متن و جملات

اشعار حیدربابا

اشعار حیدر بابا از زیباترین مجموعه اشعار ترکی موجود بوده که اثر سید محمدحسین بهجت تبریزی ملقب به شهریار است. این اشعار سرشار از احساسات بوده و باعث انقلابی در درون خواننده میشود. امیدوارم از خواندن این اشعار زیبا لذت ببرید

اشعار حیدربابا

حیدربابا ، ایلدیریملار شاخاندا
سئللر ، سولار ، شاققیلدییوب آخاندا
قیزلار اوْنا صف باغلییوب باخاندا
سلام اولسون شوْکتوْزه ، ائلوْزه !
منیم دا بیر آدیم گلسین دیلوْزه

****

‫حیدربابا چو ابر شَخَد، غُرّد آسمان‬
‫حیدربابا ایلدیریملار شاخاندا‬

‫سیلاب‌های تُند و خروشان شود روان‬
سئللر سولار شاققیلدییوب آخاندا‬

‫صف بسته دختران به تماشایش آن زمان‬
‫قیزلار اوْنا صف باغلییوب باخاندا‬

‫بر شوکت و تبار تو بادا سلام من‬
‫سلام اولسون شوْکتوْزه ائلوْزه! ‬

‫گاهی رَوَد مگر به زبان تو نام من‬
‫منیم دا بیر آدیم گلسین دیلوْزه‬

****

حیدربابا چو کبکِ تو پَرّد ز روی خاک‬
‫حیدربابا، کهلیک لروْن اوچاندا‬

خرگوشِ زیر بوته گُریزد هراسناک‬
‫کوْل دیبینن دوْشان قالخوب قاچاندا‬

‫باغت به گُل نشسته و گُل کرده جامه چاک‬
‫باخچالارون چیچکلنوْب آچاندا‬

‫ممکن اگر شود ز منِ خسته یاد کن‬
‫بیزدن ده بیر موْمکوْن اوْلسا یاد ائله‬

‫دل‌های غم گرفته، بدان یاد شاد کن‬
‫آچیلمیان اوْرکلری شاد ائله

اشعار حیدربابا

حیدربابا ، کهلیک لروْن اوچاندا
کوْل دیبینَّن دوْشان قالخوب ، قاچاندا
باخچالارون چیچکلنوْب ، آچاندا
بیزدن ده بیر موْمکوْن اوْلسا یاد ائله
آچیلمیان اوْرکلرى شاد ائله

شعر شهریار برای مادر

چون چارتاق را فِکنَد باد نوبهار‬
‫بایرام یئلی چارداخلاری ییخاندا‬

‫نوروزگُلی و قارچیچگی گردد آشکار‬
‫نوْروز گوْلی، قارچیچکی چیخاندا‬

بفشارد ابر پیرهن خود به مَرغزار‬
آغ بولوتلار کؤینکلرین سیخاندا‬

از ما هر آنکه یاد کند بی گزند باد
‫بیزدن ده بیر یاد ائلییه ن. ساغ اوْلسون‬

‫گو: درد ما چو کوه بزرگ و بلند باد
‫دردلریمیز قوْی دیّکلسین، داغ اوْلسون

****

بایرام یئلى چارداخلارى ییخاندا
نوْروز گوْلى ، قارچیچکى ، چیخاندا
آغ بولوتلار کؤینکلرین سیخاندا
بیزدن ده بیر یاد ائلییه ن ساغ اوْلسون
دردلریمیز قوْى دیّکلسین ، داغ اوْلسون

اشعار حیدربابا

‫حیدربابا چو داغ کند پشتت آفتاب‬
‫حیدربابا، گوْن دالووی داغلاسین!

رخسار تو بخندد و جوشد ز چشمه آب‬
‫اوْزوْن گوْلسوْن، بولاخلارون آغلاسین!

یک دسته گُل ببند برای منِ خراب‬
اوشاخلارون بیر دسته گوْل باغلاسین!

‫بسپار باد را که بیارد به کوی من‬
یئل گلنده، وئر گتیرسین بویانا‬

‫باشد که بخت روی نماید به سوی من‬
بلکه منیم یاتمیش بختیم اوْیانا‬

****

حیدربابا ، گوْن دالووى داغلاسین !
اوْزوْن گوْلسوْن ، بولاخلارون آغلاسین !
اوشاخلارون بیر دسته گوْل باغلاسین !
یئل گلنده ، وئر گتیرسین بویانا
بلکه منیم یاتمیش بختیم اوْیانا

تک بیتی عاشقانه استاد شهریار

حیدربابا، همیشه سر تو بلند باد‬
حیدربابا، سنوْن اوْزوْن آغ اوْلسون!

‫از باغ و چشمه دامن تو فرّه‌مند باد‬
‫دؤرت بیر یانون بولاغ او ْلسون باغ اوْلسون!

‫از بعدِ ما وجود تو دور از گزند باد
‫بیزدن سوْرا سنوْن باشون ساغ اوْلسون!

‫دنیا همه قضا و قدر، مرگ ومیر شد
دوْنیا قضوْ-قدر، اؤلوْم-ایتیمدی‬

‫این زال کی ز کُشتنِ فرزند سیر شد؟
دوْنیا بوْیی اوْغولسوزدی، یئتیمدی‬

****

حیدربابا ،‌ سنوْن اوْزوْن آغ اوْلسون !
دؤرت بیر یانون بولاغ اوْلسون باغ اوْلسون !
بیزدن سوْرا سنوْن باشون ساغ اوْلسون !
دوْنیا قضوْ-قدر ، اؤلوْم-ایتیمدى
دوْنیا بوْیى اوْغولسوزدى ، یئتیمدى

****

حیدربابا، ز راه تو کج گشت راه من‬
‫حیدربابا، یوْلوم سنن کج اوْلدی‬

عمرم گذشت و ماند به سویت نگاه من‬
‫عؤمروْم کئچدی، گلممه دیم، گئج اوْلدی‬

دیگر خبر نشد که چه شد زادگاه من‬
هئچ بیلمه دیم گؤزللروْن نئج اوْلدی‬

هیچم نظر بر این رهِ پر پرپیچ و خم نبود‬
‫بیلمزیدیم دؤنگه لر وار، دؤنوْم وار‬

‫هیچم خبر زمرگ و ز هجران و غم نبود‬
‫ایتگین لیک وار، آیریلیق وار، اوْلوْم وار‬

اشعار حیدربابا

حیدربابا ، یوْلوم سنَّن کج اوْلدى
عؤمروْم کئچدى ، گلممه دیم ، گئج اوْلدى
هئچ بیلمه دیم گؤزللروْن نئج اوْلدى
بیلمزیدیم دؤنگه لر وار ،‌ دؤنوْم وار
ایتگین لیک وار ، آیریلیق وار ، اوْلوْم وار

****

‫بر حق مردم است جوانمرد را نظر‬
‫حیدربابا، ایگیت اَمَک ایتیرمز‬

‫جای فسوس نیست که عمر است در گذر‬
‫عؤموْر کئچر، افسوس بَرَه بیتیرمز‬

‫نامردْ مرد، عمر به سر می‌برد مگر!
‫نامرد اوْلان عؤمری باشا یئتیرمز‬

در مهر و در وفا، به خدا، جاودانه ایم‬
‫بیزد، واللاه، اونوتماریق سیزلری‬

‫ما را حلال کن، که غریب آشیانه ایم‬
‫گؤرنمسک حلال ائدوْن بیزلری‬

شعر های عاشقانه استاد شهریار برای پروفایل

حیدربابا ، ایگیت اَمَک ایتیرمز
عؤموْر کئچر ، افسوس بَرَه بیتیرمز
نامرد اوْلان عؤمرى باشا یئتیرمز
بیزد ، واللاه ، اونوتماریق سیزلرى
گؤرنمسک حلال ائدوْن بیزلرى

اشعار حیدربابا

‫میراَژدَر آن زمان که زند بانگِ دلنشین‬
‫حیدربابا، میراژدر سَسلننده‬

شور افکند به دهکده، هنگامه در زمین‬
کَند ایچینه سسدن – کوْیدن دوْشنده‬

‫از بهر سازِ رستمِ عاشق بیا ببین‬
‫عاشیق رستم سازین دیللندیرنده‬

‫بی اختیار سوی نوا‌ها دویدنم‬
‫یادوندادی نه هؤلَسَک قاچاردیم‬

چون مرغ پرگشاده بدانجا رسیدنم‬
‫قوشلار تکین قاناد آچیب اوچاردیم‬

****

حیدربابا ، میراژدر سَسلننده
کَند ایچینه سسدن – کوْیدن دوْشنده
عاشیق رستم سازین دیللندیرنده
یادوندادى نه هؤلَسَک قاچاردیم
قوشلار تکین قاناد آچیب اوچاردیم

****

‫در سرزمینِ شنگل آوا، سیبِ عاشقان‬
‫شنگیل آوا یوردی، عاشیق آلماسی‬

رفتن بدان بهشت و شدن میهمانِ آن‬
‫گاهدان گئدوب، اوْردا قوْناق قالماسی‬

‫با سنگ، سیب و بِهْ زدن و، خوردن آنچنان! ‬
‫داش آتماسی، آلما، هیوا سالماسی‬

در خاطرم چو خواب خوشی ماندگار شد‬
‫قالیب شیرین یوخی کیمین یادیمدا‬

روحم همیشه بارور از آن دیار شد‬
‫اثر قویوب روحومدا، هر زادیمدا‬

اشعار حیدربابا

شنگیل آوا یوردى ، عاشیق آلماسى
گاهدان گئدوب ، اوْردا قوْناق قالماسى
داش آتماسى ، آلما ،‌ هیوا سالماسى
قالیب شیرین یوخى کیمین یادیمدا
اثر قویوب روحومدا ، هر زادیمدا

غزل‌ های عاشقانه شهریار

‫حیدربابا، قُوری گؤل و پروازِ غازها‬
‫حیدربابا، قوری گؤلوْن قازلاری‬

‫در سینه ات به گردنه‌ها سوزِ سازها‬
‫گدیکلرین سازاخ چالان سازلاری‬

‫پاییزِ تو، بهارِ تو، در دشتِ نازها‬
‫کَت کؤشنین پاییزلاری، یازلاری‬

‫چون پرده‌ای به چشمِ دلم نقش بسته است‬
‫بیر سینما پرده سی دیر گؤزوْمده‬

‫وین شهریارِ تُست که تنها نشسته است‬
‫تک اوْتوروب، سئیر ائده رم اؤزوْمده‬

****

حیدربابا ،‌ قره چمن جاداسى
چْووشلارین گَلَر سسى ، صداسى
کربلیا گئدنلرین قاداسى
دوْشسون بو آج یوْلسوزلارین گؤزوْنه
تمدّونون اویدوخ یالان سؤزوْنه

****

‫حیدربابا، زجادّة شهر قراچمن‬
‫حیدربابا، قره چمن جاداسی‬

‫چاووش بانگ می‌زند آیند مرد و زن‬
‫چْووشلارین گَلَر سسی، صداسی‬

‫ریزد ز زائرانِ حَرَم درد جان وتن‬
‫کربلیا گئدنلرین قاداسی‬

‫بر چشمِ این گداصفتانِ دروغگو‬
‫دوْشسون بو آج یوْلسوزلارین گؤزوْنه‬

‫نفرین بر این تمدّنِ بی چشم و آبرو‬
‫تمدّونون اویدوخ یالان سؤزوْنه‬

****

حیدربابا ، شیطان بیزى آزدیریب
محبتى اوْرکلردن قازدیریب
قره گوْنوْن سرنوشتین یازدیریب
سالیب خلقى بیر-بیرینن جانینا
باریشیغى بلشدیریب قانینا

****

هنگامِ برگ ریزِ خزان باد می‌وزید‬
‫خزان یئلی یارپاخلاری تؤکنده‬

از سوی کوه بر سرِ دِه ابر می‌خزید‬
‫بولوت داغدان یئنیب، کنده چؤکنده‬

‫با صوت خوش چو شیخ مناجات می‌کشید‬
‫شیخ الاسلام گؤزل سسین چکنده‬

‫دل‌ها به لرزه از اثر آن صلای حق‬
‫نیسگیللی سؤز اوْرکلره دَیَردی‬

خم می‌شدند جمله درختان برای حق‬
‫آغاشلار دا آللا‌ها باش اَیَردی‬

اشعار عاشقانه شهریار

گؤز یاشینا باخان اوْلسا ، قان آخماز
انسان اوْلان بئلینه تاخماز
آمما حئییف کوْر توتدوغون بوراخماز
بهشتیمیز جهنّم اوْلماقدادیر !
ذى حجّه میز محرّم اوْلماقدادیر !

اشعار حیدربابا

‫داشلی بُولاخ مباد پُر از سنگ و خاک و خَس‬
‫داشلی بولاخ داش-قومونان دوْلماسین!

‫پژمرده هم مباد گل وغنچه یک نَفس‬
‫باخچالاری سارالماسین، سوْلماسین!

‫از چشمه سارِ او نرود تشنه هیچ کس‬
‫اوْردان کئچن آتلی سوسوز اولماسین!

‫ای چشمه، خوش به حال تو کانجا روان شدی‬
‫دینه: بولاخ، خیرون اوْلسون آخارسان

‫چشمی خُمار بر افقِ آسمان شدی‬
‫افقلره خُمار-خُمار باخارسان‬

****

خزان یئلى یارپاخلارى تؤکنده
بولوت داغدان یئنیب ، کنده چؤکنده
شیخ الاسلام گؤزل سسین چکنده
نیسگیللى سؤز اوْرکلره دَیَردى
آغاشلار دا آللاها باش اَیَردى

****

‫حیدربابا، ز صخره و سنگت به کوهسار‬
‫حیدر بابا، داغین، داشین، سره سی‬

کبکت به نغمه، وز پیِ او جوجه رهسپار‬
‫کهلیک اوْخور، دالیسیندا فره سی‬

از برّة سفید و سیه، گله بی شمار‬
‫قوزولارین آغی، بوْزی، قره سی‬

‫ای کاش گام می‌زدم آن کوه و درّه را‬
‫بیر گئدیدیم داغ-دره لر اوزونی‬

‫می خواندم آن ترانة چوپان و برّه را‬
‫اوْخویئدیم: چوْبان، قیتر قوزونی

****

داشلى بولاخ داش-قومونان دوْلماسین !
باخچالارى سارالماسین ، سوْلماسین !
اوْردان کئچن آتلى سوسوز اولماسین !
دینه : بولاخ ، خیرون اوْلسون آخارسان
افقلره خُمار-خُمار باخارسان

شعر عاشقانه شهریار به ثریا

‫در پهندشتِ سُولی یِئر، آن رشک آفتاب‬
‫حیدر بابا، سولی یئرین دوْزوْنده‬

‫جوشنده چشمه‌ها ز چمن‌ها، به پیچ و تاب‬
‫بولاخ قئنیر چای چمنین گؤزونده‬

‫بولاغ اوْتی شناورِ سرسبز روی آب‬
‫بولاغ اوْتی اوْزَر سویون اوْزوْنده‬

‫زیبا پرندگان، چون از آن دشت بگذرند‬
‫گؤزل قوشلار اوْردان گلیب، گئچللر‬

‫خلوت کنند و آب بنوشند و بر پرند‬
‫خلوتلیوْب، بولاخدان سو ایچللر‬

****

اشعار حیدربابا

حیدر بابا ، داغین ، داشین ، سره سى
کهلیک اوْخور ، دالیسیندا فره سى
قوزولارین آغى ، بوْزى ، قره سى
بیر گئدیدیم داغ-دره لر اوزونى
اوْخویئدیم‌ : « چوْبان ، قیتر قوزونى »

****

‫وقتِ درو، به سنبله چین داس‌ها نگر‬
‫بیچین اوْستی، سونبول بیچن اوْراخلار‬

‫گویی به زلف شانه زند شانه‌ها مگر‬
‫ایله بیل کی، زوْلفی دارار داراخلار‬

در کشتزار از پیِ مرغان، شکارگر‬
‫شکارچیلار بیلدیرچینی سوْراخلار‬

‫دوغ است و نان خشک، غذای دروگران‬
‫بیچین چیلر آیرانلارین ایچللر‬

‫خوابی سبک، دوباره همان کارِ بی کران‬
‫بیرهوشلانیب، سوْننان دوروب، بیچللر‬

****

حیدر بابا ، سولى یئرین دوْزوْنده
بولاخ قئنیر چاى چمنین گؤزونده
بولاغ اوْتى اوْزَر سویون اوْزوْنده
گؤزل قوشلار اوْردان گلیب ، گئچللر
خلوتلیوْب ، بولاخدان سو ایچللر

****

‫حیدربابا، چو غرصة خورشید شد نهان‬
‫حیدربابا، کندین گوْنی باتاندا‬

‫خوردند شام خود که بخوابند کودکان‬
‫اوشاقلارون شامین ئییوب، یاتاندا‬

‫وز پشتِ ابر غمزه کند ماه آسمان‬
‫آی بولوتدان چیخوب، قاش-گؤز آتاندا‬

‫از غصّه‌های بی حدِ ما قصّه ساز کن‬
‫بیزدن ده بیر سن اوْنلارا قصّه ده‬

‫چشمان خفته را تو بدان غصّه باز کن‬
‫قصّه میزده چوخلی غم و غصّه ده‬

بهترین اشعار و غزلیات شهریار درباره عشق

بىچین اوْستى ، سونبول بیچن اوْراخلار
ایله بیل کى ، زوْلفى دارار داراخلار
شکارچیلار بیلدیرچینى سوْراخلار
بیچین چیلر آیرانلارین ایچللر
بیرهوشلانیب ، سوْننان دوروب ، بیچللر

****

‫قاری ننه چو قصّة شب ساز میکند‬
‫قاری ننه گئجه ناغیل دییَنده‬

‫کولاک ضربه‌ای زده، در باز می‌کند‬
‫کوْلک قالخیب، قاپ-باجانی دؤیَنده‬

‫با گرگ، شَنگُلی سخن آغاز می‌کند‬
‫قورد گئچینین شنگوْلوْسون یینده‬

‫ای کاش بازگشته به دامان کودکی‬
‫من قاییدیب، بیرده اوشاق اوْلئیدیم‬

‫یک گل شکفتمی به گلستان کودکی‬
‫بیر گوْل آچیب، اوْندان سوْرا سوْلئیدیم‬

****

حیدربابا ، کندین گوْنى باتاندا
اوشاقلارون شامین ئییوب ، یاتاندا
آى بولوتدان چیخوب ، قاش-گؤز آتاندا
بیزدن ده بیر سن اوْنلارا قصّه ده
قصّه میزده چوخلى غم و غصّه ده

اشعار حیدربابا

‫آن لقمه‌های نوشِ عسل پیشِ عمّه جان‬
‫عمّه جانین بال بلله سین ییه ردیم‬

‫خوردن همان و جامه به تن کردنم همان‬
‫سوْننان دوروب، اوْس دوْنومی گییه ردیم‬

‫در باغ رفته شعرِ مَتل خواندن آنچنان! ‬
‫باخچالاردا تیرینگَنی دییه ردیم‬

‫آن روز‌های نازِ خودم را کشیدنم! ‬
‫آی اؤزومی اوْ ازدیرن گوْنلریم! ‬

چو بی سوار گشته به هر سو دویدنم! ‬
‫آغاج مینیپ، آت گزدیرن گوْنلریم! ‬

شعر حیدربابا

هَچى خالا چایدا پالتار یوواردى
مَمَد صادق داملارینى سوواردى
هئچ بیلمزدیک داغدى ، داشدى ، دوواردى
هریان گلدى شیلاغ آتیب ، آشاردیق
آللاه ، نه خوْش غمسیز-غمسیز یاشاردیق

***

‫آن شیخ و آن اذان و مناجات گفتنش‬
‫شیخ الاسلام مُناجاتی دییه ردی‬

‫مشدی رحیم و دست یه لبّاده بردنش‬
‫مَشَدرحیم لبّاده نی گییه ردی‬

حاجی علی و دیزی و آن سیر خوردنش‬
‫مشْدآجلی بوْز باشلاری ییه ردی‬

‫بودیم بر عروسی وخیرات جمله شاد‬
‫بیز خوْشودوق خیرات اوْلسون، توْی‬ ‫اوْلسون‬

‫ما را چه غم ز شادی و غم! هر چه باد باد! ‬
‫فرق ائلَمَز، هر نوْلاجاق، قوْی اولسون‬

****

حیدربابا ، کندین توْیون توتاندا
قیز-گلینلر ، حنا-پیلته ساتاندا
بیگ گلینه دامنان آلما آتاندا
منیم ده اوْ قیزلاروندا گؤزوم وار
عاشیقلارین سازلاریندا سؤزوم وار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا