متن و جملات

ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی

دانستن زبان، یک پنجره بیشتر از جهان را روی ما باز می کند. در این پست مجموعه ای منحصر به فرد از ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی تهیه شده است.

ضرب المثل انگلیسی معروف با معنی فارسی

وقتی پول حرف می‌زنه، حقیقت سکوت می‌کنه.

When money speaks, the truth remains silent

****

قلم بر شمشیر پیروز است

.The pen is mightier than the sword

****

این گوری که گریه می کنی سرش، مرده نداره

.Barking up the wrong tree

ضرب المثل انگلیسی معروف با معنی فارسی

آشپز که دو تا شد، آش یا شور می‌شه یا بی‌نمک.

Too many cooks, spoil the broth.

اصطلاحات و ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی

no pains ,no gains

نابرده رنج گنج میسر نمی شود

****

where there is a will there is a way

خواستن توانستن است

اصطلاحات و ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی

he beats a dead horse

آب در هاون کوبیدن

****

money doesn’t grow on the tree

پول علف خرس نیست

ضرب المثل جالب انگلیسی با معنی فارسی

Birds of a feather, flock together

کبوتر با کبوتر باز با باز

****

Old habits die hard

ترک عادت موجب مرض است

****

When in Rome, do as the Romans do

خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو

ضرب المثل جالب انگلیسی با معنی فارسی

A word before is worth two after

جنگ اول به از صلح آخر

****

What goes around comes around

از هر دست بدی، از همان دست هم می‌گیری

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

Against the clock

وقتی به سختی کار کنی تا سر وقت کارهایت را انجام دهی.

Against the clock

A shot in the dark

حدس زدن چیزی که واقعیت آن را نمی‌دانی. (تیری در تاریکی)

****

Burning the candle at both ends

شمع را از هر دو طرف روشن کردن. در مورد شخصی به کار می‌رود که همیشه در حال کار کردن است و به خود هیچ استراحتی نمی‌دهد.

****

Bite off more than you can chew

(با یک دست دو هندوانه برداشتن)

Bite off more than you can chew

You can’t judge a book by its cover

تو نمی‌توانی یک کتاب را از روی جلدش قضاوت کنی یعنی قضاوت کردن از روی ظاهر افراد اشتباه است.

بهترین ضرب المثل های انگلیسی همراه با ترجمه

Your sins will find you out
مکن بد که بد بینی از یار نیک       نروید ز تخم بدی بار نیک
غم و شادمانی نماند  و لیک         جزای عمل ماند و نام نیک

****

A Younger idler, an old beggar
جوان بیکار امروز، گدای پیر فرداست.
در جوانی کار کن تا در پیری گدایی نکنی.

****

You reap what you sow
خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم
دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم

ضرب المثل بامزه انگلیسی با ترجمه فارسی

First catch your hare, then cook him

مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید

****

To run with the hare and hunt with the hounds

یکی به میخ و یکی به نعل زدن

***

You pay your money and you take your choice

هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

***

You are scraping the bottom of the barrel

ملاقه ات به ته ديگ خورده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا