متن و جملات

متن تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

اگرشما مایلید تبریک عروسی را با جمله جذاب انگلیسی بگویید، می‌توانید از بهترین متن تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی زیر استفاده کنید.

متن شیک تبریک ازدواج به انگلیسی

Wishing you many more days as happy as this one, many more occasions for celebration, and a lifetime of love and laughter

من برای‌ شما روزهای خوش بسیاری مانند این روز، جشن‌های بیشتر و عشقی مادام العمر آرزو می‌کنم  .

****

May joy, love and happiness be yours forever
Because you, my dear friends, make a wonderful pair!

سعادت، عشق و صمیمیت تا ابد برای شما باد،

زیرا شما دوستان عزیزم بهترین زوج جهان خواهید شد

****

Today is your wedding
Now you’re husband and wife,
So love, support and cherish
.Each other all your life

امروز روز ازدواج و عروسی شما است،

حالا شما زن و شوهر هستید،

پس عشق، حمایت و وفاداری را در تمام مراحل زندگیتان فراموش نکنید.

Today is your wedding Now you’re husband and wife, So love, support and cherish .Each other all your life متن تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

I wish for you two an amazing journey in your new road of life as husband and wife! Congratulations

من برای شما آرزو می کنم در مسیر نوین زندگی به عنوان زن و شوهر، سفر فوق العاده‌ای داشته باشید! تبریک می‌گویم.

متن تبریک ازدواج به همسر به انگلیسی و فارسی

A beautiful wife with a beautiful heart equals a beautiful life
Happy anniversary my dear wife

یه زن زیبا با قلب زیبا برابر است با زندگی زیبا
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم!

****

I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty. Happy anniversary

من در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده‌ام چون تو چشمانم را به زیبایی‌های زندگی باز کرده‌ای. سالگرد ازدواجمون مبارک!

I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty. Happy anniversary متن تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

Today is the day two hearts turned to one, thank you for all the love you have brought to my life
Happy anniversary my love

امروز همان روزی است که دو  قلب ما با هم یکی شدند، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی از تو ممنونم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

****

For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husband

برای من لیوان همیشه نیمه پر است و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقا چیزی است که ما رو مکمل هم می کند!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

متن تبریک ازدواج به خواهر و برادر به انگلیسی

My one and only sister, I’m very happy of seeing you with this long beautiful dress… You are incredibly amazing. Congratulations

خواهر یکی یک دانه من! خیلی خوشحالم که تو را در لباس عروسی بلند و زیبا می‌بینم. تو به طرز باورنکردنی شگفت انگیز شده‌ای!

 تبریک می گویم!

****

I wish that joy never leaves your home. Happy wedding day, dear brother

من برای شما آرزو می کنم که شادی هرگز خانه‌تان را ترک نکند، عروسیت مبارک داداش عزیزم!

****

Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that
Happy wedding anniversary dear sister
عشق وقتی رخ می‌دهد که یک روح در دو بدن زندگی می‌کند و شما اثبات واقعی آن هستید.
سالگرد ازدواجتان مبارک خواهر عزیزم.

عشق وقتی رخ می‌دهد که یک روح در دو بدن زندگی می‌کند و شما اثبات واقعی آن هستید.

There is nothing in that world that can be compared with your love
I love you brother, Happy Wedding Anniversary

هیچ چیز در این دنیا نیست که با عشق تو قابل مقایسه باشد.
دوستت دارم داداش، سالگرد ازدواجتان مبارک!

****

.Your wedding day will come and go, but may your love forever grow

Happy Wedding Anniversary

روز عروسی شما خواهد آمد و می‌رود ، اما ممکن است عشق شما برای همیشه رشد کند.

سالگرد ازدواجتان مبارک!

جملات احساسی تبریک عروسی به انگلیسی با ترجمه فارسی

You Compliment the night prayers and
.realizing your most beautiful dreams

 .I love you my love, Happy Anniversary of marriage

تو اجابت دعاهای شبانه و تحقق قشنگ ترین رویاهای من هستی
دوستت دارم، سالگرد ازدواج مون مبارک عشقم!

تو اجابت دعاهای شبانه و تحقق قشنگ ترین رویاهای من هستی دوستت دارم، سالگرد ازدواج مون مبارک عشقم!

I WILL ALWAYS REMEMBER THIS DAY, BECAUSE THIS IS THE DAY THAT MY SWEETEST DREAM CAME TRUE. HAPPY ANNIVERSARY TO MY WIFE

من همیشه این روز را به خاطر خواهم داشت. چون در این روز شیرین‌ترین رویای من به حقیقت پیوست. سالگرد ازدواجمون مبارک همسرم!

****

MARRY YOU
THE BEST DECISION IS MY WHOLE LIFE AND LOVING YOU THE MOST VALUABLE THING I’VE DONE SO FAR
I LOVE YOU

HAPPY LOVE ANNIVERSARY!

ازدواج با تو
بهترین تصمیم سراسر زندگی ام بوده است و دوست داشتن تو با ارزش ترین کاری که تاکنون انجام داده ام
دوستت دارم
سالگرد عشق‌مان مبارک

****

LOVING YOU IS ALL I WANT TO DO
THANKFULLY, I HAVE THE REST OF OUR LIVES TO DO THAT. HAPPY ANNIVERSARY

دوست داشتن تو همان چیزی است که می خواهم انجام بدهم.
خوشبختانه بقیه زندگی‌ام را برای انجام این کار وقت دارم. سالگرد ازدواجمان مبارک!

متن تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

IF YOU LIKE THE BEST JOB IN THE WORLD
I AM THE MOST DESERVING AND THE BEST PERSON TO TAKE THAT JOB
I WILL PUT ALL MY LIFE IN MY WHOLE LIFE

HAPPY WEDDING ANNIVERSARY

اگر دوست داشتنت بهترین شغل دنیا باشد
من شایسته‌ترین و بهترین شخص برای گرفتن آن شغل هستم
تمام خودم را در تمام زندگی وقف تو خواهم کرد
سالگرد عروسی‌مان مبارک

متن تبریک ازدواج به دوست به انگلیسی با ترجمه فارسی

,May the years ahead be filled with lasting joy”

Happy wedding anniversary

باشد که سال‌های پیش‌رو با شادی ماندگار پر شود.

سالگرد عروسی‌تان مبارک

****

May the love you share today grow stronger as you grow old together

کاش عشقی که امروز تقسیم می‌کنید هر چه در کنار هم پیر شوید قوی‌تر شود.

****

Thank you for letting us share in this joyful day. We wish you all the best as you embark on this wonderful union

از شما متشکریم که به ما اجازه دادید در این روز شاد شرکت کنیم. ما، بهترین آرزوها را برای شما داریم که به این اتحادیه شگفت‌انگیز دست زده‌اید.

****

May your marriage be filled with all the right ingredients: a heap of love, a dash of humor, a touch of romance, and a spoonful of understanding. May your joy last forever. Congratulations!

عروسی‌تان مملو از درستی‌ها، عشق بسیار، دلخوشی زیاد، لحظات رومانتیک و درک بی‌نهایت. لذت‌هایتان همیشگی. تبریک.

****

May the love and happiness you feel today shine through the years

باشد که عشق و شادی که امروز احساس می کنید در طول سا‌ل‌ها بدرخشد.

متن تبریک خاص ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

She said YES! So excited for you
Wishing you a joyful engagement and a wonderful life together

بله را گفت! خیلی برات خوشحالم! برات یه نامزدی پرشور و یه زندگی عالی ارزو می کنم!

متن تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

Love has woven your hearts together. So happy to celebrate your engagement

عشق قلب‌های شما را به هم پیوند زده است! از این‌که نامزدیتان را جشن می‌گیرم، خیلی خوشحالم!

****

You’re engaged, Your hearts sing the same song. Congratulations

نامزد شده‌اید و حالا قلب‌های شما ترانه یکسانی را می خواند. به شما تبریک می‌گویم.

****

Congrats, It’s so great to see two awesome people like you getting married. Love and best wishes always!

به شما تبریک می گویم! دیدن دو فرد درجه یک مثل شما که با هم ازدواج می‌کنند، برای من بسیار جذاب است. با آرزوی عشق همیشگی!

****

It makes us so happy to see the two of you so happy. Congratulations

دیدن اینکه که شما دو نفر خوشحال هستید، باعث خوشحالی ماست. تبریک می‌گویم

متن رمانتیک تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

.The best thing to hold onto in life is each other

!Warmest Wishes and Happy Anniversary

بهترین چیز برای ادامه زندگی داشتن همدم است.

سالگرد ازدواجمان مبارک!

****

عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می‌کند و شما اثبات واقعی آن هستید. ازدواجتان مبارک

Wedding of yours is coming soon
Wishing you a sweet honeymoon
As well as a lovely wedding noon
Be happy, we love you two

به زودی عروسی شماست
برایتان در شب عروسی، یک ماه عسل شیرین آرزو می‌کنم.
شاد باشید. عاشقتون هستیم.

****

Wishing you lots of happy moments on your wedding
God truly made both of you for one another!

برای شما لحظات شاد و خوشبختی آرزو می‌کنم. به راستی که خدا شما را برای همدیگر آفریده است.

****

Best wishes to both of you on your special day! May the future be bright filled with all the blessings and joys of life. You two deserve it

من بهترین آرزوها را برای هردوی شما در این روز خاص دارم. آینده‌تان مملو از لذت و خوشحالی باد. شما لایق آن هستید.

****

May your love story be as magical and charming as in fairy tales! Congratulations on the wedding

آرزو می‌کنم داستان عشقتان مانند افسانه‌ها، رویایی و سحرآمیز باشد. عروسیتان مبارک

جملات عاشقانه تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

Dear groom, look at your amazing bride – she is just lighting up with joy. Sweet bride, look at your handsome groom – he can’t even express his feelings. Congratulations on your wedding

داماد عزیز، به عروس خوشگلت نگاه کن. اون از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجه. عروس خانوم عزیز شما به داماد نگاه کنید – او حتی نمی‌تواند احساساتش را ابراز کند. ازدواجتان مبارک

****

Today, I am eager to be with you more than the days of the beginning of our lives
I’ll love you forever

Happy our wedding anniversary

.امروز بیش‌تر از روزهای آغاز زندگی‌مان مشتاق با تو بودن هستم

تا ابد دوستت خواهم داشت
سالگرد ازدواج‌مان مبارک

****

The anniversary of life in the shade of your love is the best and I have nothing to deserve for your great love, Happy wedding anniversary.

سالگرد زندگی در سایه محبت توست بهترینم و من هیچ ندارم که شایسته عشق بزرگ تو باشد.
سالگرد ازدواج‌مان مبارک

سالگرد زندگی در سایه محبت توست بهترینم و من هیچ ندارم که شایسته عشق بزرگ تو باشد. سالگرد ازدواج‌مان مبارک

To hear your stamped sound, I go back home with an indescribable enthusiasm every day
I live with your love, my compassionate

Happy the wedding anniversary

برای شنیدن صدای پر مهر توست که هر روز با اشتیاقی وصف نشدنی به خانه بر می‌گردم.
من با عشق تو زندگی می‌کنم مهربانم
سالگرد عروسی‌مون مبارک.

متن انگلیسی تبريک ازدواج با ترجمه فارسی

Marriage is not just uniting with a person you love. It’s also accepting his or hers believes, habits and preferences. Wishing you to always be patient to each other

ازدواج فقط یکی شدن با نفر دیگر نیست، بلکه قبول کردن باورها، عادت‌ها و خواسته‌های او نیز هست. برای شما صبر و بردباری آرزو می‌کنم

***

When you two are knotted as one, both families and friends share in oneness of their marital union; may this marriage be a bridge to usher happiness, peace and prosperity

زمانی که شما دو نفر یکی می‌شوید خانواده‌ها و دوستان هردویتان نیز یکی و متحد می‌شوند. امیدوارم این ازدواج پلی برای هدایت صلح، آرامش و خوشبختی باشد.

****

May your love be like a shining star, brightening even the darkest of times. Nourish your love, happiness, and hope every blessed day of your marriage. Congratulations

امیدوارم عشقتان همانند ستاره‌ای حتی در تاریک‌ترین شب‌ها نیز بدرخشد. برای هر روز مشترکتان امید و خوشبختی می‌خواهم.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا