تولدمتن و جملات

متن تبریک تولد انگلیسی

در این پست مجموعه ای از بهترین متن تبریک تولد انگلیسی را براتون آوردیم که می تونید برای تبریک تولد به دوستان و آشنایانتان استفاده کنید.

جملات زیبای تولدت مبارک انگلیسی

Today might be your birthday, but for me, everyday is your day. Happy birthday! I love you

اگرچه امروز روز تولدت است اما برای من هر روز، روز توست! تولدت مبارک، دوستت دارم.

***

Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday

زندگیتو با تعداد لبخندهات بشمار نه اشک‌هات. سن ات رو هم با تعداد دوستات بشمار نه سال‌ها. تولدت مبارک

***

I was thinking to gift something cool, funny and amazing, then suddenly I remember you already have me in your life

توی این فکر بودم که یه هدیه عالی و جالب و شگفت انگیز برات بخرم که یهو یادم اومد تو همین الان هم منو توی زندگیت داری!

 

متن تبریک تولد انگلیسی

اس ام اس تبریک تولد به انگلیسی با ترجمه فارسی

Happy birthday to you

Happy birthday to you

Happy birthday dear [NAME]

Happy birthday to you


تولدت مبارک

تولدت مبارک

تولدت مبارک (نام) عزیزم

تولدت مبارک

***

امیدوارم تمام آرزوها و رویاهای روز تولدت به حقیقت بپیوندد.

I hope all your birthday dreams and wishes come true

***

I hope you have a birthday that is as sweet as you. Happy birthday to the sweetest girl I know

آرزو می کنم که روز تولدی به شیرینی خودت داشته باشی! تولدت مبارک شیرین ترین دختری که می شناسم!

تبریک تولد به دوست و همسر

You are a blessing to me. Therefore, this day is as important to me as it’s to you, my dear love. Happy birthday!

امروزتو برای من یک نعمت هستی. بنابراین، این روز برای من همان اندازه که برای تو مهمه، برای من هم هست، عشق عزیزم. تولدت مبارک!

متن تبریک تولد انگلیسی

Happy Birthday To Me, Myself and I!

تولدم مبارک، من و خودم.

***

‘happy birth day’

wish you a day brings the best in life for you.

may life lead u to great happiness and success.

have a lovely birth day.

“تولدت مبارک”

روزی رو برات آرزو می کنم که بهترین ها رو به زندگیت بیاره

و زندگی تو رو به سمت شادی و موفقت فراوان سوق بده

زادروز عاشقانه ای داشته باشی

جملات تولدت مبارک به انگلیسی

نه تنها یک سال بزرگ‌تر، بلکه یک سال بهتر نیز شده‌ای.

Not just a year older, but a year better.

متن تبریک تولد انگلیسی

Another adventure filled year awaits you. Welcome it by celebrating your birthday with pomp and splendor. Wishing you a very happy and fun-filled birthday!

یک سال پر ماجرای دیگر در انتظار توست. با شکوه و جلال جشن بگیر و از آن استقبال کن. برایت جشن تولدی شاد آرزومندم.

***

Happy birthday to someone who still waits for his birthday like a child every year. The day is finally here. Have fun

“تولدت مبارک” برای کسی که هنوز هر سال مثل

***

It must have been a rainy day when you were born because the heavens were crying because it lost its most beautiful angel Happy Birthday my love


روزی که به دنیا آمدی حتما روز بارانی بوده چون بهشت به خاطر از دست دادن زیباترین فرشته اش گریه می کرده است! تولدت مبارک عشقم!

***

به امید یکسال پر تجربۀ دیگر.

Here’s to another year of experience.

متن تبریک تولد انگلیسی

Another adventure-filled year awaits you. Welcome it by celebrating your birthday with pomp and splendor. Wishing you a very happy and fun-filled birthday!

یک سال پر از ماجراجویی دیگر در انتظار شما است. با گرامیداشت روز تولد خود با نشاط و شکوه از آن استقبال کنید. برای شما آرزوی تولد بسیار شاد و خوشی را دارم

متن تبریک تولد به زبان لاتین به همراه ترجمه 

I may not be by your side, celebrating your special day with you.

But I want you to know

that I am thinking of you

and wishing you a wonderful birthday!

شاید در کنار تو، در حال جشن گرفتن این روز ویژه نباشم

اما میخوام بدونی

که دارم بهت فکر می کنم

و یه زادروز شگفت انگیز رو برات آرزو می کنم

***

Hope my birthday blossoms into lots of dreams come true!

امیدوارم در روز تولدم رویاهام برآورده بشن!

***

It’s your birthday, but I’m the one who should be celebrating the most. My favorite person in the world was born on this day

روز تولد است ، اما من کسی هستم که باید بیشترین جشن را  بگیرد. شخص مورد علاقه من در جهان در این روز متولد شده است.

***

Sweetheart, please don’t blow off the candles on your birthday cake, let them keep burning please, it’s a symbol of our love that will burn forever. Happy Birthday

دلبندم، شمع های روی کیک تولدت را فوت نکن، بگذار همچنان به سوختن ادامه دهند زیرا سمبلی از عشق ما هستند که تا ابد شعله ور باقی می ماند. تولدت مبارک!

متن تبریک تولد انگلیسی

Birthdays are a new start, a fresh beginning and a time to pursue new endeavors with new goals. Move forward with confidence and courage. You are a very special person. May today and all of your days be amazing!

تولدها یک شروع جدید هستند؛ یک آغاز تازه و زمانی برای دنبال کردن هدف‌های جدید. با اعتماد به نفس و شجاعت پیش برو. تو فرد بسیار خاصی هستی. امروز و تمام روزهایت شگفت انگیز باد…!

***

Happiness begins with your smile and let your smile change the world dear. Happy birthday my best friend

شادی با لبخند تو شروع می شه و لبخندت جهان را عوض می کنه. تولدت مبارک بهترین دوستم.

***

تولدت مبارک، باشد که امروز همواره یک روز بخصوص برای به یاد آوردن باشد.

Happy birthday, may this day always be a special one to remember.

***

SUN LIKES THE SUNDAY

MOON LIKES THE MONDAY

BUT I LIKES ONEDAY

THATS YOUR BIRTHDAY

خورشید یکشنبه را دوست دارد.

ماه دوشنبه را دوست دارد.

اما من یک روز را دوست دارم.

و آن روز تولد توست.

..

متن تبریک تولد انگلیسی

Your smile is cause for celebration. Your love is the most precious gift in the world. Your kisses could light a thousand birthday candles. Happy Birthday to someone who makes life itself feel like a special occasion

لبخند تو دلیل برگزاری جشن است. عشق تو گرانبهاترین هدیه جهان است. بوسه های تو می تواند هزار شمع تولد روشن کند. تولدت مبارک کسی که باعث می شود زندگی خودش یک موقعیت خاص باشد

متن قشنگ تبریک تولد به انگلیسی

باشد که بهترینِ گذشتۀ تو، بدترینِ آیندۀ تو باشد.

May the best of your past be the worst of your future

***

Baby, the moon and the stars will not be enough to express my love for you. Happy birthday

عزیزم، ماه و ستاره ها برای بیان عشق من نسبت به تو کافی نیستند، تولدت مبارک!

***

Cheers on your birthday. One step closer to adult underpants.

به سلامتی روز تولدت! تو اکنون یک قدم به لباس زیرهای بزرگسالی نزدیک‌تر هستی 🙂

***

A wish for you on your birthday ، whatever you ask may you receive ، whatever you seek may you find ، whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday


آرزوی من در روز تولدت : که هر چیزی که میخواهی بهش برسی ، هرچیزی به دنبال آنی پیدا کنی و هر آنچه که در روز تولدت آرزو میکنی در تمام روزهایت داشته باشی.

.

متن تبریک تولد انگلیسی

تولدت مبارک و بازگشت این روز نیز بسیار مبارک.

Happy birthday and many happy returns of the day.

***

I wish God bless you…
With all joy and cheers…
May you live a long life…
May you get all good thing in your life…
May you have happy days and nights…
May all your dreams come true…
May all your desires be fulfilled…
May you spreading happiness everywhere…
And
Stay away from every sorrow and grief…
HAPPY BIRTHDAY

آرزو میکنم شامل لطف خدا قرار بگیری…
با تمام شادی وسلامتی…
امیدوارم یک زندگی طولانی داشته باشی…
امیدوارم همه چیز در زندگیت خوب باشد…
امیدوارم شب ها و روز های شادی داشته باشی…
امیدوارم تمام رویاهایت به حقیقت بپیوندد…
امیدوارم تمام ارزوهایت بر آورده شود…
امیدوارم در تمام لحظات عمرت شاد باشی…
و بهدور از هر غم و اندوهی…
تولدت مبارک

جمله انگلیسی مخصوص تولدت مبارک

زندگی یک سفر است، پس از هر کیلومتر آن لذت ببر. تولدت مبارک.

Life is a journey, so enjoy every mile. Happy birthday.

***

Happy Birthday to me! Blessed to be born in this beautiful world!

تولدم مبارک! خوشحالم که به این دنیای زیبا قدم گذاشتم!

متن تبریک تولد انگلیسی

Were you really born on this day? Or did you just fly down from heaven as the beautiful angel you are

 واقعاً توی این روز متولد شده اید؟ یا دقیقا مثل فرشته زیبایی که از آسمان به پایین پرواز کرده آمده اید.

***

Baby, you’re an angel in my life. Let us rejoice for this is the day that God has sent you on earth so we could be together. Happy birthday

عزیزم تو فرشته زندگیم هستی، بیا امروز رو جشن بگیریم به خاطر این که خدا تو رو به زمین فرستاد تا بتونیم با هم باشیم. تولدت بهترینم!

***

“Happy birthday to someone who is forever young!

تبریک تولد به کسی که تا ابد جوان هستش

***

Moonlight is fair, but it stays for an hour
Your friendship is fairer and it stays forever
Happy birthday to my best friend

مهتاب زیباست اما فقط یک ساعت می ماند
دوستی ما زیباتر است و برای همیشه جاودان می ماند
تولدت مبارک بهترین دوستم!

***

Another adventure filled year awaits you. Welcome it by celebrating your birthday with pomp and splendor. Wishing you a very happy and fun-filled birthday!


یک سال پر ماجرای دیگر در انتظار توست. با شکوه و جلال جشن بگیر و از آن استقبال کن. برایت جشن تولدی شاد آرزومندم.

متن تبریک تولد انگلیسی

زندگی یک سفر است، پس از هر کیلومتر آن لذت ببر. تولدت مبارک.

Life is a journey, so enjoy every mile. Happy birthday.

***

Age is no enemy to you. Every year you become wiser and more sweet and beautiful! Happy birthday to the one year more beautiful wife

سن دشمن تو نیست چون تو هر سال که می گذرد فرزانه تر، شیرین تر و زیباتر می شوی. تولدت مبارک همسر یک سال زیباتر شده ام!

تبریک تولد انگلیسی بامزه

Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday!

برایت روزی شاد و سالی مملو از لذت آرزو میکنم. تولدت مبارک.

متن تبریک تولد انگلیسی

Wishing you a beautiful day with good health and happiness forever. Happy birthday!

برایت روزی زیبا با سلامتی و خوشحالی همیشگی آرزو میکنم. تولدت مبارک.

***

تو از دیروز بزرگتر شده‌اي، اما نسبت به فردا جوان‌تر هستی، روز تولدت مبارک!

You’re older today than yesterday but younger than tomorrow, Happy bday!

کارت پستال تبریک تولد به انگلیسی

May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday!


آرزو میکنم تمام لذت و شادی که در گذشته گسترانیده ای برایت در این روز بازگردند. تولدت مبارک باد.

***

تو از دیروز بزرگتر شده‌ای، اما نسبت به فردا جوان‌تر هستی، روز تولدت مبارک!

You’re older today than yesterday but younger than tomorrow, Happy bda

متن تبریک تولد انگلیسی

زندگی یک سفر است، پس از هر کیلومتر آن لذت ببر. تولدت مبارک.
Life is a journey, so enjoy every mile. Happy birthday.

***

Today the earth shines a little brighter, because it’s the day you came into the world. I love you

امروز زمین کمی روشن تر شده چون روزی است که تو پا به این جهان گذاشتی. دوستت دارم!

***

I hope that today, at your party, you dance and others sing as you celebrate with joy your best birthday.

امیدوارم که امروز در جشنَت برقصی و بقیه آواز بخوانند که از بهترین تولدت لذت ببری.

***

Having a friend like you in my life is truly a blessing, would never want to lose you. Happy birthday dear

داشتن دوستی مثل تو توی زندگیم واقعا نعمت بزرگیه، هیچوقت نمی خوام تو رو از دست بدم. تولدت مبارک دوست خوبم!

***

You are only young once ، but you can be immature for a lifetime. Happy birthday!


تو فقط یکبار جوان هستی ، اما برای همیشه می توانی نابالغ بمانی (نمان!) تولدت مبارک.

متن تبریک تولد انگلیسی

Looking into your eyes takes me into a world a thousand times happier than paradise. Here’s to a fabulous future together. Happy birthday

نگاه کردن به چشمان تو مرا به دنیایی هزار بار شادتر از بهشت ​​می برد. با هم به آینده ای خارق العاده خواهیم پرداخت. تولدت مبارک

***

If I wasn’t born, the word ‘Awesome’ would have gone extinct from dictionaries. It feels wonderful to be someone of such importance. Happy birthday to myself!

اگر من متولد نمی شدم ، کلمه “عالی” از دیکشنری ها حذف می شد. حس کسی با چنین اهمیتی فوق العاده است. تولدم مبارک!

***

The happiest day of my life was the day when you first told me that you loved me too. Since that day, my life has never known sadness because you are in it. On your Big Day, my heart just wants you to know that it beats only for you. Happy birthday.

شادترین روز زندگی ام همان روزی بود که برای اولین بار به من گفتی که تو هم عاشقم هستی. از آن روز زندگی ام هرگز رنگ غم را ندیده چون تو در زندگی ام هستی. در بزرگ ترین روز تو، می خواهم بدانی که قلبم فقط به خاطر تو می تپد. تولدت مبارک

***

My dear friend, May every moment of your life be as wonderful as our friendship. Happy birthday

دوست خوبم، امیدوارم هر لحظه زندگیت مثل رابطه دوستیمون شگفت انگیز و جذاب باشه. تولدت مبارک!

***

Just wanted to be the first one to wish you happy birthday so I can feel superior to your other well-wishers. So ، happy birthday!


فقط خواستم اولین نفری باشم که تولدت رو تبریک میگه! اینطوری حس میکنم از تمام بقیه تبریک دهنده ها برای تو برتر هستم. پس تولدت مبارک.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا