متن و جملات

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

انسان باید همیشه موظب این باشد که به دام اعتیاد نیافتد. ما در این پست مجموعه ای از بهترین جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد را براتون آوردیم. امیدواریم این مطالب به دردتون بخورد و به دوستانتان هم بفرستید.

جملات انگیزشی ترک اعتیاد

اعتیاد سرآغاز همراهی و هم قدم شدن با مرگ است. هر چه مسیر بیشتری را با او طی کنی، بیشتر تو را به کام خود خواهد کشید. پس تا دیرتر نشده زنجیره ی این سفر را قطع کن و همراهی با مرگ را به پایان برسان.

***

با ترک اعتیاد می توان به چشمان منتظر به راه عزیزانتان را که در این مدت همچون شمعی به پای شما سوخته و قطره قطره آب شده اند، امیدی دوباره بخشید. شاد باشند که از این پس، باز هم می توانند در کنار شما طعم شیرین زندگی را بچشند.

***

اگر دوست دارید زندگی و خوشبختی خود و خانوادتان را در لجن زار اعتیاد غوطه ور کنید، این عمل را ادامه بدهید. اما اگر دیگر از زندگی در لجن زار بلا ها و سختی ها خسته شده اید ترک اعتیاد در انتظار شما است. اراده ای می طلبد و عزم راسخ. فقط این را بدان که برای رهایی از منجلاب حوادث هیچ وقت دیر نیست.

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

به خاطر بسپاریم : مصرف نکردن مواد بسیار بسیار آسانتر از ترک آن است

***

ترک اعتیاد فرصتی است که به همه معتادان داده می شود. اما آن چه مهم است این است که بتوانید از این فرصت طلایی به درستی و در جهت بخشیدن دوباره زندگی به خود استفاده کنید.

***

اعتیاد آتشی است که وقتی به دامن زندگی بیفتد تر و خشک آن را با هم میسوزاند. رحم ندارد و فقط به آتش کشیدن و مرگ میداند چیست. حیف نیست که با دستان خود این آتش را بر زندگیمان بیندازیم؟

جملات انگیزشی مثبت برای ترک مواد مخدر

زندگی خیلی با ارزش است. فرصتی است که تنها یک بار به هر کس داده می شود و اعتیاد آتشی در خرمن طلاگون زندگی است. پس کنارش بگذار تا دامن گیرت نشده است.

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

اعتیاد مسیر بی بازگشتی است که پایان آن مرگ خواهد بود. اما با ترک اعتیاد می توان راهی دیگر را به سوی ادامه ی زندگی هموار کرد.

***

اعتیاد همان آغازی است که پایان ندارد و اگر هم روزی پایان آن فرا برسد چیزی جز مرگ و تباهی زندگی نخواهد بود.

***

فریب نخوریم
درمان اعتیاد به موادمحرک وروانگردان بسیار دشوار است.

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

ترک اعتیاد می تواند فرد را از نابودی حتمی نجات داده و به زندگی دوباره بازگرداند.

***

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، ۲۶ ژوئن مصادف با ۵ تیرماه، به یادآوری اثرات سوء مصرف مواد مخدر بر فرد و جامعه پرداخته و امیدواریم تک تک افراد ایران عزیزمان به مبارزه با مواد مخدر بعنوان یک وظیفه اجتماعی نگاه کنند.

***

ترک اعتیاد ترک بدبختی ها است. ترک زندگی با ذلت و پوچی و سلامی دوباره به زندگی با عزت و افتخار.

***

به این جمله فکر کن.
همه معتادها روز اول فکر می‌کردند با بقیه متفاوتند و اصلاً معتاد نمی‌شوند.

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

اعتیاد در زندگی بهای سنگینی دارد و آن چیزی جز باختن و نابودی زندگی نخواهد بود.

جملات مثبت انگیزشی برای فرد معتاد

ترک اعتیاد می تواند شروعی دوباره و سرآغازی دیگر برای همان زندگی باشد که تا چندی پیش در سراشیبی مرگ و نابودی قرار گرفته بود.

***

اعتیاد تنها راهی است که از ابتدا پایان آن معلوم است و آن چیزی جز مرگ نیست…

***

بیایید با هم زندگی مان ، جامعه مان و هویت مان را عاری از مواد مخدر سازیم

بیایید با هم زندگی، جامعه و هویت‌مان را عاری از مواد مخدر سازیم

***

اگر دوست دارید زندگی و خوشبختی خود و خانوادتان را در لجن زار اعتیاد غوطه ور کنید، این عمل را ادامه بدهید. اما اگر دیگر از زندگی در لجن زار بلا ها و سختی ها خسته شده اید، ترک اعتیاد در انتظار شما است. اراده ای می طلبد و عزم راسخ. فقط این را بدان که برای رهایی از منجلاب حوادث هیچ وقت دیر نیست.

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

ترک اعتیاد سلامی دوباره به زندگی است. پس با کنار گذاشتن این معضل سلامی دوباره به زندگی دهید.

***

اعتیاد تنها راهی است که از ابتدا پایان آن معلوم است و آن چیزی جز مرگ نیست…

***

اعتیاد همان آغازی است که پایان ندارد و اگر هم روزی پایان آن فرا برسد، چیزی جز مرگ و تباهی زندگی نخواهد بود

***

چشمانت
را بستی
گوش هایت
کر نما
زبانت
ساز خود
مشامت
در مسیر باد
دستانت را باز کردی
که داشته
باشی
لعنت بر این اعتیاد

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

با وجود اعتیاد زندگی رنگ می بازد. خاکستری می شود و هیچ چیز جز سردی و بی روحی لمس نخواهد شد. پس اگر از این همه تاریکی و نگون بختی خسته شده اید، دمی به ترک اعتیاد بیاندیشید. عملی کردن فرایند ترک اعتیاد می تواند رنگ و بویی دوباره به زندگی بخشیده و نوید بخش شروعی دیگر باشد.

***

هر لحظه از زندگی که با اعتیاد نابود می شود جای هزاران هزار افسوس را دارد. نابودی زندگی با اعتیاد باختن آن به پای پوچ ترین هایی است که در مقابل آن باید بهای گزافی را پرداخت کرد.

***

ترک اعتیاد آیینه ای است که می توان در آن چهره ای زیبا تر از زندگی را دید. پس آیا زمان آن فرا نرسیده است که با چهره ی منحوس اعتیاد خداحافظی کنید؟ زندگی در انتظار شما است…

***

آیا می دانید؟ عوارضی که مواد طی 10 دقیقه اول مصرف بر بدن فرد تحمیل می کند تا ماه ها جبران پذیر نیست.

***

بیایید با هم زندگی مان ، جامعه مان و هویت مان را عاری از مواد مخدر سازیم

بیایید با هم زندگی، جامعه و هویت‌مان را عاری از مواد مخدر سازیم

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

گل شکوفه های باغ زندگی بسیار لطیف تر از آن هستند که طوفان اعتیاد را تاب بیاورند. حیف نیست فدا کردن و پژمردن باغ زندگی… بیایید به حرمت زیبایی های زندگی آغوش به ترک اعتیاد بگشایید.

***

هر لحظه از زندگی که با اعتیاد نابود می شود جای هزاران هزار افسوس را دارد. نابودی زندگی با اعتیاد باختن آن به پای پوچ ترین هایی است که در مقابل آن باید بهای گزافی را پرداخت کرد.

***

ترک اعتیاد ترک بدبختی ها است. ترک زندگی با ذلت و پوچی و سلامی دوباره به زندگی با عزت و افتخار.

***

گل شکوفه های باغ زندگی بسیار لطیف تر از آن هستند که طوفان اعتیاد را تاب بیاورند. حیف نیست فدا کردن و پژمردن باغ زندگی… بیایید به حرمت زیبایی های زندگی آغوش به ترک اعتیاد بگشایید.

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

اعتیاد آتشی است که وقتی به دامن زندگی بیفتد تر و خشک آن را با هم میسوزاند. رحم ندارد و فقط به آتش کشیدن و مرگ میداند چیست. حیف نیست که با دستان خود این آتش را بر زندگیمان بیندازیم؟

***

اعتیاد موجی است که می تواند تمام عمر شخصی را در خود غرق کرده و فرصت نفس کشیدن هم به او ندهد. تنها غریق نجات این موج بی رحم ترک اعتیاد است.

***

زندگی به اندازه ی خودش سختی دارد. پس انصاف نیست که با گرفتار شدن در دام اعتیاد خود نیز بر سختی های آن بیفزایید. آنان که گرفتارند خوب می دانند چه سخت است دست و پنجه نرم کردن با این مصیبت و آنان که از بندش رها شده اند نیز می دانند چه لذتی دارد طعم شیرین رهایی.

***

تفاوت می توانم و نمی توانم تنها یک حرف است. ن…. می توانم. کافی است این ن اضافه کنار بگذاری و به خود بگویی که می توانی. می توانی اعتیاد را کنار گذاشته و تولدی دوباره به خود هدیه کنی.

جملات کوتاه انگیزشی ترک اعتیاد

اعتیاد آسان ترین روش تبدیل هستی به نیستی و زندگی به مرگ است.

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

امروز پذیرفتم هیچ راهی جز تغییر کامل طرز تفکر قبلی خود را ندارم . خدایا از خودت طلب یاری دارم ما درحال انجام سخت ترین کاردنیا هستیم ، بازسازی یک انسان.

***

ترک اعتیاد قطره های آب پای گلی است که پژمرده و بی روح شده و به توجه و رسیدگی نیاز دارد.

***

اعتیاد در زندگی بهای سنگینی دارد و آن چیزی جز باختن و نابودی زندگی نخواهد بود.

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

اگر بخواهیم تفسیر ساده ای از مرگ در یک کلمه بیان کنیم، آن کلمه چیزی جز اعتیاد نخواهد بود.

***

امروز پذیرفتم هیچ راهی جز تغییر کامل طرز تفکر قبلی خود را ندارم . خدایا از خودت طلب یاری دارم ما درحال انجام سخت ترین کاردنیا هستیم ، بازسازی یک انسان.

***

ترک اعتیاد سلامی دوباره به زندگی است. پس با کنار گذاشتن این معضل سلامی دوباره به زندگی دهید.

***

همانگونه که صد سال نفس کشیدن باعث نخواهد شد شما یک ساعت بدون اکسیژن زنده بمانید صد سال پاکی هم باعث نخواهد شد شما یک ساعت بدون اصول، پاک بمانی

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

ترک اعتیاد سلامی دوباره به زندگی است. پس با کنار گذاشتن این معضل سلامی دوباره به زندگی دهید.

عکس نوشته انگیزشی ترک اعتیاد

اعتیاد آتشی است که وقتی به دامن زندگی بیفتد تر و خشک آن را با هم میسوزاند. رحم ندارد و فقط به آتش کشیدن و مرگ میداند چیست. حیف نیست که با دستان خود این آتش را بر زندگیمان بیندازیم؟

***

اگر دوست دارید به راحتی آب خوردن راهی برای تباه و سیاه کردن زندگی، عمر و جوانی خود پیدا کنید به سراغ اعتیاد بروید. اعتیاد بی صدا وارد شده و با خفت و ذلت تمام زندگی را نابود خواهد ساخت. پس بدانید و آگاه باشید که حتی یک لحظه زود تر ترک اعتیاد و کنار گذاشتن آن به نفع شما و زندگیتان خواهد بود.

***

امروز با رهایی از اعتیاد،
آینده را در دستانم خواهم گذاشت
برای رهایی از قفس باید با تمام وجود بال زد
امروز فرصت شما برای رهایی از زندان ذهن مهیا شده

جمله های تاکیدی مثبت برای ترک اعتیاد و مواد مخدر

ترک اعتیاد می تواند شروعی دوباره و سرآغازی دیگر برای همان زندگی باشد که تا چندی پیش در سراشیبی مرگ و نابودی قرار گرفته بود.

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

افرادی که در دام اعتیاد گرفتار شده اند شاید هیچگاه فکرش را هم نمیکردند که این چنین زندگیشان در سراشیبی نابودی قرار گیرد. سراشیبی که پایان آن چیزی جز مرگ نخواهد بود…

***

تنها راهی که می‌شود يک زندگی بهتر داشت
این است که رشد کنیم
تنها راهی که می‌شود رشد کرد،
این است که تغییرکنیم
تنها راهی که می‌شود تغییر کرد،
این است که چیزهای جدید یاد بگیریم

متن انگیزشی برای ترک اعتیاد کوتاه

ترک اعتیاد نویدی دوباره برای شروعی شیرین است.

***

ترک اعتیاد می تواند فرد را از نابودی حتمی نجات داده و به زندگی دوباره بازگرداند.

***

با وجود اعتیاد زندگی رنگ می بازد. خاکستری می شود و هیچ چیز جز سردی و بی روحی لمس نخواهد شد. پس اگر از این همه تاریکی و نگون بختی خسته شده اید، دمی به ترک اعتیاد بیاندیشید. عملی کردن فرایند ترک اعتیاد می تواند رنگ و بویی دوباره به زندگی بخشیده و نوید بخش شروعی دیگر باشد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا