متن و جملات

جملات ماندگار انگلیسی فیلم های معروف با ترجمه فارسی

این پست برای شما تحت عنوان جملات ماندگار انگلیسی فیلم های معروف با ترجمه فارسی آماده شده است. امیدواریم با خواندن این دیالوگ های زیبا و ماندگار اوقات خوشی را در روز سپری کنید. شاد و موفق باشید.

جملات ماندگار انگلیسی فیلم های معروف با ترجمه فارسی

Our lives are defined by opportunities, even the ones we miss
زندگی ما به وسیله فرصت‌ها تعریف می‌شود، حتی اون‌هایی که ما از دست دادیم.

****

Fear can hold you prisoner. Hope can set you free

The Shawshank Redemption

ترس تو رو اسیر می کنه.

امید باعث آزادیت می شود.

رستگاری در شاوشنگ

****

To find something, anything, a great truth or a lost pair of glasses,
you must first believe there would be some advantage in finding it
برای یافتن چیزی، هر چیزی، یک حقیقت بزرگ یا یک جفت عینک از دست رفته،
شما باید اول باور کنید که در یافتن آن نوعی امتیاز وجود دارد.

جملات ماندگار انگلیسی فیلم های معروف با ترجمه فارسی

Our lives are defined by opportunities,

even the ones we miss

زندگی ما به وسیله فرصت‌ها تعریف می‌شود،

حتی اون‌هایی که ما از دست دادیم.

سرگذشت غریب بنجامین باتن

(The Curious Case of Benjamin Button)

دیالوگ های ماندگار انگلیسی

We walk away from our dreams afraid that we may fail
or worse yet, afraid we may succeed
ما از ترس این که ممکن است شکست بخوریم
یا بدتر اینکه از ترس این که ممکن است موفق شویم،
از رویاهایمان فرار می‌کنیم.

****

hey may take our lives, but they’ll

never take our freedom! (Braveheart – ۱۹۹۵)

آنها ممکنه زندگی ما را بگیرند،

اما هرگز نمی توانند آزادی را از ما بگیرند!

(شجاع دل – ۱۹۹۵)

جملات ماندگار انگلیسی فیلم های معروف با ترجمه فارسی

Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart
شاید داشتن یک ذهن زیبا خوب باشد، اما یک موهبت بزرگ، کشف یک قلب زیبا است

****

The Joker:

I believe whatever doesn’t kill you

simply makes you… stranger

The Joker:

من معتقدم هر چیزی که تو رو نکشه،

تو رو غریب تر می کنه.

(The Dark Knight (2008

دیالوگ های ماندگار سینما

In this lifetime, you don’t have to prove nothing to nobody – except yourself. And after what you’ve gone through
if you haven’t done that by now, it ain’t gonna never happen
در این دوره و زمانه لازم نیست چیزی را به کسی غیر از خودت ثابت کنی.
اگر بعد از همه‌ اتفاقایی که برات افتاده تا حالا این کار را نکردی، از این به بعد هم اتفاقی نمی‌افته.

****

I don’t want to survive. I want to live

من نمی‌خوام زنده بمونم. من می‌خوام زندگی کنم.

دوازده سال بردگی (Years a Slave ۱۲)

****

Sometimes I feel like I’m fighting for a. life I ain’t got time to live
بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم اونقدر دارم برای زندگی می‌جنگم، که وقتی برای زندگی کردن ندارم.

جملات ماندگار انگلیسی فیلم های معروف با ترجمه فارسی

I’m not bad. I’m just drawn that way.

(Who Framed Roger Rabbit – ۱۹۸۸)

من آدم بدی نیستم، فقط مجذوب راه دیگه ای شدم

(چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت؟ – ۱۹۸۸)

****

Losers are people who are so afraid of winning, they don’t even try
بازنده‌ها کسایی هستند که از باختن خیلی می‌ترسن، اونقدر که حتی امتحانم نمی‌کنن …

دیالوگ انگلیسی فیلم های معروف همراه با ترجمه فارسی

It is not our abilities that show who we truly are,

it is our choices

این توانایی‌های ما نیست که نشان می‌دهند

ما واقعاً چه کسانی هستیم،

بلکه این انتخاب‌های ما هستند که این کار را می‌کنند.

آلبوس دامبلدور – هری پاتر

جملات ماندگار انگلیسی فیلم های معروف با ترجمه فارسی

Yes past can hurt you. But you can either run from it or learn from it
بله، گذشته می‌تواند به تو آسیب برساند. اما این تو هستی که می‌توانی یا از آن فرار کنی و یا از آن درس بگیری.

****

You can’t live your life for other people. You’ve got to do what’s right for you, even if it hurts some people you love
تو نمی‌تونی برای دیگران زندگی کنی. تو باید کاری رو که دوست داری انجام بدی، حتی اگه به کسایی که دوستشون داری صدمه بزنی.

****

“It is not our abilities that show what we truly are… it is our choices.”  –Harry potter and the chamber of secrets

“این توانایی های ما نیستن که نشان می دهند واقعاً چی هستیم … این انتخاب های ماست که این رو نشون میدن.” -هری پاتر و تالار اسرار

جملات ماندگار انگلیسی فیلم های معروف با ترجمه فارسی

“Only if you find peace within yourself will you find true connection with others.” –before sunrise

“فقط در صورتی که در درون خودت آرامش و صلح رو پیدا کردی ، اونوقته که میتونی ارتباط و رابطه واقعی با دیگران رو پیدا کنی.” -قبل از طلوع خورشید

دیالوگ های زیبای انگلیسی

It is not our abilities that show who we truly are, it is our choices
این توانایی‌های ما نیست که نشان می‌دهند ما واقعاً چه کسانی هستیم، بلکه این انتخاب‌های ما هستند که این کار را می‌کنند.

****

We’ve all got both light and dark inside us.

What matters is the part we choose to act on.

همه ما در درونمان روشنی و تاریکی داریم.

آنچه مهم است این است که کدام را انتخاب می‌کنیم.

هری پاتر

****

“I have to keep breathing. and tomorrow the sun will rise, and who knows what the tide will bring in.” -Castaway

“من باید به نفس کشیدن ادامه بدم و فردا خورشید قراره طلوع کنه، و کی می دونه که چه جزر و مدی (جریانی) را ایجاد خواهد کرد. ” -دور افتاده

****

Only if you find peace within yourself will you find true connection with others
تنها اگر در درون خود آرامش پیدا کنید، با دیگران نیز ارتباط درست و واقعی پیدا خواهید کرد.

****

“After a while you learn to ignore the names people call you and just trust who you are.” –shrek

“بعد از مدتی یاد می گیرید که اسم های افرادی که با شما تماس می گیرند را نادیده بگیرید و به نوعی چشم پوشی کنید و فقط به کسی که هستید اعتماد کنید.” –شرک

دیالوگ‌ ماندگار انگلیسی با ترجمه فارسی

Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart
شاید داشتن یک ذهن زیبا خوب باشد، اما یک موهبت بزرگ، کشف یک قلب زیبا است.

جملات ماندگار انگلیسی فیلم های معروف با ترجمه فارسی

Life is like a. box of chocolates. You never know what you’re going to get
زندگی مثل یک جعبه شکلاته. تو هیچوقت نمیدونی که چی گیرت میاد.

****

“I don’t regret the things I’ve  done, but those I did not do.” –Empire Records

“من از کارهایی که انجام دادم پشیمون نیستم ، اما از کارهایی که نکردم پشیمونم.” سوابق امپراطوری

****

To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls
draw closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life
دیدن جهان، دیدن چیز‌های خطرناک، دیدن پشت دیوارها، نزدیک شدن به یکدیگر، پیدا کردن همدیگر و احساس کردن
این‌ها هدف زندگی است.

****

In this lifetime, you don’t have to prove nothing to nobody – except yourself. And after what you’ve gone through
if you haven’t done that by now, it ain’t gonna never happen
در این دوره و زمانه لازم نیست چیزی را به کسی غیر از خودت ثابت کنی.
اگر بعد از همه‌ اتفاقایی که برات افتاده تا حالا این کار را نکردی، از این به بعد هم اتفاقی نمی‌افته.

زیباترین دیالوگ های فیلم های معروف با ترجمه فارسی

Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. (The Princess Bride – 1987)

سلام. من اینیگو مانتویو هستم، تو پدرم را کشتی. آماده ی مرگ باش. (عروس شاهزاده – 1987)

****

جملات ماندگار انگلیسی فیلم های معروف با ترجمه فارسی

Alice, you cannot live your life to please others. The choice must be yours, because when you step out to face that creature, you will step out alone
آلیس تو نمی‌تونی جوری زندگی کنی که همه رو راضی نگه داری. انتخاب‌های تو مال خودت هستند، چون زمانی که به بیرون قدم می‌ذاری و موقع مواجه شدن با مشکل تو تنهایی!

****

“Life moves pretty fast. If you don’t stop and look around once in a while, you could miss it.” –Ferris Bueller’s Day off

“زندگی خیلی سریع پیش می ره. اگر متوقف نشوید و هر از چند گاهی یک بار به اطراف نگاه نکنید، می توانید آن را از دست بدهید. ” روز تعطیلات فریس بولر

****

“To find something, anything, a great truth or a lost pair of glasses, you must first believe there will be some advantage in finding it. “ –All the King’s Man

“برای یافتن چیزی ، هر چیزی ، یک حقیقت عالی یا یک جفت عینک گمشده ، ابتدا باید اعتقاد داشته باشید که در پیدا کردن آن مزیتی وجود دارد. همه گارد سلطنتی”

****

If you let my daughter go now, that’ll be the end of it. I will not look for you, I will not pursue you. But if you don’t, I will look for you, I will find you, and I will kill you. (Taken – 2008)

اگر حالا بذاری دخترم بره، این موضوع همین جا تمام میشه. من تو را نمی بینم، نمی شناسم و دنبالت نمیام. اما اگر این کار را نکنی، من میام دنبالت، پیدات می کنم و می کشمت. (ربوده شده – 2008)

زیباترین دیالوگ های انگلیسی با ترجمه

“ To see the world, things dangerous to come to, too see behind walls, draw closer , to find each other and to feel. That is the purpose of life.” –The secret Life of Walter Mitty

“برای دیدن دنیا و نیز پشت دیوارها ، نزدیک تر شدن ، پیدا کردن یکدیگر و احساس کردن چیزها، چیزهای خطرناکی به سراغت خواهند امد. این هدف زندگی است. ” زندگی مخفی والتر میتی

****

“Life is like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get.” Forrest Gump

“زندگی مثل یه جعبه شکلاته ، تو هرگز نمی دونی چه چیزی قراره گیرت بیاد.” فارست گامپ

****

Great men are not born great, they grow great
مردان بزرگ، بزرگ زاده نمی‌شوند، بلکه بزرگ رشد می‌کنند.

جملات ماندگار انگلیسی فیلم های معروف با ترجمه فارسی

“It’s what you do right now that makes a difference! “ – black Hawk Down

“این کاری که شما الان انجام می دهید تفاوت را ایجاد می کند!  هاوک داون سیاه

دیالوگ های ماندگار انگلیسی کوتاه

After a while, you learn to ignore the names people call you and just trust who you are
پس از مدتی، یاد می‌گیرید که نام‌هایی که دیگران شما را با آن‌ها صدا می‌کنند نادیده بگیرید و فقط به کسی که هستید اعتماد کنید.

***

All you have to decide is what to do

with the time that is given to you.

همه آن چیزی که باید در مورد آن تصمیم بگیری

اینه که با زمانی که بهت داده شده چه کار کنی.

ارباب حلقه ها

****

I know what have to do. I have to keep breathing. And tomorrow the sun will rise, and who knows what the tide will bring in
می‌دونم حالا مجبورم چه کار کنم. باید به نفس کشیدن ادامه بدم. چون فردا خورشید طلوع خواهد کرد و کی می‌دونه که جزر و مد چی رو با خودش خواهد آورد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا