متن و جملات

ضرب المثل انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی

ابراز عشق در هر زبان به گونه ای متفاوت است. در این قسمت ضرب المثل انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی برای ابراز علاقه تهیه شده است.

ضرب المثل انگلیسی احساسی در مورد عشق با ترجمه فارسی

There is no sickness like love sickness
هیچ دردی بدتر از درد عشق نیست

****

Love is a bridge between two hearts
عشق پلی است میان دو قلب عاشق

****

Love is full of troubles
راه عشق راهی پر پیچ و خم است

ضرب المثل انگلیسی احساسی در مورد عشق با ترجمه فارسی

Love is without reason
عشق دلیل و منطق نمی شناسد

ضرب المثل جالب انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی

Nothing is impossible for a willing heart.

برای قلبی مشتاق، هیچ چیز غیر ممکن نیست.

****

Love has to be shown by deeds, not words.

عشق باید با عمل نشون داده بشه، نه با زبون.

ضرب المثل جالب انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی

The heart that loves is always young

قلبی که عاشق باشه، همیشه جوون می ­مونه.

****

Love understands all languages.

عشق همه زبان­ ها رو می ­فهمه.

ضرب المثل انگلیسی در مورد عشق و محبت با ترجمه فارسی

The heart leads whither it goes.

دل به هر سو برود می بردت.

****

Forbidden fruit is sweet.

میوۀ ممنوعه شیرین است.

****

Love is not finding someone to live with; it’s finding someone whom you can’t live without.

عشق پیدا کردن جفتی برای زندگی کردن که نیست

پیدا کردن آن آدمی است

که اگر پیشت نباشد، زندگی مفهوم غیرممکنی است.

ضرب المثل انگلیسی در مورد عشق و محبت با ترجمه فارسی

Love laughs at locksmiths.

عشق می خندد به هرچی قفل ساز است.

****

Love and a cough cannot be hid.

نه عشق، نه سرفه، پنهان شدنی نیست.

ضرب المثل های انگلیسی عشق و عاشقی

Though love is blind, yet ‘tis not for want of eyes.

عشق هرچند که نابینایی است، کوری اش از سر بی چشمی نیست.

عشق عشق می سازد.

Love makes love.

عشق عشق می سازد.

****

Where there is love, there is pain

عشق بدون رنج نیست، عشق با سختی همراه است

****

IF the jealousy didn’t exist, love gone.

اگر حسادت وجود نداشت، عشق پژمرده می‌شد.

Love hurts!

Love hurts!

عشق، درد داره.

متن غروب جمعه

اگر در دیده مجنون نشینی                 به غیر از خوبی لیلی نبینی

Beauty is in the eye of the beholder!

****

در عشق و جنگ، همه چیز منصفانه است.

 All is fair in love and war!

****

اگر کسی را دوست دارید، اجازه دهید برود و اگر واقعا متعلق به شما باشد، باز خواهد گشت.

 If you love someone, let them go. If they come back to you, they were really yours!

ضرب المثل عشق و عاشقی کشورهای مختلف

به من بگو که را دوست داری تا بگویم که تو چه خصوصیاتی داری.

(آمریکایی)

****

اگر از منظر عشق به دنیا نگاه کنی مس تبدیل به طلا می‌شود، فقر به ثروت و قطرات اشک به دانه‌های مروارید.

(پرویی)

***

کمتر بترس، بیشتر امید داشته باش، کمتر بخور، بیشتر بجو، کمتر ناله کن، بیشتر نفس بکش، کمتر پرحرفی کن، کلام پرمعنی بیشتر بگو، کمتر نفرت در دلت بپرور، بیشتر عشق بورز تا دنیا به کام تو باشد.

(سوئدی)

***

اگر به دنبال عشق بدوی، از تو فرار خواهد کرد، اما اگر رهایش کنی، به دنبالت خواهد آمد.

(اسکاتلندی)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا