عاشقانهمتن و جملات

جملات شکست عشقی انگلیسی همراه با ترجمه

انسان ها در بعضی مواقع در زندگی مشترک خود دچار مشکل مشکل می شوند. ما امروز سعی کردیم چندین مورد از جملات شکست عشقی انگلیسی همراه با ترجمه را برایتان ارائه کنیم.

متن انگلیسی غمگین شکست عشقی کوتاه با معنی فارسی

.“It isn’t the bad memories that make you sad, but the best ones that you can’t bring it back”

“این خاطرات بد نیست که شما را ناراحت می کند ، اما بهترین آنهاست که نمی توانید آن را برگردانید.”

جملات شکست عشقی انگلیسی با ترجمه

The most painful memory is when you kissed me goodbye.

بیشترین خاطره درد آور مربوط به زمانی می شود که مرا بوسیدی و خداحافظی کردی

***

Love never fails, people fail on love.

عشق هرگز دچار شکست نمی شود این آدم ها هستند که در عاشقی شکست می خورند

شکست عشقی برای بیو واتساپ

Now that we’ve said goodbye
You still own my lonely mind and
I dream about you all the time

اکنون که از یکدیگر خداحافظی کرده‌ایم
همچنان تنها شخص در ذهن من هستی و
رویای تو را همواره خواهم داشت

جملات شکست عشقی انگلیسی با ترجمه

The worst part of my life was when I watched you love someone else.

بدترین قسمت زندگی من مربوط به زمانیست که دیدم که عاشق یک شخص دیگر هستی

***

I feel so sad and heartbroken
I feel like my heart was ripped in half

من احساس اندوه شدیدی می‌کنم
حس می‌کنم قلب من دو نیمه شده است

کوتاه انگلیسی غمگین

When u love someone it’s like reaching for the stars u know u can’t reach it…. But u keep trying because may be one day that star might fall for you….

زمانی که عاشق کسی هستید تصور میکنید رسیدن به وی مانند چیدن یک ستاره امری سخت و غیر ممکن است اما به تلاش خود ادامه دهید چون ممکن است آن ستاره بخاطر شما سقوط کند

***

Can u close your eyes for a minute please
Thank you
Did you see how dark it is
This is my life without you

میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!
متشکرم.
دیدی چقدر تاریک شد؟
این زندگی من بدون توست.

جملات شکست عشقی انگلیسی با ترجمه

Loving you makes me feel complete, but seeing you love someone else makes me think I am not worth it
دوست داشتن تو باعث می شود احساس کامل بودن داشته باشم ، اما وقتی میبینم شخص دیگری را دوس داری باعث می شود فکر کنم این کامل شدن ارزشی ندارد.

فاز سنگین شکست عشقی

Never cry for the person who has hurt you
Just smile and thank them for giving you a chance to
Find someone better who actually deserve you

هرگز برای کسی که به تو صدمه زده گریه نکن
فقط لبخند بزن و از او تشکر کن که بهت این فرصت را داده تا
کسی را پیدا کنی که لیاقت تو را دارد

***

You know it is love
When you have been saying goodbye for many times
But still you are not ready to leave

می‌دونی اسم این عشقه
وقتی که تو چندین بار خداحافظی کرده‌ای
اما هنوز آماده این نیستی که ترکش کنی

***

Love Failure
Is only the opportunity to begin again
Only this time more wisely

شکست عشقی
فقط فرصتی برای شروع دوباره است
تنها این بار عاقلانه‌تر

Nothing hurts more than realising

He meant everything to you and

You meant nothing to him

هیچ چیزی دردآور تر از این نیست که

او برای شما به معنای همه چیز شما باشد،

اما شما برای وی هیچ چیزی محسوب نشوید

جملات شکست عشقی انگلیسی با ترجمه

If you can’t save the relationship, at least save your pride”

“اگر نمی توانید رابطه را نجات دهید ، حداقل غرور خود را نگهدارید.”

***

I feel so sad and heartbroken
I feel like my heart was ripped in half

من احساس اندوه شدیدی می‌کنم
حس می‌کنم قلب من دو نیمه شده است

برای دل شکسته

The Day You Broke My Heart
Will Be the Day That I Will Never Forget
I Re-Read Our Old Text Messages Repeatedly
Just To Reminisce On the Good Times We Had
Now All I Got Is Memories
And A Heart Full Of Pain

روزی که تو قلب منو شکستی روزیه که هیچوقت فراموشش نمی‌کنم
بار‌ها متن پیام‌های قبلی رو خوندم
فقط بخاطر به یاد آوردن لحظات خوبی که با هم داشتیم
الان تنها چیزی که دارم خاطره است
و یه قلب پر از درد

***

The most painful memory is when you kissed me goodbye.

بیشترین خاطره درد آور مربوط به زمانی می شود که مرا بوسیدی و خداحافظی کردی

جملات شکست عشقی انگلیسی با ترجمه

Most of the times you lie, You break my heart, you make me cry, There are times when we fall Apart, But still it’s only YOU in my heart…. I LOVE YOU FOREVER.

اغلب اوقات دروغ می گویی،قلب مرا میشکنی،باعث می شوی گریه کنم،زمان هایی وجود دارد که بین ما جدایی پیش می آید اما با همه این ها تو تنها شخص در قلب من هستی…. من برای همیشه عاشق تو هستم.

متن و جملات شکست عشقی انگلیسی

LOVE is like WAR

Easy to start

Difficult to end

Impossible to forget

ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ

ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل

و ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ممکن است

درد تو را قوی تر می نماید. ترس تو را شجاع تر نشان می دهد. شکست عشقی تو رو عاقل تر می نماید.

همچنین بخوانید: جملات عاشقانه سنگین

***

Nothing hurts more than realising
He meant everything to you and
You meant nothing to him

هیچ چیزی دردآور‌تر از این نیست که
او برای شما به معنای همه چیز شما باشد،
اما شما برای وی هیچ چیزی محسوب نشوید

جملات شکست عشقی انگلیسی با ترجمه

The worst part of my life was when I watched you love someone else.

بدترین قسمت زندگی من مربوط به زمانیست که دیدم که عاشق یک شخص دیگر هستی

متن انگلیسی شکست عشقی با ترجمه فارسی

The Day You Broke My Heart
Will Be the Day That I Will Never Forget
I Re-Read Our Old Text Messages Repeatedly
Just To Reminisce On the Good Times We Had
Now All I Got Is Memories
And A Heart Full Of Pain

روزی که تو قلب منو شکستی روزیه که هیچوقت فراموشش نمی‌کنم
بار‌ها متن پیام‌های قبلی رو خوندم
فقط بخاطر به یاد آوردن لحظات خوبی که با هم داشتیم
الان تنها چیزی که دارم خاطره است
و یه قلب پر از درد

***

Were all broken

Its just that some of us are so good at

Keeping our pieces together

ما هممون شکسته ایم

فقط برخی هامون خیلی خوب می تونیم

تیکه هامون رو کنار هم نگه داریم.

اشکالی نداره که گریه کنی؛ باران هم این کار را می نماید.

***

Sometimes I wish I were a little kid again
Skinned knees are easier to fix than broken heart

گاهی دلم می‌خواد دوباره یه بچه کوچک باشم
زانوی زخمى راحت‌تر از قلب شکسته خوب می‌شود.

متن انگلیسی غمگین شکست عشقی

Nothing hurts more than realising
He meant everything to you and
You meant nothing to him

هیچ چیزی دردآور‌تر از این نیست که
او برای شما به معنای همه چیز شما باشد،
اما شما برای وی هیچ چیزی محسوب نشوید

جملات شکست عشقی انگلیسی با ترجمه

Don’t cry when the sun is gone
Because the tears won’t let you see the stars

هنگام غروب خورشید گریه نکن
زیرا اشک‌ها به تو اجازه نمی‌دهند تا ستاره‌ها را ببینی.

***

Don’t cry when the sun is gone
Because the tears won’t let you see the stars

هنگام غروب خورشید گریه نکن
زیرا اشک‌ها به تو اجازه نمی‌دهند تا ستاره‌ها را ببینی.

متن کوتاه انگلیسی شکست عاشقانه از دوست

I didn’t lose you
You lost me
You’ll search for me
Inside of everyone you’re with
And I won’t be found

من تو را از دست ندادم.
تو منو از دست دادی
و مطمئن با تو به دنبال من خواهی گشت
در تمام کسانی که با آن‌هایی
و هیچ وقت مرا پیدا نخواهی کرد.

جملات شکست عشقی انگلیسی با ترجمه

Sometimes I wish I were a little kid again
Skinned knees are easier to fix than broken heart

گاهی دلم می‌خواد دوباره یه بچه کوچک باشم
زانوی زخمى راحت‌تر از قلب شکسته خوب می‌شود.

***

LOVE is like WAR
Easy to start
Difficult to end
Impossible to forget

ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل
و ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ممکن است

متن کوتاه غمگین شکست عشقی انگلیسی برای کپشن اینستا

We all make mistakes in life and I have made mine by choosing you to trust with my heart.

همه ما در زندگی اشتباه می کنیم و من 9 مرتبه با انتخاب تو و جلد اعتماد قلبم دچار اشتباه شده ام.

جملات شکست عشقی انگلیسی با ترجمه

That links our hearts together

Dont ever break that CD coz

That wud break my heart too

عشق مثل تِرَک های یک سی دی میمونه

که قلب های مارو به هم پیوند میده

هرگز سعی نکن که اون سی دی رو بشکنی

چون اینکارت ممکنه باعث بشه قلب من هم بشکنه

***

You should never use your love as a weapon…

هیچ وقت از عشق به عنوان سلاح استفاده نکن!

متن کوتاه غمگین شکست عشقی انگلیسی با ترجمه فارسی

When u love someone it’s like reaching for the stars u know u can’t reach it…. But u keep trying because may be one day that star might fall for you….

زمانی که عاشق کسی هستید تصور میکنید رسیدن به وی مانند چیدن یک ستاره امری سخت و غیر ممکن است اما به تلاش خود ادامه دهید چون ممکن است آن ستاره بخاطر شما سقوط کند

***

I didn’t lose you
You lost me
You’ll search for me
Inside of everyone you’re with
And I won’t be found

من تو را از دست ندادم.
تو منو از دست دادی
و مطمئن با تو به دنبال من خواهی گشت
در تمام کسانی که با آن‌هایی
و هیچ وقت مرا پیدا نخواهی کرد.

***

The Day You Broke My Heart

Will Be the Day That I Will Never Forget

I Re-Read Our Old Text Messages Repeatedly

Just To Reminisce On the Good Times We Had

Now All I Got Is Memories

And A Heart Full Of Pain

روزی که تو قلب منو شکستی روزیه که هیچوقت فراموشش نمی کنم

بار ها متن پیغام های قبلی رو خوندم

فقط بخاطر به یاد آوردن لحظات خوبی که با هم داشتیم

الان تنها چیزی که دارم خاطره است

و یه قلب پر از درد

قلب عزیزم … این چیزی است که اتفاق می افتد وقتی می خواهی به تنهایی تصمیم بگیری … قربانت مغز!

متن انگلیسی غمگین شکست عشقی با ترجمه فارسی

The Day You Broke My Heart..,

Will Be The Day That I Will Never Forget.

I Re-Read Our Old Text Messages Repeatedly,

Just To Reminisce On The Good Times We Had.,

Now All I Got Is Memories

And A Heart Full Of Pain

روزی که توقلب منوشکستی روزیه که هیچوقت فراموشش نمیکنم

بارهامتن پیام های قبلی روخوندم

فقط بخاطربه یاداوردن لحظات خوبی که باهم داشتیم

الان تنهاچیزی که دارم خاطرست

ویه قلب پرازدرد

***

The most painful memory is
When you kissed me goodbye

بیشترین خاطره درد آور مربوط به زمانی است
که مرا بوسیدی و خداحافظی کردی

***

Most of the times you lie, You break my heart, you make me cry, There are times when we fall Apart, But still it’s only YOU in my heart…. I LOVE YOU FOREVER.

اغلب اوقات دروغ می گویی،قلب مرا میشکنی،باعث می شوی گریه کنم،زمان هایی وجود دارد که بین ما جدایی پیش می آید اما با همه این ها تو تنها شخص در قلب من هستی…. من برای همیشه عاشق تو هستم.

***

Loving you makes me feel complete, but seeing you love someone else makes me think I am not worth it

“دوست داشتن شما باعث می شود احساس كامل بودن داشته باشم ، اما دیدن اینكه شخص دیگری را دوست دارید باعث می شود كه فكر كنم كه ارزش آن را ندارم.”

***

We’re all broken
It’s just that some of us are so good at
Keeping our pieces together

ما هممون شکسته‌ایم
فقط بعضی هامون خیلی خوب می‌تونیم
تیکه‌هامون رو کنار هم نگه داریم.

گلچینی از متن شکست عشقی انگلیسی

Now that weve said goodbye

You still own my lonely mind and

I dream about you all the time

اکنون که از یکدیگر خداحافظی نموده ایم

همچنان تنها شخص در ذهن من هستی و

رویای تو را همیشه خواهم داشت

متاسفم نباش … من به تو اعتماد کردم؛ من مقصرم نه تو.

جملات شکست عشقی انگلیسی با ترجمه

Nothing hurts more than realising
He meant everything to you and
You meant nothing to him

هیچ چیزی دردآور‌تر از این نیست که
او برای شما به معنای همه چیز شما باشد،
اما شما برای وی هیچ چیزی محسوب نشوید

***

The worst part of my life was when I watched you love someone else.

بدترین قسمت زندگی من مربوط به زمانیست که دیدم که عاشق یک شخص دیگر هستی.

جملاتی برای شکست عشقی به زبان انگلیسی

It only takes a few second to hurt the people you love
And it takes month or years to heal

فقط چند ثانیه طول میکشه تا به کسایی که دوست دارن آسیب بزنی
و ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشه تا بخوایی جبران کنی

***

Nothing hurts more than realizing he meant everything to you and you meant nothing to him.

هیچ چیزی دردآور تر از این نیست که او برای شما به معنای همه چیز شما باشد ولی شما برای وی هیچ چیزی محسوب نشوید

***

“A break up is like a broken mirror. It is better to leave it broken than hurt yourself to fix it”

“شکست عشقی مانند آینه شکسته است. برای رفع آن بهتر است آن را شکسته بگذارید تا اینکه به خود آسیب بزنید. “

متن انگلیسی درباره شکست عشقی

Can u close your eyes for a minute please

Thank you

Did you see how dark it is

This is my life without you

میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!

ممنونم.

دیدی چقدر تاریک شد؟

این زندگی من بدون توست.

یاد آن یار سفر نموده به خیر…

بیشتر بخوانید: جملاتی از بزرگان در خصوص عشق

***

I hope that someday my love will love me again like before.

من یقیین دارم که روزی  عشق من باز خواهد گشت و مرا همچون گذشته دوست خواهد داشت

***

The most painful memory is
When you kissed me goodbye

بیشترین خاطره درد آور مربوط به زمانی است
که مرا بوسیدی و خداحافظی کردی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا