند به زر

متن در مورد ریاکاری و فریب کاری

از دورویی و ریاکاری “دوری” کنیم …

جای “دوری” نمی رود … !

****

بترسید از آدمای روباه صفتی که میخوان ادای سگای با وفا رو در بیارن .

****

آدم های دورو نفاق و دشمنی را

در بین مردم پراکنده می کنند.

آنها به مانند روباهی هستند

که می خواهد ادای سگهای باوفا را در آورد.

به این انسان ها هرگز اعتماد نکنید

که در نهایت ضرر خواهید کرد.

متن در مورد ریاکاری و فریب کاری

همه به چیزی دلبستگی دارند و افراد والاتر به چیزهای والاتر، اما افراد فرومایه فکر می کنند که افراد والاتر به چیزی دلبستگی ندارند و ظاهربینیِ افراد فرومایه از سطحی نگری و ریاکاری آنهاست و بر پایه هیچ شناخت اخلاقی نیست.

فریدریش نیچه

سخن بزرگان در مورد فریب کار

ورنه تو که سغبه جفایی

تن در دادم برو جفا کن

در جمله همیشه با سنایی

کاری که کنی تو بی ریا کن

****

یه عده دور خودمون جمع کردیم که

آینه ی ریاکاری و الهه ی پررویی اند.

****

انسانی که دورو و دوزبانه باشد , بنده ی بدی است ,
در روبرو از شما تعریف می کند و در پشت سر گوشتش را با غیبت می خورد
اگر برتری از او داشته باشد حسودی می کند و مدام درگیر بدگویی از او است.

****

شیخـــی به زنی فاحشـــه گفتـا مستی

هـــــر لحظـــه بـه دام دگـــری پــا بستی

گفتــــ شیخـــا هـــر آن چه گویی هستم

آیا تــــو چنــان کـــــــه می‌نمایی هستی

****

احساس خشم و احترام که از ویژگیهای جوانی است، به نظر می رسد تا زمانی که انسانها و اشیاء را به درستی جعل کند و راه گریزی برای خویش بیابد، فرد را راحت نمی گذارد، زیرا جوانی در حقیقت همان جعل و فریب است.

فریدریش نیچه

متن مفهومی در مورد ریاکاری

یک‌جای سادگی و جوانمردی

یک‌جای گربزی و ریاکاری

یک‌جای چشم‌پوشی و بی‌باکی

یک چای بیمناکی و بیداری

در دفع خصم آنچه سزا بیند

بایدش کار بست به ناچاری

لیکن حذر ببایدش از این سه

بخل و دروغگویی و غداری

متن در مورد ریاکاری و فریب کاری

بس می چکد از جام زمان رنگ دورویی

از مستی ما مانـــده همـــــین کهنه سبویی.

****

یکرنگ که باشی , زود چشمشان رو میزنی ,
خسته می شوند از رنگ تکراریت , این روزها دوره ی رنگین کمان هاست.

****

امام صادق علیه السلام:

هر ریائی شرک است. هرکس برای مردم کار کند ، اجر او بر مردم است و هرکس برای خدا کار کند، اجر او بر عهده خداوند است.

****

دوست می دارم آن را که چون تاس به سودش افتد؛ شرمسار شود و پرسد: نکند قماربازی فریبکار باشم؟ زیرا که خواهان فناست.

فریدریش نیچه

چهل حدیث درباره دو رویی و نفاق

سیه شد از ریا

روزم بده آب ریا سوزم

به جانت گر دوصد خرمن ریا

یک جو به کار آید

****

متن در مورد ریاکاری و فریب کاری

از آدمی که همه دوسش دارن بترس!

هیچ آدمی نمیتونه همه رو از خودش راضی نگه داره،

مگه اینکه یه خصلت کثیف رو تو خودش پرورش بده

و اون ریاکاری و دورویی هست.

****

از آدمی که همه دوسش دارن بترس !!!
هیچ آدمی نمیتونه خودشو از همه راضی نگه داره مگه
اینکه یه خصلت کثیف تو خودش پرورش بده و اون دوروییه.

****

خستــــه ام از تمــــام بــاور هـــا . . .

خستــــه ام از تمــــام نــــگاه هـــا . . .

از حـــرفهـــا . . پــچ پــچ هــــا . . .

کـــاش دنیـــــا رنـــگ عـــوض کنـــد

کـــاش بـــاران ببـــارد و بـــا خـــود ایـــن دورنگیـــــها

دوروییــــها را بشــــویــد . . .

****

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.

میکل‌آنژ

شعر در مورد ریاکاران

از آستی ار دست حقیقت به در آید

این دستگه غیر طبیعی به سر آید

رخسار بپوشند وجیهان ریاکار

گر چهر حقیقت ز پس پرده درآید

ای قاتل آزادی ایران به حذرباش

زان لحظه که قاضی به‌سر محتضر آید

پر گیرد و در بارگه عدل بنالد

این روح کزین کالبد خسته برآید

****

یکرنگ بمان حتی اگر در دنیایی زندگی میکنی که
مردمش برای پررنگ شدن حاظرند هزار رنگ باشند.

****

تو ظاهرساز و من حقگو،

ندارد غیـر از این حاصل

من و از کس بریدنها،

تو و ناکس نوازیها

متن در مورد ریاکاری و فریب کاری

روی همگان چونکه به محراب ریا بود

من پشت برین روی و ریا کردم و رفتم

پای دلم از هر هوسی سلسله ای داشت

از پای دل آن سلسله وا کردم و رفتم

جملات سنگین برای آدم دوروی ریاکار

اگر می خای یه آدم دورو باشی
حداقل سعی کن یکی از اونا خوب باشه!!

***

اگر نمی توانیم

مثل آدم زندگی کنیم

دست کم بکوشیم

مثل حیوان زندگی نکنیم

دورو نباشیم!

****

آدمیان در شناسایی چیزهای آشکار فریب می خورند.

هراکلیتوس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا