متن و جملات

جملات کوتاه انگلیسی درباره گل رز با ترجمه فارسی

گل رز گلی است که تقریبا مورد علاقه تمام انسان ها می باشد. ما امروز مجموعه متن انگلیسی گل رز با ترجمه براتون جمعاوری کردیم که بتوانید به دوستانتون بگین یا براشون به صورت متن بفرستید

متن های انگلیسی گل رز

The rose is a flower of love. The world has acclaimed it for centuries. Pink roses are for love hopeful and expectant. White roses are for love dead or forsaken, but the red roses, ah the red roses are for love triumphant.

گل رز گل عشق است، جهان قرن هاست که آن را تحسین کرده است. رز صورتی نشان دهنده امید و انتظار عشق است، رز سفید نشانه مرگ عشق یا از دست دادن آن است، اما رز قرمز، اوه … رزهای قرمز نشانه کامیابی عشق هستند.

متن انگلیسی گل رز با ترجمه

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.

یک گل بدون نور خورشید شکوفا نمیشود و انسان بدون عشق.

***

There may be a lot of flowers in a person’s life

but there can only be one rose, that is real

ممکن است گل های زیادی در زندگی هر فرد وجود داشته باشد

اما فقط یک گل رز وجود دارد که واقعی است.

متن انگلیسی درباره گل رز

? Anyone can love a rose, but who loves the leaf that adds beauty to it

“Don’t love someone who is beautiful, love someone you makes your life beautiful.”

.همه گل رز را دوست دارند اما چه کسی برگ آن را دوست دارد که باعث زیبایی گل رز شده است؟

هیچ کس را به خاطر زیبایش دوست ندار، بلکه کسی را دوست بدار که زندگی  تو را زیبا می کند

متن انگلیسی گل رز با ترجمه

Out of all the flowers that bloom in this world, the rose is by far the most beautiful of all

در میان همه گل هایی که در این جهان می رویند و شکوفه می دهند، گل رز تاکنون زیباترین گل بوده است.

***

If I had a rose for every time

I thought of you

I’d be picking roses for a lifetime

اگر قرار بود برای هر لحظه ای که به تو فکر می کنم

یک گل رز داشته باشم

باید همه زندگی ام را به چیدن گل رز

مشغول می شدم.

متن انگیزشی گل رز

I hope you let the fragrance of the rose touch not just your skin but your soul just as well

امیدارم بگذاری رایحه گل رز نه تنها پوست تنت را بلکه روحت را نیز عطراگین کند

***

Rose never propagandize its fragrant

but its own fragrance spreads surrounding

گل رز هرگز رایحه خود را تبلیغ نمی کند

بلکه رایحه آن در فضای اطراف پخش می شود.

متن انگلیسی گل رز با ترجمه

I wanted to be your rose, to be your most be loved but you were too afraid of my thorns

می خواستم گل رز تو باشم تا برایت از همه دوست داشتنی تر باشم اما تو از خارهایم خیلی ترسیدی!

***

There may be a lot of flowers in a person’s life but there can only be one rose, that is real

ممکن است گل های زیادی در زندگی هر فرد وجود داشته باشد اما فقط یک گل رز وجود دارد که واقعی است.

***

Pink roses symbolize hope for those people who are still hoping for the right love to come

رزهای صورتی سمبل امید هستند برای کسانی که هنوز امیدوارند که عشق حقیقی وارد زندگی شان شود.

***

A thorn defends the rose

harming only those who would steal the blossom

خار تنها از گل رز در برابر آسیب کسانی که

می خواهند آن را بدزدند محافظت می کند.

عشق و گل رز قرمز

White roses are given for those you love that have already moved on to another world, sadly

رزهای سفید برای کسانی هستند که شما عاشق آن ها بوده اید و متاسفانه هم اکنون به جهان دیگری سفر کرده اند …

متن انگلیسی گل رز با ترجمه

A thorn defends the rose, harming only those who would steal the blossom

خار تنها از گل رز در برابر آسیب کسانی که می خواهند آن را بدزدند محافظت می کند.

***

Roses are truly the flowers that represent different phases of love and that is the truth

به راستی که گل های رز مراحل مختلف عشق را نشان می دهند و این واقعیت است

متن خاص درباره گل رز

I wanted to stay beside you but I cannot so instead

I will leave a rose in my place to stay

خواستم همیشه کنارت بمانم اما نتوانستم …

به جای آن،

یک گل رز را به جای خودم خواهم گذاشت تا بماند.

***

Friendship is like a rose that blooms, that will wither when not properly taken care of

رابطه دوستی همانند گل رزی است که شکوفه کرده اما اگر به درستی از آن مراقبت نشود پژمرده می شود.

متن انگلیسی گل رز با ترجمه

Do not watch the petals fall from the rose with sadness, like life, things sometimes must fade, before they can bloom again

به گلبرگ های پژمرده گل رز با ناراحتی نگاه نکن، زیرا همانند زندگی، گاهی وقت ها قبل از دوباره شکوفه دادن باید پژمرده شد.

شعر نو گل رز

Should be live

sometimes with a rose

sometimes with a sad heart

sometimes with a faint hint of hope

زندگی باید کرد

گاه با یک گل سرخ

گاه با یک دل تنگ

گاه با سوسوی امیدی کمرنگ

***

Life is like a rose garden

beware of its thorns

.and clean the dust on it

زندگی مانند یک باغ گل رز است

مراقب خارهای آن باشید

و گرد و غبارهای روی آن را تمیز کنید.

متن انگلیسی گل رز با ترجمه

Love planted a rose, and the world turned sweet

و عشق یک گل رز کاشت و جهان شیرین و دوست داشتنی شد.

***

I’d rather have roses on my table than diamonds on my neck

من گل های رز روی میزم را به الماس های روی گردنم ترجیح می دهم.

***

We can complain because rose bushes have thorns

or rejoice because thorns have roses.

ما می توانیم شکایت کنیم

زیرا بوته های گل رز خار دارند

یا خوشحال می شویم زیرا خارها گل رز دارند

***

be beauty, God said

and then all the roses of different colors

started to bloom

خداوند گفت: زیبا باش

و همه رزهای جهان در رنگ های مختلف شکوفه دادند.

متن در مورد گل رز و طبیعت

It is so difficult for a painter to paint a rose for he needs to forget all those other rose he saw

به تصویر کشیدن یک گل رز برای نقاش سخت است چون باید تصویر همه گل های رز دیگری که تاکنون دیده فراموش کند.

متن انگلیسی گل رز با ترجمه

I will be the gladdest thing under the sun! I will touch a hundred roses and not pick one.

من خوشبخت ترین موجودی هستم که زیر نور خورشید است. من صد گل رز را لمس میکنم بدون اینکه حتی یک دانه از آن ها را بچینم

***

If I had a rose for every time I thought of you, I’d be picking roses for a lifetime

اگر قرار بود برای هر لحظه ای که به تو فکر می کنم یک گل رز داشته باشم باید همه زندگی ام را به چیدن گل رز مشغول می شدم.

متن در مورد گل رز و گلدان

Among all the flowers that

,they grow and flourish in this world

.the rose has been the most beautiful flower ever

در میان همه گل هایی که

در این جهان می رویند و شکوفه می دهند،

گل رز تاکنون زیباترین گل بوده است.

متن انگلیسی گل رز با ترجمه

My dear rose, go to any greenhouse

The dream of a vase will always be with you

You caressed my hand after this

Surely the fever of an endless love will always be with you

You were in my arms the sun ‌ the night

The sea, the look of the mountain man will always be with you

My dear rose, dream of an endless love

Will always be with you

گل سرخ عزیز من به هر گلخانه‌ای باشی

بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود

تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این

حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود

تو در آغوش من خورشید بودی‌ ای شب

دریا، نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود

گل سرخ عزیز من بدان رویای یک عشق بی پایان

همیشه با تو خواهد بود

***

Love is truly like a red rose that when pressed between a book will last for forever and ever

به راستی که عشق همانند یک رز قرمز است که وقتی در میان کتابی فشرده شود برای همیشه و تا ابد باقی خواهد

متن کوتاه درباره گل رز

You can complain because roses have thorns, or you can rejoice because thorns have roses

می توانی شکایت کنی که: گل های رز خار دارند! یا می توانی خوشحال باشی که: خارها گل رز دارند!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا