تولدمتن و جملات

متن تبریک تولد به انگلیسی با ترجمه فارسی

تبریک های تولد خاص در ذهن انسان ماندگار میشن. اگر در اطرافیانتون کسی دارید که ایران زندگی نمی کنه، زبان آموزه یا به هر دلیل به زبان انگلیسی علاقمنده، فرستادن یک تبریک به زبان انگلیسی می تونه براش بسیار به یادموندنی باشه. در این پست مجموعه ای از متن تبریک تولد به انگلیسی با ترجمه فارسی برای شما فراهم شده تا به انتخاب خودتون ارسال کنید.

متن زیبا برای تبریک تولد به زبان انگلیسی

Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday dear [NAME]
Happy birthday to you

تولدت مبارک
تولدت مبارک
تولدت مبارک (نام) عزیزم
تولدت مبارک

****

You’re older than you’ve been. But look on the bright side, you’re younger now than you’ll ever be

تو از قبل پیرتر شدی اما بهتره نیمه پر لیوان رو ببینیم، الان از آینده خودت جوون تری! تولدت مبارک …

****

You are a blessing to me. Therefore, this day is as important to me as it’s to you, my dear love. Happy birthday!

امروزتو برای من یک نعمت هستی. بنابراین، این روز برای من همان اندازه که برای تو مهمه، برای من هم هست، عشق عزیزم. تولدت مبارک!

Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday

زندگیتو با تعداد لبخندهات بشمار نه اشک‌هات. سن ات رو هم با تعداد دوستات بشمار نه سال‌ها. تولدت مبارک

متن های تبریک تولد به انگلیسی

May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday

. امیدوارم شادی هایی که بین دیگران پراکنده ای امروز به تو بازگردد. با آرزوی تولدی بسیار مبارک

****

It must have been a rainy day when you were born because the heavens were crying because it lost its most beautiful angel Happy Birthday my love

روزی که به دنیا آمدی حتما روز بارانی بوده چون بهشت به خاطر از دست دادن زیباترین فرشته اش گریه می کرده است! تولدت مبارک عشقم!

I was thinking to gift something cool, funny and amazing, then suddenly I remember you already have me in your life

توی این فکر بودم که یه هدیه عالی و جالب و شگفت انگیز برات بخرم که یهو یادم اومد تو همین الان هم منو توی زندگیت داری!

****

Several years ago, I made a wish upon seeing a falling star. That wish came true when you decided to be my friend. happy birthday

چند سال قبل وقتی یه ستاره دنباله دار دیدم آرزویی کردم. این آرزو وقتی برآورده شد که تو تصمیم گرفتی دوست من باشی. تولدت مبارک!

تبریک تولد به انگلیسی برای دوست

If i could gift you anything, i would gift you the ability to see yourself through the eyes of others. Happy birthday my friend

اگر می توانستم هرچیزی که بخواهم به تو هدیه بدهم، قدرت دیدن خودت از چشم های دیگران را به تو هدیه می کردم. تولدت مبارک دوست من!

****

A wish for you on your birthday, whatever you ask may you receive, whatever you seek may you find, whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday

آرزوی من در روز تولدت: که هر چیزی که میخواهی بهش برسی، هرچیزی به دنبال آنی پیدا کنی و هر آنچه که در روز تولدت آرزو میکنی در تمام روزهایت داشته باشی.

****

Forget the past; look forward to the future, for the best things are yet to come

. گذشته را فراموش کن و به آینده نگاه کن، زیرا بهترین چیزها برای تو هنوز در راهند.

‘happy birth day’

wish you a day brings the best in life for you.

may life lead u to great happiness and success.

have a lovely birth day.

“تولدت مبارک”

روزی رو برات آرزو می کنم که بهترین ها رو به زندگیت بیاره

و زندگی تو رو به سمت شادی و موفقت فراوان سوق بده

زادروز عاشقانه ای داشته باشی

****

Your birthday is the first day of another 365-day journey. Be the shining thread in the beautiful tapestry of the world to make this year the best ever. Enjoy the ride.

روز تولدت اولین روز از سفر ۳۶۵ روزه‌ی دیگر است. ریسمان درخشنده‌ی این گیپور زیبا باش که بهترین سال را رقم بزنی. از این سواری لذت ببر.

متن تبریک تولد به انگلیسی 

I may not be by your side, celebrating your special day with you.

But I want you to know

that I am thinking of you

and wishing you a wonderful birthday!

شاید در کنار تو، در حال جشن گرفتن این روز ویژه نباشم

اما میخوام بدونی

که دارم بهت فکر می کنم

و یه زادروز شگفت انگیز رو برات آرزو می کنم

Cheers on your birthday. One step closer to adult underpants

تولدت مبارک ، یه قدم دیگه به پوشک شدن نزدیک شدی!

****

Happy birthday to my best friend! We are such a great team: I am smart, good-looking and talented and you are great at being my friend

تولدت مبارک بهترین دوستم، ما یه تیم عالی هستیم: من باهوش، جذاب و با استعدادم و تو توی دوست من بودن عالی هستی!

****

You are very special and that’s why you need to float with lots of smiles on your lovely face. Happy birthday, my love (dear friend).

تو بسیار خاص هستی و به همین دلیل باید لبخندهای زیادی را بر چهره دوست داشتنی خودت بنشانی. تولدت مبارک عشقم (دوست عزیزم).

Birthdays are a new start, a fresh beginning and a time to pursue new endeavors with new goals. Move forward with confidence and courage. You are a very special person. May today and all of your days be amazing!

تولدها یک شروع جدید هستند؛ یک آغاز تازه و زمانی برای دنبال کردن هدف‌های جدید. با اعتماد به نفس و شجاعت پیش برو. تو فرد بسیار خاصی هستی. امروز و تمام روزهایت شگفت انگیز باد…!

اس ام اس تبریک تولد به انگلیسی با معنی فارسی

Happy birthday! May your Facebook wall be filled with messages from people you never talk to.

تولدت مبارک! ای کاش صفحه‌ی فیسبوکت پر شود از پیغام‌هایی که با آن افراد هرگز صحبت نکرده‌ای.

****

Happy birthday my dear friend, may the bright colors paint your life and you be happy forever

تولدت مبارک دوست عزیزم! امیدوارم رنگ های شاد و روشن، زندگی ات را نقاشی کنند و همیشه شاد باشی.

****

All things are sweet and bright. May you have a lovely birthday Night.

همه چیز شیرین و روشن است. امیدوارم شب تولد دوست داشتنی ای داشته باشی

****

You’re older today than yesterday but younger than tomorrow, happy birthday!

تو امروز مسن‌تر از دیروز هستی اما جوان‌تر از فردا! تولدت مبارک.

****

SUN LIKES THE SUNDAY

MOON LIKES THE MONDAY

BUT I LIKES ONEDAY

THATS YOUR BIRTHDAY

خورشید یکشنبه را دوست دارد.

ماه دوشنبه را دوست دارد.

اما من یک روز را دوست دارم.

و آن روز تولد توست.

تولد به انگلیسی برای دوستان

On your birthday we wish for you that whatever you want most in life it comes to you just the way you imagined it or better. Happy birthday

در روز تولدت بهتر از هر آنچه در زندگی ات خواسته ای و تصور کرده ای را آرزومندیم . تولدت مبارک!

The happiest day of my life was the day when you first told me that you loved me too. Since that day ، my life has never known sadness because you are in it. On your Big Day ، my heart just wants you to know that it beats only for you. Happy birthday.

شادترین روز زندگی ام همان روزی بود که برای اولین بار به من گفتی که تو هم عاشقم هستی. از آن روز زندگی ام هرگز رنگ غم را ندیده چون تو در زندگی ام هستی. در بزرگ ترین روز تو ، می خواهم بدانی که قلبم فقط به خاطر تو می تپد. تولدت مبارک

****

Good friends are angels. They guide you, stand by you in need and will not leave you in bad times. Happy birthday my dear friend

دوستای خوب مثل فرشته ها هستند، اونا تورو راهنمایی می کنند، وقتی که نیاز داری کنارت هستند و توی لحظات سخت تو رو رها نمی کنند. تولدت مبارک دوست خوبم!

****

Today, I wish for your dreams to take flight and be free. You have a beautiful mind matched only with an equally beautiful heart. I hope you enjoy your birthday, my dear daughter (son).

امروز، آرزو می کنم آرزوهایت پرواز کند و آزاد باشد. تو یک ذهن زیبا داری که با قلبی به همان اندازه زیبا مطابقت دارد. امیدوارم از تولدت لذت ببر دختر (پسر) عزیزم.

****

Birthdays are a new start and a fresh beginning

تولد ها آغازی جدید و شروعی نو هستند.

تبریک تولد به اعضای خانواده و فامیل

! I may have forgotten your birthday, but I didn’t forget about you

من ممکنه تولدت رو فراموش کنم اما تو رو فراموش نمی کنم

****

I hope that today, at your party, you dance and others sing as you celebrate with joy your best birthday.

امیدوارم که امروز در جشنَت برقصی و بقیه آواز بخوانند که از بهترین تولدت لذت ببری.

****

.Don’t worry sister, you’re not getting older you are getting more like mom

نگران نباش خواهرم، تو پیرتر نشدی تو بیشتر شبیه مادر شده ای

****

Flying papers,

multi colours of balloon,

delicated blossom,

fantastic people,

love and laughter.

What it describes? HAPPY BIRTHDAY.?

نوشته هایم پرواز میکنند.

بادبادک ها در این روز رنگی میشود.

گل ها شکوفه می دهند.

مردم خارق العاده میشوند.

همه چیز همراه با عشق و لبخند می شود.

این ها توصیف چه روزی است

تولدت مبارک

****

Yippee! Another birthday for you! I am getting near to enjoying the benefits of your insurance plan!

هورا! تولدی دیگر برای تو! من به زودی میتونم از مزایای بیمه تو استفاده کنم. (در آمریکا امکان به اشتراک گذاشتن بیمه بین اعضای خانواده از سنی به بعد هست. این تبریک شامل شوخی ای خانوادگی بوده برای استفاده از منافعی که با بزرگ شدن فرد، بقیه خانواده هم میتونن از آن استفاده کنند.)

متن انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک تولد

I wish God bless you…
With all joy and cheers…
May you live a long life…
May you get all good thing in your life…
May you have happy days and nights…
May all your dreams come true…
May all your desires be fulfilled…
May you spreading happiness everywhere…
And
Stay away from every sorrow and grief…
HAPPY BIRTHDAY

آرزو میکنم شامل لطف خدا قرار بگیری…
با تمام شادی وسلامتی…
امیدوارم یک زندگی طولانی داشته باشی…
امیدوارم همه چیز در زندگیت خوب باشد…
امیدوارم شب ها و روز های شادی داشته باشی…
امیدوارم تمام رویاهایت به حقیقت بپیوندد…
امیدوارم تمام ارزوهایت بر آورده شود…
امیدوارم در تمام لحظات عمرت شاد باشی…
و بهدور از هر غم و اندوهی…
تولدت مبارک

****

Happy birthday to someone who is smart, gorgeous, funny and reminds me a lot of myself… from one fabulous chick to another!

تولدت مبارک به تویی که باهوش، جذاب، شوخ و یادآودر خودم هستی. از جوجه‌ای به جوجه‌ی خوشگل دیگر. (از من به تو)

****

! Happy birthday to one of my best friends. Here’s to another year of laughing at our own jokes and keeping each other sane! Love you and happy birthday

تبریک تولد به یکی از بهترین دوستان من. اینجا سالی دیگری برای خندیدن به جک ها خودمون و سالم نگه داشتن همدیگر در پیش است. دوستت دارم و تولدت مبارک

As you get older three things happen. The first is your memory goes, and I can’t remember the other two. Happy birthday!

هر چقدر که مسن‌تر میشوی ۳ اتفاق متفاوت می‌افتد. اولی این است که کم کم حافظه‌ات از بین میرود و ۲ مورد دیگر رو یادم نمیاد… تولد مبارک.

عکس پروفایل تبریک تولد انگلیسی 

! It is birthday time again and you are a whole year older now. I am just kidding. Happy birthday

دوباره زمان تولد فرا رسید و تو یک سال کامل پیر تر شدی! شوخی کردم. تولدت مبارک

***

Wherever your feet may take, whatever endeavor you lay hands on, may it always be successful. Happy birthday, my dear sister (brother/son/daughter).

هر کجا که پاهایت ممکن است تو را ببرد و دست به هر تلاشی که میزنی، امیدوارم که همیشه موفق باشد. تولدت مبارک خواهر (برادر/پسر/دختر) عزیزم.

****

Do you want to know the best part of my life? It is you! Thank you for your friendship. Happy birthday!

می خوای بهترین بخش زندگیم رو بشناسی؟ اون تویی! به خاطر دوستیمون ازت ممنونم، تولدت مبارک!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا