متن و جملات

جملات کوتاه تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

یک روز از سال عشاق به میعادگاهشون میرن تا عشق پاک بینشون رو گرامی بشمارن و سالروز عاشقیشون رو جشن بگیرن. یکی از متداول ترین راه ها خریدن هدیه برای همدیگر است که میتوان با یک کارت تبریک و یا نامه به همراه جملات کوتاه تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی این هدیه را بامسما تر کرد.

جملات و متن های تبریک روز ولنتاین و روز عشق

If I had to dream up the perfect woman, she wouldn’t even come close to you

اگر بخوام کامل ترین زن رو تصور کنم، حتی به چیزی که تو هستی هم شبیه نخواهد بود.

****

Valentine means your wife will tell you how good it is to be with you

ولنتاین یعنی همسرت زل بزنه بهت بگه چه قدر با تو بودن خوبه.

****

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams

وقتی متوجه میشی عاشق شدی که خوابت نبره چون بالاخره واقعیت از رویاهات قشنگ تر شدن.

جملات کوتاه تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

The best thing to hold onto in life is each other

تنها چیزی که در زندگی برایم ارزش دارد با‌هم‌بودنمان است.

متن زیبای انگلیسی برای روز عشق

I love you, not only for what you are but for what I am when I am with you

من تو را دوست دارم ، نه فقط برای آنچه هستی بلکه برای آنچه هستم وقتی با تو هستم.

****

Money is no match for the richness you bring to my life

پول در مقابل ارزشی که تو به زندگی من میدی هیچی نیست.

جملات کوتاه تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Your flaws are perfect for the heart that’s meant to love you

حتی عیب‌هاتم برای قلبی که قراره عاشقت باشه عالی هستن.

****

Love is friendship that has caught on fire

عشق دوستی ای است که شعله ور شده است.

متن زیبای انگلیسی برای روز عشق

Friends are medicine for a wounded heart, and vitamins for a hopeful soul

دوستان داروی قلب زخم خورده هستند و ویتامینی برای یک روح امیدوار محسوب میشن.

****

There is only one happiness in life: to love and be loved

تنها یک خوشبختی در زندگی وجود دارد: دوست داشتن و دوست داشته شدن.

****

In my eyes, you are the most beautiful and tender woman in the whole world. I love you

از نظر من تو زیباترین و ظریف ترین زن در کل دنیا هستی. دوستت دارم

جملات کوتاه تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

There is nothing better than a friend unless it is a friend with chocolate

هیچ چیز بهتر از دوست نیست، مگر دوستی که شکلات دارد.

****

I just wanted to make sure that the best boyfriend/husband in the world knew how much I loved him. I feel so completely loved. Happy Valentine’s!

من فقط می خواستم مطمئن شوی که بهترین دوست پسر/شوهری که می شناسم را چقدر دوست دارم.خیلی عاشقتم. ولنتاین مبارک

عکس نوشته ولنتاین

I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow

سوگند می خورم که نمی توانستم بیش از آنچه الان دوستت دارم، دوستت داشته باشم، اما می دانم که فردا بیشتر دوستت خواهم داشت.

جملات کوتاه تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

True friends are like diamonds — bright, beautiful, valuable and always in style

دوستان واقعی مانند الماس هستند – روشن ، زیبا ، با ارزش و همیشه با وقار.

****

The day of Valentine’s is one that is filled with hearts. Since we’ve been together, you have filled mine up completely.

روز ولنتاین روزی است که با قلب ها پر می شود. از زمانی که با هم بودیم تا بحال تو نیز قلب مرا پر کرده ای.

****

If I had a flower for every time I thought of you… I could walk through my garden forever

اگر هر وقت به تو فکر می کردم یک گل می گرفتم … می تونستم برای همیشه در باغ گل خود قدم بزنم.

جملات کوتاه تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Friendship marks a life even more deeply than love. Love risks degenerating into obsession, friendship is never anything but sharing

دوستی بیشتر از عشق به زندگی معنا میده. عشق ممکنه به حس تملک تقلیل پیدا کنه ولی دوستی فقط و فقط درباره به اشتراک گذاریه.

متن زیبای ولنتاین

On this day of love and friendship, I don’t know how to put into words how wonderful of a boyfriend/husband you are. Let me start with this: I love you!

در این روز عشق و رفاقت، نمی دانم چطور در کلمات بگنجانم که تو چه شوهر/دوست پسر خوبی هستی. بگذار با این شروع رکنم: عاشقتم

****

You are the finest, loveliest, tenderest, and most beautiful person I have ever known—and even that is an understatement

تو بهترین، دوست داشتنی ترین، لطیف‌ترین و زیباترین شخصیتی هستی که تاکنون شناخته ام – و حتی این یک جور دست کم گرفتن احساس واقعیم هست.

****

A friend is what the heart needs all the time

دوست همان چیزی است که قلب همه اوقات به آن نیاز دارد

****

Candy, flowers and cards are great. But having you as my boyfriend/husband is simply the best. Happy Valentine’s to the world’s greatest boyfriend/husband!

آبنبات، گل و کارت تبریک عالی هستند.اما داشتن تو به عنوان دوست پسر/ شوهر بهترین است. ولنتاین مبارک بهترین شوهر/دوست پسر.

****

You are my heart, my life, my one and only thought

تو قلب من، زندگی من، و تنها فکر من هستی.

جملات زیبای مخصوص روز عشق

Rare as is true love, true friendship is rarer

هرچه قدر که عشق واقعی کمیاب‌ باشد، داشتن دوست واقعی کمیاب‌تر است.

جملات کوتاه تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

I might not be able to spend 100% of this special day with you. But I just want to let you know that you will be in my head and heart 100%.

ممکن است که 100درصد این روز خاص را با تو نباشم اما می خواهم بدانی تو 100درصد در ذهن من هستی.

****

Chocolate can’t compete with the sweetness of loving you

شکلات نمی تواند با شیرینی دوست داشتن تو رقابت کند

****

And suddenly all the love songs were about you

و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه در مورد تو بودند.

****

We could go out to a fancy dinner or even just warm up a can of soup. Just the thought of you warms up my heart this special day of love!

می توانیم برای یک شام شیک بیرون برویم یا حتی یک سوپ گرم بخوریم. فقط فکر کردن به تو قلب مرا در این روز خاص عشق گرم می کند.

متن عاشقانه روز ولنتاین و روز عشق

I’m much more me when I’m with you

وقتی با تو هستم، بیشتر خود واقعیمم .

****

جملات کوتاه تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Love is a canvas furnished by nature and embroidered by imagination

عشق بومی است که با طبیعت تزئین شده و توسط تخیل آغشته شده است.

****

If life is like a box of chocolates, you are the one that’s wrapped in gold. You are the best pick – and have a heart of gold too!

اگر زندگی مثل یک بسته شکلات باشد تو آن شکلات طلایی و درخشانی.تو بهترین انتخابی- یک قلب طلایی هم داری.

****

If I know what love is, it is because of you

اینکه میدونم عشق یعنی چی، فقط بخاطر وجود توعه.

****

Grow old with me! The best is yet to be

با من پیر شو. بهترین اتفاقات هنوز تو راهه!

پیام تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

You don’t even have to ask me to be your Valentine. I’ll be your Valentine 365 days a year!

هیچ وقت از من نخواسته ای که در روز ولنتاینت باشم. من 365 روز سال را ولنتاین می دانم!

****

A life without love is like a year without summer

زندگی بدون عشق مانند سال بدون تابستان است

****

Love doesn’t make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile

عشق باعث نمی‌شه که دنیا بچرخه. عشق چیزیه که به این چرخش ارزش میده.

جملات کوتاه تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Even though February is still a chilly month, your smile continues to melt my heart. Have a wonderful heartfelt day!

اگرچه فوریه سردی است ولی لبخندت قلبم را گرم می کند.روز پر از قلبی داشته باشی.

پیامک انگلیسی عاشقانه مخصوص ولنتاین

Loved you yesterday, love you still, always have, always will

دیروز عاشقت بودم. هنوز عاشقتم. و همیشه عاشقت خواهم ماند.

***

Love planted a rose, and the world turned sweet

عشق گل رز را کاشت ، و جهان شیرین شد.

****

We’ve had our ups and downs recently, but there’s no one else I’d want as my Valentine this year. I love you!

درست است که این اواخر بالا پایین های زیادی داشته ایم، ولی هیچ کس اندازه من ولنتاین خوبی برایت نمی خواهد.عاشقتم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا